WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників - Реферат

Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників - Реферат

випадкові
по виходним дням у вихідні дні (вихідними днями)
по праздникам у (на) свята (святами)
по вечерам вечорами
по цельїм дням цілими днями (цілі дні)
Позначення мети, призначення
визвать по делам служби викликати у службових справах
комиссия по составлению резолюции комісія для складання резолюції
ательє по обслуживанию фотолюбителей ательє для обслуговування фотолюбителів
мероприятия по улучшению быта заходи щодо (до, для) поліпшення побуту
Позначення кількості
по чаинои ложке по чайній ложці
по 5 литров по 5 літрів
Позначення понять, що окреслюють певне коло знань, галузь науки, діяльності, спеціальності тощо
агент по снабжению агент з постачання
инспектор по технике безопасности інспектор з техніки безпеки
специалист по микробиологии фахівець з (у галузі) мікробіології
чемпион по теннису чемпіон з тенісу
работать по технической части працювати в галузі техніки
дежурний по зтажу черговий по поверху
приказ по армии наказ по армії
занятия по психологии заняття з психології
учебник по химии підручник з хімії
екзамен по фонетике екзамен з фонетики
Позначення якості, властивості, відношення
важний по значению важливий за значенням
добрий по натуре добрий за вдачею (доброї вдачі)
большой по обьему великий за обсягом
старший по возрасту старший за віком (старшого віку)
необичний по вкусу незвичайний на смак
по единой форме за єдиною формою
по состоянию на 1 января за станом на 1 січня
Позначення часових відношень
по прибитий поезда після прибуття поїзда
по получении телеграмми після одержання телеграми
по истечении срока після закінчення строку
Позначення засобу зв 'язку
послать по почте послати по пошті (поштою)
сообщить по телефону повідомити по телефону (телефоном)
Позначення об'єкта туги, суму, співчуття
скучать по детям скучати за дітьми
тоска по дому туга за домівкою
грустить по мужу сумувати за чоловіком
Позначення відповідності
по инициативе з ініціативи
по приказу за наказом (згідно з наказом)
по поручению за дорученням
по заказу на замовлення
по состоянию здоровья за станом здоров'я
2. Труднощі виникають при перекладі конструкцій і з іншими прийменниковими конструкціями.
Вживання сполучників
1. Стилістичне забарвлення сполучників визначає сферу їх функціонування. Більшість з них належить до стилістично нейтральних: і, або, оскільки, якщо, проте, поки, для того щоб та ін. Переважно у книжному мовленні вживаються сполучники: внаслідок того що, завдяки тому що, оскільки, зважаючи на те що, з того часу як. Розмовне забарвлення властиве сполучникам: аби, а що, буцім, оскільки, буцімто, одначе, отож:, покіль, раз, себто та ін. Як засіб стилізації у художніх творах використовуються застарілі сполучники: заки (поки), коби (якби), позаяк (бо), прецінь (але) та ін. Поза художнім мовленням ці слова не вживаються.
2. Урізноманітнює мовлення вживання синонімічних сполучників і, та; але, та, проте, однак, одначе (розм.); або, чи; ніби, наче, неначе, як, мов, мовби, немов; коли, якщо, раз (розм.); бо, тому що, через те що; поки, доки; зважаючи на те що, з огляду на те що; щоб, для того щоб, з тим щоб та ін.
3. Відповідниками російського сполучного слова которьш в українській мові є синоніми який, що, котрий. У науковому та офіційно-діловому стилях перевага віддається словам який, що. У складних реченнях з неоднорідними підрядними використовувані сполучні слова слід варіювати, як-от: Звичайно ухвали складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, іпостановчої, яка містить перелік заходів із зазначенням термінів виконання та перелік службових осіб, що відповідають за втілення їх у життя; Зайшов до історичного музею, дивився на речі, що якимсь чином не згоріли в часі, на зброю, що якимсь чином не заржавіла, на книги, які випускалися бозна-як давно і які горталися проздовж сторіч новими й новими людьми, котрі шукали в них загадки вічного (В. Шевчук).
4. У складнопідрядному реченні сполучник чи сполучне слово мають узгоджуватися з головною частиною. Неправильним є речення: Зупинка мікроавтобуса здійснюється на обладнаних зупинках і на
вимогу пасажирів тільки в місцях, якщо це не заборонено для зупинки дорожніми знаками та правилами дорожнього руху. Від головного речення до підрядного ми ставимо питання " Уяких?". Отже, підрядне речення повинно приєднуватися означальним сполучником які або що.
Список використаної літератури
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991.
2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.
3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. - К.: Артек, 1999.
4. Волощак М. Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К., 2000.
5. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. - К.: А. С. К., 2000.
6. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 2000.
7. Головач А. С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк: Сталкер, 1997.
8. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. - К.: Рідна мова, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...