WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Документація особового складу - Реферат

Документація особового складу - Реферат

тощо).
Характеристика складається із таких реквізитів:
1. Назва виду документа - Характеристика - угорі аркуша.
2. Анкетні дані особи: прізвище, ім'я, по батькові, посада, учений ступінь і звання, рік народження (у родовому відмінку), освіта. Ці дані розташовуються у стовпчик справа.
3. Дані про трудову діяльність (фах, посада, тривалість роботи на підприємстві, просування по службі, рівень професійної майстерності). Студенти зазначають, з якого часу навчаються, за яким фахом.
4. Власне характеристика, у якій зазначають:
o ставлення до роботи (навчання);
o підвищення професійного та наукового рівня;
o стосунки в трудовому (навчальному) колективі;
o нагороди, заохочення (стягнення).
5. Призначення характеристики.
6. Дата складання.
7. Підпис відповідальної службової особи, печатка організації, що видала характеристику.
Текст характеристики викладається від третьої особи. Особливості характеристик покажемо на двох зразках.
Характеристика
Петренка Максима Сергійовича, плиточника-облицювальника БМУ-7, 1981 року народження, освіта середня спеціальна
Петренко Максим Сергійович працює плиточником-облицювальником у БМУ-7 з вересня 1998 року. За час роботи на підприємстві виявив себе як кваліфікований фахівець. Ужовтні 1999 р. йому було присвоєно 4 розряд. Роботу виконує якісно, відповідально ставиться до своїх обов'язків. Дисциплінований.
Постійно підвищує свій професійний рівень. Опанував суміжну професію муляра. З вересня 1999 р. навчається на заочному відділенні Київського університету будівництва та архітектури.
Бере участь у житті колективу, входить до складу комісії з охорони праці.
Має шану в колег. Доброзичливий, комунікабельний, увічливий.
Характеристику видано для подання у Печерський РВК м. Києва.
Директор БМУ-7 (підпис) С. С. Салій
Печатка
Дата
ХАРАКТЕРИСТИКА
Півник Ірини Андріївни, доцента кафедри іноземних мов Київського інституту Сухопутних військ, 1960 року народження, освіта вища
Півник Ірина Андріївна працює викладачем іноземних мов у Київському інституті Сухопутних військ з вересня 1985 року. За час роботи в інституті зарекомендувала себе сумлінним, компетентним і досвідченим викладачем, який проводить заняття на високому науково-методичному рівні, застосовує передові методи навчання, постійно підвищує свій професійний рівень.
Ірина Андріївна вміє викликати у курсантів інтерес до свого предмета, залучити їх до активної творчої роботи на заняттях. Викладач упроваджує у викладання дисципліни елементи ефективного оволодіння іноземною мовою, на заняттях застосовує методику співробітництва.
Ірина Андріївна постійно займається науковою роботою: бере активну участь у наукових конференціях, друкує статті у науково-методичних збірниках, випустила 4 навчальні посібники з англійської мови. Протягом 5 років Півник І. А. очолює предметно-методичну комісію, допомагає в роботі молодим викладачам, з увагою ставиться до діяльності колег.
Ірина Андріївна - серйозна, доброзичлива і комунікабельна людина, вимоглива до себе й інших. Вона користується у колективу кафедри та у курсантів заслуженим авторитетом і повагою.
Характеристика видана для подання до ....
Завідувач кафедри В. М. Сокирко
іноземних мов
Дата
Список використаної літератури
1. Волощак М. Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К., 2000.
2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. - К.: А. С. К., 2000.
3. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 2000.
4. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. - К.: Рідна мова, 2000.
5. Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К.: Рад. шк., 1986.
10. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
11. Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці: Рута, 1996.
12. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л. Кулініченко. - К.: Український центр духовної культури, 1996.
13. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне "я". -К.: Видавничий центр "Академія", 2001.
14. Коваль А. П. Ділове спілкування. -К.: Либідь, 1992.
15. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. - К.: Вища шк., 1978.
16. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. - Львів: Світ, 1996.
17. Культура мови на щодень. - К.: Довіра, 2000.
18. Культура української мови: Довідник. - К.: Либідь, 1990.
19. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Техніка, 1992.
20. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.- К.: Наук, думка, 1976.
21. Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999.
22. Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. - Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2000.
23. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини". -К.: Основи, 1995.
24. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. -К: Криниця, 1999.
25. Словник-довідник з культури української мови. - Львів: ФЕНІКС, 1996.
26. Український правопис. - К: Наук. думка, 1996.
27. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: Довіра, 1998.
28. Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? - К: Освіта, 1997.
29. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. - К.: Літера, 1999.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища шк.,

 
 

Цікаве

Загрузка...