WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

завеликий, надпотужний, надвисокий) і суфікси -езн-, -уваг (юват), -еньк-, -есеньк (ісіньк, юсіньк), -аст (яст) та ін. (величезний, старезний, довгуватий, синюватий, маленький, гарнесенький, гарнісінький, тонюсінький, довгастий, червонястий).
Відносні прикметники, а також деякі якісні, утворюються за допомогою численних словотворчих суфіксів від іменників
(дуб - дубовий, вода - водяний, зуб - зубатий, слюсар - слюсарський, батьків - батьківський, дерево - дерев'яний), іменників з прийменниками (без упину - безупинний, між областями - міжобласний, без меж - безмежний, дієслів (бала-
кати
балакливий,
пекти - пекучий,
А
палити - палючий),
прислівників (сьогодні - сьогоднішній, вчора - вчорашній,
дома - домашній). Віддієслівні прикметники часто утворюються за допомогою словотворчих суфіксів і префікса не- (непролазний, непроникний, непрохідний).
Присвійні прикметники утворюються від іменників чоловічого роду за допомогою словотворчих суфіксів -ів(ов), -ів(їв), -ев(єв) і від іменників жіночого роду за допомогою словотворчих
суфіксів -ин-, -їн-: батько - батьків, батькова, батькове, бать-
/. . * . / . А . /Ч. ,, лові; лікар - лікарів, лікарева, лікареве, лікареві; Матвій -
Матвіїв, Матвіева, Матвіеве, Матвієві; жінка - жінчин, жінчина, жінчине, жінчині; Надія - Надіїн, Надіїна, Надігне,
уч,
Надіїні.
102. Зробіть розбір за будовою поданих слів. Охарактеризуйте суфікси. Вкажіть їх кількість у кожному слові.
Антисанітарний, бородатий, гоноровитий, найспритніший, незабутній, прабатьківський, сорочачий, солов'їний, супротивний.
78
103. Запишіть, додаючи до кожного іменника по одному або й більше прикметників. Зробіть розбір прикметників за будовою.
Ішов сніг. Стояли морози. Була зима. Птахи відлетіли на південь.
38. ДІЄСЛІВНІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
А Префікси надають дієсловам значення напряму дії (виїхати, в'їхати, об'їхати, заїхати, переїхати, доїхати), початку або кінця дії (запрацювати, донести, принести), повторюваності дії (постукувати, потрушувати) та ін. З одним дієслівним коренем можуть поєднуватися два, рідше три префікси: повідкривати-, понаносити, понаприносити.
Префікси з-, по-, про-, на- можуть не вносити в дієслово додаткового відтінку. У таких дієсловах вони виступають як словозмінні - з їхньою допомогою утворюються форми доконаного виду: їсти - з'їсти, шити - пошити, читати -
прочитати, писати -- написати.
Дієслівні суфікси теж можуть бути і словотворчими і словозмінними. За допомогою словотворчих суфіксів утворюються нові дієслова від іменників (обід -"o обідати, сідло -> сідлати, мир ->- Мирити, робітник ->o робітникуват:и), прикметників (білий -+o біліти, чорніший -> чорнішати, молодий -> молодити), а також зрідка від займенників, вигуків, часток (ви -*o
/ч /Ч /х. викати, ой ->- ойкати, так ->- такати). Словозмінними ці самі
суфікси вважаються тоді, коли вони вживаються для творення форм недоконаного виду від форм того самого дієслова
,/ч. , / /ч
доконаного виду: розв язати - розв язу вати, розвеселити -
розвеселяти, пробити - пробивати.
104. Від поданих дієслів утворіть за допомогою префіксів ще по 5 дієслів.
Боліти, везти, вести, їхати, купити, нести, писати, плисти, світити, читати.
105. Випишіть в одну колонку дієслова з словотворчими префіксами, а в Другу - дієслова із словозмінними префіксами. До кожного дієслова першбї колонки утворіть форми недоконаного виду з тим же префіксом. Чи утворюються такі форми до дієслів другої колонки?
