WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Словники і словникові видання з української мови - Реферат

Словники і словникові видання з української мови - Реферат

надзвичайні обставини, які примушують діяти інакше, ніж передбачалося.
До орфографічних словників вносяться найпоширеніші слова, які можуть становити труднощі при написанні. Всі слова подаються в певних початкових формах. Словник містить також додаткові форми, наприклад форму родового, давального, орудного відмінка однини іменників, форми минулого часу дієслова тощо.
експрес-звіт, -у
експресивно-емоційно-оцінний
експресивно забарвлений
експресіонізм, -у
експресія, -і, ор. -єю
експрес-лабораторія, -і, ор. -єю
експрес-метод, -у
експрес-обстеження, р. мн. -ень
Орфоепічні словники наводять відомості про наголошування слів і їхню правильну вимову, тобто характеризують звуки та їх зміни у певних фонетичних умовах. Особливості подання слів у таких словниках продемонструємо на прикладі фрагмента словника-довідника "Українська літературна вимова і наголос":
купальня, ні, р. мн. -палень
купання ан :а
купати, -паю, -паєш
купатися [ти% -паюся, -паєшся [паие'с :а, -пається [паие'ц :а, -паються [паиу'ц :а
купе, невідм.
купейний, -на, -не
Словники синонімів фіксують синоніми, тобто слова тотожні або близькі за значенням. У таких словниках наводяться значення слів, що утворюють синонімічний ряд, фіксуються особливості їх сполучення, стилістичне забарвлення, сфера вживання, даються приклади
вживання кожного із синонімів у текстах. Наведемо кілька словникових статей "Словника синонімів української мови".
Декада (проміжок часу в десять днів), десятиденка розм. З часу відвідин Іващенка і Григорія перегорнулась на відривному календарі проти Семенового ліжка не одна декада (Л. Смілянський); - Спочатку я курив [гашиш] раз на десятиденку. Потім несподівано виникла восьмиденка (В. Підмогильний).
Лікар (особа з вищою медичною освітою, яка лікує хворих), медик, доктор розм., ескулап жарт, заст., лічець заст.; цілитель книж. уроч., зцілитель книж. уроч. (той, хто зціляє, виліковує); коновал зневажл. (поганий лікар). Йосипа Осокіна знали в Дніпропетровську як чесного лікаря, який завжди подасть безкорисливу допомогу (Д. Ткач); Лікар Яким'юк згадує академіка Яворницького як людину, що збагатила його духовно, допомогла стати справжнім медиком (М. Шаповал); Христина послала за доктором. Прийшов доктор і ледве одходив її (І. Нечуй-Левицький); Трапилось так, що його виписував той самий ескулап, який і приймав на лікування (Ю. Збанаць-кий); Дід-лічець уже заново перев'язав рани, приклав до них зілля (А. Хижняк); У багатьох завмирало серце, коли ступали до кабінету знаменитого цілителя (В. Большак); Вона [смола мумійо] була відома Арістотелю, нею користувалися східні зцілителі (з журналу); - Ти, Левку, - каже дружина, - коли в тебе ядуха, до дохторів не ходи - всі вони коновали (І. Драч).
У паронімічному словнику дається тлумачення паронімів, тобто слів, що мають подібне звучання, але розрізняються за значенням. У словниковій статті також подаються слова, з якими сполучається кожний із паронімів, наводяться приклади вживання паронімів у текстах. Про характер інформації, що міститься у паронімічних словниках, дає уявлення наведений нижче зразок.
Паливо // пальне
Спільний корінь пал(ь)-; розрізняються суфіксами -ив-, -н-. Похідні пароніми паливний // пальний.
Паливо, а, с. Горюча тверда, рідка або газоподібна речовина (дрова, вугілля, нафта, газ і т. ін.), яка служить джерелом теплової енергії, тепла: Потяг стояв довго - все запасався паливом (Янов., І, 26); Щоб запалити в печі, треба було перше назбирати сухого ломаччя, бо готового палива не було (Коцюб., І, 69).
