WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Стильові різновиди літературної мови - Реферат

Стильові різновиди літературної мови - Реферат

фігури високо в небі запізнілі журавлі, запитуючи своїм "кру-кру ":
- "Чуєш, брате мій, товаришу мій?" Відлітаємо!
Золота осінь... (О. Вишня).
Осінній день, осінній день, осінній!
О синій день, о синій день, о синій! Осанна осені, о сум! Осанна. Невже це осінь, осінь, о! - та сама. Останні айстри горілиць зашилися болем.
Ген килим, витканий із птиць, летить над полем. Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.
1 плаче коник серед трав - нема мелодій
(Ліна Костенко).
Офіційно-діловий стиль обслуговує законодавство, адміністративно-господарську діяльність та інші ділянки життя, пов'язані з діловодством і документацією. У діловій мові реалізуються такі функції мови, як інформативна (повідомлення) і волюнтативна (вплив). Наприклад, такі документи, як автобіографія, акт, оголошення, складаються з метою повідомити про щось, а розпорядження містить наказ виконати якісь дії.
Основною рисою офіційно-ділового стилю є точність, неприпустимість двозначності тлумачень. Ця риса спричинює повтори слів і вживання у вузькому контексті спільнокореневих слів, що в інших ситуаціях мовлення розцінюється як мовленнєва помилка: Акти перевірки підписуються особами, які проводили перевірку, а також: представниками суб'єкта підприємнииької діяльності. При виявленні порушень суб'єктом підприємнииької діяльності ліцензійних умов, зазначених у пункті 2 інструкції, які відображені в акті перевірки. Держкомзв'язку України ухвалює рішенняпро можливість продовжувати діяльності за ліцензією (3 інструкції). Заміни термінів синонімами і займенниками у ділових паперах мають обмежений характер. Точності викладу у ділових паперах сприяють коментарі, пояснення,
уточнення, як-от: Я, Мельничук Сергій Миколайович, отримав ...; Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого структурного підрозділу банку, якщо це передбачено їх функціональними (службовими) обов'язками; У випадку особливих обставин (наприклад, аварія) продавець зобов'язаний ужити заходів для виконання замовлення Покупця на поставку запасних частин у найкоротший термін.
Специфіку стилю створюють також стереотипні мовні засоби, стандартні форми висловлювання на зразок: вжити заходів, порушити питання, схвалювати пропозицію, згідно з інструкцією, ввести в дію, зважаючи на викладене вище, з огляду на викладене вище, прийняти до виконання, скласти подяку, у разі невиконання, з метою забезпечення.
Серед інших ознак офіційно-ділового стилю можна назвати стислість викладу, високий ступінь уніфікації, безособовість, беземоцій-ність. Безособовість виявляється, зокрема, у відсутності дієслів 1-ї та 2-ї особи і відповідних займенників (я, ми, ти, ви). В офіційно-діловому стилі переважають розповідні прості й складні речення з прямим порядком слів.
Наведемо зразки ділових документів, які демонструють особливості офіційно-ділового стилю.
Указ
Президента України
Про день працівника соціальної сфери
На підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установити в Україні професійне свято - День працівника соціальної сфери, яке відзначати щорічно у першу неділю листопада.
Президент України Л. Кучма
13 квітня 1999 року № 374/99
Шановні колеги!
З подякою підтверджуємо отримання Вашої пропозиції від 12.03.01 на будівельні матеріали, що виробляються підприємством "Універсал".
Найближчим часом (до 05.04.01) ми повідомимо наше рішення щодо можливості закупівлі пропонованого Вами товару.
З повагою
(підпис)
Додаток № 1
До рішення Київської міської Ради від 04.02.99 № 135/236
ПОЛОЖЕННЯ Про ринковий збір
(Фрагмент)
5. Відповідальність платників та контроль податкової адміністрації.
5.1. Відповідальність за повноту, правильність обчислення та своєчасність сплати ринкового збору покладається на платників збору та адміністрацію ринку відповідно до чинного законодавства.
5.2. Якщо за наслідками перевірки ринку податковими службами виявлено випадки нестягнення ринкового збору адміністрацією ринку з платників, сума нестягнутого збору є прихованим об'єктом оподаткування і підлягає вилученню в доход бюджету разом із застосуванням штрафу в однократному розмірі до нарахованої за результатами перевірки суми збору за рахунок юридичної особи-ринку, на якому виявлена несплата ринкового збору.
5.3. Посадові особи, винні в порушенні податкового законодавства, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
5.4. Стягнення не внесених до бюджету адміністрацією ринку в установлений термін сум збору здійснюється згідно з чинним законодавством.
5.5. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється державними податковими службами міста.
Основним видом офіційно-ділового стилю є документ - діловий папір, що юридично підтверджує якийсь факт, подію тощо. Специфіка ділової документації, правила складання ділових паперів докладніше розглядаються у II частині посібника.
Список використаної літератури
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991.
2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.
3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. - К.: Артек, 1999.
4. Волощак М. Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К., 2000.
5. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. - К.: А. С. К., 2000.
6. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 2000.
7. Головач А. С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк: Сталкер, 1997.
8. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. - К.: Рідна мова, 2000.
9. Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К.: Рад. шк., 1986.
10. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
11. Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці: Рута, 1996.
12. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л. Кулініченко. - К.: Український центр духовної культури, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...