WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Слово і його значення - Реферат

Слово і його значення - Реферат

була б неактуальною.
Серйозну небезпеку для мови становить явище, яке дістало назву "суржик". Цей термін запозичений із сільськогосподарської галузі - із млинарства. Суржиком називали суміш зерна - жита, пшениці, ячменю, вівса, а також борошно з такої суміші. Зрозуміло, що це борошно низького ґатунку. Суржиком називають ще одну суміш - мовну, яка незрідка стає об'єктом для глузування.
Суржик неприпустимий у спілкуванні. Однак чуємо російсько-українську мішанину не лише у побутовій мові, айв офіційно-діловій сфері. Так, дуже часто замість українських слів папір, аркуш, кошторис, митниця, тези, ухвалили, відрядження, збігатися, конкурентоспроможний, наступний можна почути російські або схожі на них бумага, лист, смета, таможня, тезиси, командировка, співпадати, конкурентоспособний, слідуючий, Іноді російські слова набувають "українського звучання" (бувший, віддихати, вмішуватися, всіг-да, міроприємство, надобність, накінець, обіщати), алетакі перетворення не роблять їх українськими. Замість них необхідно вживати: колишній, відпочивати, втручатися, завжди, захід, потреба, нарешті, обіцяти. Типовою помилкою, яка створює суржик, є калькування (переклад по частинах) російських виразів. Дослівний переклад з російської мови речень "Собрание состоялось вчера", "Бригада от-рабатьівает новую технологию" дасть речення, що відповідають нормам української мови, - "Збори відбулися вчора", "Бригада відпрацьовує нову технологію". Але у багатьох випадках калькування спричинює утворення не властивих українській мові конструкцій, наприклад, ненормативних словосполучень "приймати участь", "крупні недоліки", "для видимості", "глуха ніч", "вид з вікна", "на ніч дивлячись" замість правильних "брати участь", "значні (великі) недоліки", "для годиться (про людське око)", "глупа ніч", "краєвид з вікна", "проти ночі". Наведемо невеликий словник російсько-українських відповідників, який застерігає від калькування російських виразів, уживаних у діловій сфері:
російська мова українська мова
бросаться в глаза
в двух словах
в конце концов
в порядке исключения
в противном случае
ввести закон в силу
ввести запрет (на что-то)
взьіскать неустойку
вьі правьі
винести благодарность
виписка из протокола
денежньїе средства
добиваться расположения (чьего)
Добро пожаловать!
заказное письмо
зайти в тупик
круглий год
на мой взгляд
на протяжении года
на ступень вміле
нанесенньїе убьітки
наносить вред
не в состоянии решить
неотложное дело
несопоставимьіе цифри
общими силами
отменить решение
пара слов
по возможности бьістрее
повестка дня
получить отказ
пользоваться успехом
понести потери
поступили предложения
прийти к убеждению
принести вред
приложить усилия
приступаєм к обсуждению
Приятного аппетита!
произносить речь прошу
без личностей
сеть предприятий
склоняться к предложению
текучесть кадров
тормозить реформи
ужесточить требования впадати в око (в очі, у вічі)
кількома словами
врешті-решт, зрештою
як виняток
інакше
надати чинності (сили) законові
заборонити (щось)
стягнути недотримку
ви маєте рацію
скласти подяку
витяг з протоколу
кошти
запобігати ласки (в кого)
Ласкаво (уклінно) просимо!
рекомендований лист
зайти у безвихідь(у глухий кут)
цілий рік
на мою думку, як на мене
протягом (упродовж) року
на щабель вище
завдані збитки
завдавати шкоди
неспроможний вирішити
нагальна справа
непорівнянні цифри
спільно, гуртом, спільними зусиллями
скасувати рішення
кілька слів
якомога швидше
порядок денний
дістати відмову
мати успіх
зазнати втрат
надійшли пропозиції
переконатися
завдати шкоди
докласти зусиль
розпочинаємо обговорення
Смачного!
виголошувати промову
прошу без особистих образ
мережа підприємств
погоджуватися з пропозицією
плинність кадрів
гальмувати реформи
посилити вимоги
Джерелом неправильного слововживання може бути нерозрізнення слів російської та української мов, що звучать однаково (чи схоже), але мають різні значення (так званих міжмовних омонімів).
При перекладі з російської мови необхідно враховувати, що багатозначні російські слова не обов'язково відтворюються багатозначним українським словом. Наприклад, російське слово воєнний перекладається двома прикметниками: воєнний і військовий, російський іменник отношения передається кількома словами: відношення, відносини, стосунки (взаємини), ставлення, відповідниками багатозначного дієслова предупреждать є в українській мові слова попереджати, запобігати, випереджати тощо.
Список використаної літератури
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991.
2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.
3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. - К.: Артек, 1999.
4. Волощак М. Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К., 2000.
5. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. - К.: А. С. К., 2000.
6. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 2000.
7. Головач А. С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк: Сталкер, 1997.
8. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. - К.: Рідна мова, 2000.
9. Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К.: Рад. шк., 1986.
10. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
11. Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці: Рута, 1996.
12. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л. Кулініченко. - К.: Український центр духовної культури, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...