Винести, додати, приїхати, прикрутити, загатити, поїхати, намалювати, покрити, підписати, написати, загітувати, замиготіти, відірвати. _ ..^
79
106. Прочитайте. Випишіть дієслова, дієприкметники і дієприслівники з префіксами. До кожного префіксального дієслова доберіть спільнокоре-неві іменники.
Ігор ще ніяковіше посміхався, але ревниво стежив за кожним рухом пера Степана Демидовича. І коли те перо безжально робило свої позначки, розшукавши-таки якусь граматичну чи стилістичну помилку, Ігор страдницьки кривився, але мовчав. Та йоли Степан Демидович хвилястою лінією закреслював якесь слово і над ним чіткими лініями виводив інше, Ігор, уперто зсунувши брови, поринав у словники. Іноді він у самого Грінченка знаходив, підтвердження своєї правоти. Що ж, Степан Демидович із задоволенням визнавав, що таки так: вжитий Ігорем синонім влучніший, характерніший, і тоді його радощам не було меж.
Господар мовного чистилища ставив у куточку свій підпис і доброзичливо усміхався. Розчулений Ігор Ружевич щиро дякував, і обоє лишались вельми задоволені одне одним. (С. "Журахович.)
107. Які з поданих дієслів можуть вживатися з префіксом по-? Якого значення набуває кожне дієслово з приєднанням цього префікса? Чому пре-фікс по- не поєднується з рештою наведених дієслів?
Виходити, віяти, густи, заглибитися, знімати, зняти, зрозуміти, крити, летіти, лити, написати, розспіватися, усміхнутися.
108. Перекладіть українською мовою. Поясніть, які особливості мають російські префіксальні дієслова порівняно з українськими.
Жила цапля у пруда й состарилась; не стало уж в ней сили ловить рьібу. Стала она придумьівать, как бьі ей хит-ростью прожить., Она й говорит рьібам: "А вьі, рьібьі, не знаєте, что на вас бедасобирается: сльїшала я от людей - хотят они пруд спустить й вас всех повьіловить. Знаю я, тут за горой хорош прудок єсть. Я бьі помогла, да стара стала: тяжело летать". РьІбьІ стали просить цаплю, чтобьі помогЛа.
Цапля й говорит: "Пожалуй, постараюсь для вас, перенесу вас, только вдруг не могу, а поодиночке".
Вот рьібм й радьі, все просят: "Меня отнеси, меня отнеси!"
Й принялась цапля носить их: возьмет, вьілетит в поле да й ст>ест. Й перенесла так много рьіб. (Л. Толстой.)
39. ПРИСЛІВНИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
Л 3 історичного погляду всі прислівники є похідними. Проте Історія виникнення таких прислівників, як де, там, куди, коли, так, доки, досі, тут, тоді, туди і под., ховається далеко в глибині віків, а тому на сьогодні їх слід визнати непохідними.
80
Переважна більшість прислівників утворилася від прикметників (чистий -*- чисто, теплий -> тепло, добрий -> добре), іменників (дім ~^>- дома, мить -> миттю, ранок ->- ранком, місце -*- місцями), іменників з прийменниками (з верху ->- зверху, з-під споду ->- спідсподу, в голос -+o вголос, в горі -*o вгорі), інших прислівників (куди -х декуди, коли -*- деколи, інколи, як ->o абияк), дієприслівників (сидячи, лежачи, крадучись). Багато прислівників утворилося від тих форм іменників, прикметників, дієслів, які тепер уже не існують, наприклад: здалека, звисока (короткі прикметники далек, висок поєдналися з прийменником з), верхи (колишня форма орудного відмінка множини іменника верх), сидя, нехотя (колишні дієприкметники чоловічого роду).
Прислівники давнього утворення з погляду сучасної мови не поділяються на значущі частини. До власне прислівникових префіксів належить по-, за допомогою якого

 
 

Цікаве

Загрузка...