WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Пароніми, синоніми - Реферат

Пароніми, синоніми - Реферат


Реферат на тему:
Пароніми, синоніми
Пароніми
До типових помилок у слововживанні належить нерозрізнення мовцями паронімів, тобто слів, близьких за звучанням, але різних за значенням, наприклад: земельний - земляний, особистий - особовий, професійний - професіональний, завдання - задача, жорсткий - жорстокий, рясніти - ряснішати, розбещувати - розпещувати. Пароніми, як правило, належать до однієї частини мови.
Виділяють пароніми різнокореневі (боцман - лоцман, бювет - кювет, ящір - ящур, дистанція - інстанція, експандер - еспандер, дерен - терен, тафта - тахта, розбещений - розпещений) і спільнокореневі (людський - людяний, увага - уважність, рекордсмен - рекордист, збіднити - збідніти). Спільнокореневі пароніми відрізняються префіксом, суфіксом, закінченням, nop.: вдача - удача, подвижник - сподвижник, стримувати - утримувати, уповноваження - повноваження, адресат - адресант, гірський - гірничий, округ - округа, адрес - адреса.
Більшість паронімів близькі за походженням і, отже, виявляють певний змістовий зв'язок, як-от: зледеніти (покритися льодом, перетворитися на лід) - обледеніти (покритися льодом, обмерзнути з усіх боків, по всій поверхні); підслідний (який перебуває під слідством) - підслідчий (призначений для тих, хто перебуває під слідством);рятівник (той, хто врятував чи рятує когось або щось) - рятувальник - (той, хто професійно займається рятуванням когось, чогось).
Деякі пароніми в окремих значеннях збігаються і можуть уживатися як синоніми. Так, прикметники рідкий [рідкісний взаємозаміню-ються у значенні "який трапляється, буває зрідка; який дуже мало зустрічається; незвичайний": рідкісна/рідка квітка, рідкісний/рідкий випадок, рідкісна/рідка порода. Із цих паронімів лише прикметник рідкий реалізує значення "негустий, який іде, розташований нещільно один за одним або повторюється через певні проміжки часу тощо", а також значення "негустий"- рос. "жидкий" (суп, борщ і т. ін.). Отже, у словосполученнях з іменниками тісто, волосся, туман, гребінець, вибухи вживаємо лише прикметник рідкий.
Слова запитання і питання мають спільне значення - "словесне звертання до кого-небудь, яке вимагає відповіді; тема для відповіді". Реалізуючи це значення, кожен з паронімів може сполучатися з таки-
ми словами, як: розумне, останнє, численні, формулювати, уточнювати, відповідати (на), ставити (задавати). Слово питання має значення, не властиве слову запитання, - "положення, проблема, справа, які потребують обговорення, вивчення, вирішення, дослідження, уваги і т. ін.". У цьому значенні воно утворює такі словосполучення:
актуальне/злободенне/національне/наукове питання;
розробка/вивчення/дослідження/аналіз/виклад/розгляд питання;
досліджувати/висвітлювати/аналізувати/розробляти/ставити
на голосування/розв'язувати питання.
Така сполучуваність не властива слову запитання.
Дієслова відзначати і зазначати об'єднуються значеннями "виділяти позначкою", "звертати увагу на щось": відзначати/зазначати на полях, промовець відзначив/зазначив. Слово відзначати має, крім зазначених, ще два значення: 1. Вирізняти кого-, що-небудь похвалою, нагородою тощо (відзначати переможців, відзначати цінним подарунком), 2, Здійснювати певні заходи з приводу свята, події тощо (відзначати ювілей, відзначати урочисту подію).
Пароніми банківський і банковий збігаються у значенні "який належить банку, має причетність до нього", але почасти розходяться в сполучуваності: ми говоримо банківська (банкова) справа, банківська (банкова) політика, банківські (банкові) операції, банківський (банковий) документ, банківський (банковий) переказ, але тільки: банківська система, банківський контроль, банківський службовець (працівник).
Виділяються пароніми, що об'єднуються антонімічними зв'язками, наприклад: адресат - адресант (той, кому адресується, надсилається лист, телеграма тощо - той, хто надсилає кому-небудь лист, телеграму і т. ін.); аверс (лицьовий бік медалі чи монети) -реверс (зворотний бік монети чи медалі); еміграція - імміграція (масове переселення з батьківщини в іншу країну - в'їзд іноземців у певну країну на постійне або тривале проживання); персона ґрата (особа, кандидатура якої на посаду дипломатичного представника схвалюється урядом країни, в якій її мають акредитувати) - персона нон ґрата (особа, кандидатура якої на посаду дипломатичного представника викликає заперечення уряду держави перебування).
Пароніми можуть відрізнятися активністю вживання. Так, іменники напрямок і напрям збігаються у всіх значеннях. Коли йдеться про лінію фізичного руху на невеликих відстанях, то частіше вживається слово напрямок (вітер змінних напрямків). Коли йдеться про заходи важливого суспільно-політичного значення, що провадяться в широких масштабах, про суспільну, наукову чи літературну течію, угруповання переважає іменник напрям (основні напрями розвитку економіки, літературні напрями тощо).
Звукова подібність паронімів спричинює невмотивовані взаємо-заміни цих слів. Саме тому необхідно з увагою ставитись до слів із схожим звучанням, з'ясовувати відтінки їх значень. Перевірити значення паронімів можна за тлумачним словником, спеціальним словником паронімів, а також за довідником з культури української мови.
Значна частина паронімів використовується в офіційно-діловому стилі, отже, розрізнення їх є актуальним і для ділової мови.
Синоніми
Важливим засобом урізноманітнення мовлення є використання синонімів (від грецьк. synonymia - однойменність), тобто слів, у яких значення повністю чи частково збігаються, як-от: метелиця, заметіль, сніговиця, завірюха, хуртовина; байдужий, апатичний; двоєдушний, дволичний, лицемірний; акцент, наголос, наголошування; асоціація, об'єднання, товариство, спілка.
Група слів, об'єднаних синонімічними відношеннями, називається синонімічним рядом. Наприклад, для позначення форми державного устрою, побудованого на визнанні народу джерелом влади, на принципах рівності й свободи, використовується синонімічний

 
 

Цікаве

Загрузка...