WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Ділова документація - Реферат

Ділова документація - Реферат

офіційно-ділового, такі повтори лексичних одиниць є неприпустимими.
Переконливим є документ, здатний вплинути певним чином на адресата, - привести до прийняття пропозиції чи запрошення, виконання прохання тощо.
Важливою ознакою офіційно-ділового стилю є стереотипність, використання стандартних форм висловлювання. Ця риса, як і нейтральність викладу, реалізується на різних мовних рівнях.
Для лексики ділових паперів характерним є вживання стереотипних формул, штампів на зразок: довести до відома, взяти до уваги, вжити заходів, відшкодувати збитки, згідно з метою забезпечення, схвалювати пропозицію. Високою частотністю у ділових документах відзначаються віддієслівні іменники з абстрактним значенням типу: невиконання, відповідальність, зобов'язання, порушення, замовлення тощо.
Для ділового стилю характерне переважання простих речень, як правило, розповідних, поширених. Із складних речень найчастотні-шими є поширені безсполучникові й складнопідрядні з підрядними з'ясувальними, причиновими, умовними. Серед особливостей ділової документації - використання таких синтаксичних одиниць, як:
o пасивні конструкції ("Доручення видане терміном на 2 роки"; "Середній та капітальний ремонт машин здійснюється на підприємстві Виконавця"; "До обслуговування приймаються технічні засоби, що знаходяться в експлуатації у справному стані"; "Виплата провадиться через установи Ощадного банку України");
o безособові речення ("Договір укладено на 4 роки"; "У разі несплати вказаної суми в зазначений термін справу буде передано до арбітражу");
oозначено-особові речення ("Просимо Вас терміново повідомити про строки відправлення товару"; "Дякуємо за надіслані зауваження до проекту контракту"; "Прошу надати мені позику в розмірі 500 грн. з виплатою протягом 6 місяців"; "Запевняємо Вас у своїй готовності продовжувати співробітництво").
Використання готових словесних формул полегшує як створення, так і сприйняття тексту документа, а отже, дозволяє діловій людині зекономити час. Стандартизація протиставляє діловий стиль усім іншим стилям. Вона не є вадою ділового мовлення, а лише його особливістю. Канцеляризми та штампи, властиві діловодству, не повинні штучно переноситися на інші сфери - побутове мовлення, публіцистику, художню літературу. Важливо навчитися використовувати засоби кожного функціонального стилю правильно й доречно.
Будь-який документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Кількість таких елементів неоднакова у різних документах. До реквізитів належать, наприклад, емблема, код організації, установи чи підприємства, назва виду документа, дата, резолюція, візи, печатка тощо. Кожний реквізит має точно визначене місце на бланку або аркуші. Наприклад, назва виду документа, дата, реєстраційний номер зазначаються вгорі, відомості про укладача розміщуються внизу. Обов'язковим елементом кожного документа є текст, який містить основну інформацію. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів називається формуляром документа.
Список використаної літератури
1. Волощак М. Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. - К., 2000.
2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. - К.: А. С. К., 2000.
3. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 2000.
4. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. - К.: Рідна мова, 2000.
5. Гринчишин Д. Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К.: Рад. шк., 1986.
10. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
11. Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / За ред. Н. Д. Бабич. - Чернівці: Рута, 1996.
12. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / Упоряд. В. -Л. Кулініченко. - К.: Український центр духовної культури, 1996.
13. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне "я". -К.: Видавничий центр "Академія", 2001.
14. Коваль А. П. Ділове спілкування. -К.: Либідь, 1992.
15. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. - К.: Вища шк., 1978.
16. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. - Львів: Світ, 1996.
17. Культура мови на щодень. - К.: Довіра, 2000.
18. Культура української мови: Довідник. - К.: Либідь, 1990.
19. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Техніка, 1992.
20. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.- К.: Наук, думка, 1976.
21. Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999.
22. Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. - Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2000.
23. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини". -К.: Основи, 1995.
24. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. -К: Криниця, 1999.
25. Словник-довідник з культури української мови. - Львів: ФЕНІКС, 1996.
26. Український правопис. - К: Наук. думка, 1996.
27. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: Довіра, 1998.
28. Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? - К: Освіта, 1997.
29. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. - К.: Літера, 1999.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища шк., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...