WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Слово і його значення - Реферат

Слово і його значення - Реферат


Реферат на тему:
Слово і його значення
Слово - розум, думка, чуття, які Без нього не мали в ні значення, ні означення. Маємо дорожити ним, тримати його в чистоті, оверігати.
М. Олійник
Слово - це найважливіша структурно-семантична одиниця мови, що являє собою єдність звукового чи графічного знака і значення. Із слів складаються речення - основний засіб вираження думки. Усі слова, що вживаються в якійсь мові, становлять її лексику (від грецьк. lexis - слово), або словниковий склад.
Найважливіша функція слів - називна. Слова можуть називати предмети, явища, ознаки, дії і стан тощо. Співвіднесеність слова з певним поняттям, явищем дійсності називається лексичним значенням слова. Наприклад, слово росинка є назвою поняття "крапля води", слово пресумний означає "дуже сумний", лексичне значення слова роз'яснювати словник визначає як "робити що-небудь ясним, зрозумілим; пояснювати".
За характером співвіднесеності з дійсністю слова поділяються на повнозначні й службові. Усі повнозначні слова - іменники, прикметники, займенники, числівники, дієслова, прислівники - мають лексичне значення, доповнене граматичним. На відміну від інших повнозначних слів займенники не називають, а вказують на значення, що даються в інших словах. Смисловою специфікою займенників є загальність, абстрактність. Значення займенників залежить від значення того слова, на яке вони вказують чи замість якого вони вживаються. Отже, у висловлюванні будь-який займенник (наприклад, він, дехто, хто-небудь, ніхто, всі) набуває цілком конкретного змісту.
Службові слова - прийменники, сполучники, частки - позбавлені предметної відповідності, не називають предметів, явищ, ознак тощо, наприклад: на, від, за, проти, і, а також:, мов, але, щоб, не, ні, б, нехай. Вони вказують на залежність між повнозначними словами і
вживаються для зв'язку між словами, реченнями або надають різноманітних відтінків значенню слів чи всьому реченню. Як назва слово може співвідноситися і з конкретними предметами, ознаками, діями: палац, парк, зелений, твердий, проводжати, голосно, і з такими явищами, які не можна сприймати почуттєво: бачити, чути і под., рішучість, впевненість, дуже, занадто, можна.
Значення слова містить не лише вказівку на дійсність, а й ставлення мовця до дійсності. Тому значення слова часто включає й оцінний момент, а слово набуває того чи іншого емоційного забарвлення. Наведемо приклади слів, у яких на лексичне значення накладається оцінне: ручисько, рученька, Катруся, Івасик, дідусь, дідуган, варнякати, грудомаха тощо.
Слова української мови поділяються на однозначні та багатозначні. Слова, що мають одне значення, називаються однозначними. Такими словами є, наприклад, іменники: прейскурант - "офіційний довідник цін на товари й послуги", дендрологія - "розділ ботаніки, що вивчає деревні рослини", толь - "покрівельний та гідроізоляційний матеріал, застосовуваний у будівництві". Однозначність є характерною ознакою термінів будь-якої галузі.
Багатозначні слова мають кілька значень, як-от: ТРИБУНА - 1) Підвищення для виступу промовців. 2) Споруда для глядачів, де ряди місць розташовані уступами вгору (напр., на стадіоні). 3) Місця для публіки, журналістів та ін. в парламентах. 4) Переносно - засіб, що його використовують для політичної діяльності; ПРЕМ'ЄР -
1) Глава уряду, особа, яка очолює кабінет міністрів, раду міністрів.
2) У театрі - артист, що виконує головні ролі; СТИМУЛ- 1) Причина, що спонукає до дії. 2) Зацікавленість у здійсненні чого-небудь.
3) Подразник, який викликає реакцію.
Значення багатозначних слів поділяються на прямі й переносні. Основне, вихідне значення називається прямим. Воно звичайно є нейтральним, позбавленим образності. Переносне значення слова може бути мовним, тобто таким, що закріпилося в мові, і індивідуально-авторським, тобто таким, що зустрічається лише у цьому тексті. Мовні переносні значення відображаються у словниках; переносні значення, образність яких усвідомлюється мовцями, супроводжуються пояснювальною позначкою перен., наприклад: ПРОСТИ-ГА ТИ - 1) Втрачаючи тепло, ставати холодним. Розпалена за день земля швидко простигала (3. Тулуб). 2) перен., розм. Заспокоюватися. Він швидко сердився, швидко й одходив й простигав, як звичайно буває
з дуже нервовими людьми (І. Нечуй-Левицький). РУЇНА - 1) Залишки зруйнованої споруди, населеного пункту. 2) перен., розм. Немічна від старості або хвороби людина. 3) Повний розвал, розруха. 4) Руйнування, знищення чого-небудь. 5) Повне розорення, занепад чого-небудь. Індивідуально-авторські переносні значення у словниках не фіксуються.
Багатозначність - це один із найважливіших шляхів розвитку словникового складу мови. Багатозначні слова є джерелом виразності, до якого активно звертаються письменники і публіцисти. Але в окремих сферах існують певні обмеження щодо функціонування багатозначних слів. Так, зважаючи на те, що науковий та офіційно-діловий стилі вимагають максимально точного позначення понять, у наукових працях та офіційних документах переважають однозначні слова, а багатозначні (чи потенційно багатозначні) вживаються лише у прямому значенні, що забезпечує правильне сприйняття тексту.
Необхідно пам'ятати, що першим правилом вибору слова у будь-якій сфері спілкування є чітке знання мовцями його значення. При вживанні слова у неправильному значенні зміст висловлювання стає перекрученим, спотвореним, незрозумілим, отже, спілкування може втратити свою ефективність. Французький філософ і математик Де-карт радив: "Уточнюйте значення слів - і ви врятуєте світ від безлічі непорозумінь". Цікаве висловлення з вимогою точності слововживання належить Льву Толстому: "Якби я був цар, то видав би закон, що письменник, який вжив слово, значення якого він не може пояснити, позбавляється права писати й отримує сто ударів різок". Невмотивоване використання слів забруднює мову, у спілкуванні людей воно може стати причиною непорозуміння, а то й конфлікту. Немає сфери комунікації, для якої вимога точності слововживання

 
 

Цікаве

Загрузка...