У спол.: п. природне, органічне, неорганічне, синтетичне, штучне, ядерне, тверде, рідке, газоподібне, дизельне, ракетне; використання, економія п.; п. економити; п. запасатися; на п. заощаджувати.
Пальне, -ого, с. Паливо для двигунів внутрішнього згоряння (бензин, солярка тощо): Заощаджуючи пальне, шкіпер наказав виключити мотор і, користуючись свіжим попутним вітром, іти під парусами (Трубл., І, 161).
У спол.: п. загущене, очищене, високоякісне; п. запасатися.
Словники антонімів розкривають значення антонімів - слів із протилежним значенням. Стаття словника має такий вигляд:
корисно - шкідливо
Сприяючи добрим наслідкам Завдаючи шкоди, збитків
Корисно бігати, вчитися, гартуватися, гуляти, займатися спортом, їсти, ходити, читати - шкідливо довго спати, лінуватися, об'їдатися, простуджуватися, не рухатися, сидіти в хаті, хвилюватися. Це дуже, завжди, особливо корисно - шкідливо.
Йому ж недалеко, й навіть корисно прогулятися. (І. Ле); Шкідливо впливає на зір звичка читати лежачи; це швидко втомлює очі.
У словниках-довідниках правильного слововживання розглядаються складні випадки написання і наголошування слів, лексичної й синтаксичної сполучуваності, розмежування паронімів і синонімів, особливості вибору граматичних форм. До таких словників належать, наприклад, "Словник-довідник з культури української мови" (Львів, 1996), "Словник-довідник з українського літературного слововживання" С. Головащука (К., 2000).
Наведемо фрагмент "Словника-довідника з культури української мови", який демонструє комплексний характер мовної інформації (написання, наголос, граматичні форми, лексичне значення, розмежування слів-паронімів та ін.).
Репатріант -а. Той, хто повертається на батьківщину.
Репортаж, -у, ор. -ем, місц. (у) -і, мн. -і, -ів.
Репрезентувати, -тую, -туєш, -тує, -туємо, -туєте, -тують. Представляти кого-небудь,що-небудь.
Республіка, -и, місц. (у) -ці. В офіційних назвах країн пишеться з великої літери: Республіка Венесуела, Республіка Індія.
Ретуш, -і, ор. -шшю, мн. -ші, -шей. Підмальовування картин, фотографій.
Рефлекс - Рефлексія. Розрізняються значенням.
Рефлекс, -у, ор. -ом, мн. -и, -ів. Реакція живого організму людини чи тварини на зовнішнє подразнення. Умовний рефлекс.
Рефлексія, -ї, ор. -єю. Самоаналіз, роздуми людини над власним душевним станом. Для героїв повісті характерні постійні рефлексії.
Словники відіграють величезну роль у піднесенні культури мови. Вони повинні бутинастільними книгами будь-якої людини, яка дбає про мову і прагне вдосконалити свої мовні знання і навички.
Список використаної літератури
1. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л. Кулініченко. - К.: Український центр духовної культури, 1996.
2. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне "я". -К.: Видавничий центр "Академія", 2001.
3. Коваль А. П. Ділове спілкування. -К.: Либідь, 1992.
4. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. - К.: Вища шк., 1978.
5. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. - Львів: Світ, 1996.
6. Культура мови на щодень. - К.: Довіра, 2000.
7. Культура української мови: Довідник. - К.: Либідь, 1990.
8. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Техніка, 1992.
9. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. - К.: Довіра, 1998.
10. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.- К.: Наук, думка, 1976.
11. Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999.
12. Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. - Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2000.
13. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини". -К.: Основи, 1995.
14. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. -К: Криниця, 1999.
15. Словник-довідник з культури української мови. - Львів: ФЕНІКС, 1996.
16. Український правопис. - К: Наук. думка, 1996.
17. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: Довіра, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...