WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Дієслово - Реферат

Дієслово - Реферат

російській мові форми першої особи множини можуть бути простими і складеними. Перші збігаються з відповідними формами дійсного способу (бежим, встанем, летим), другі утворюються за допомогою частки давайте (давайте смотреть, давайте сделаем, давайте писать, давайте прочитаєм). Українській мові подібні форми не властиві.
2. Деякі дієслова у наказовому способі мають дві паралельні форми другої особи однини, які стилістично не диференціюються: визначити - визнач і визначи, застругати - застругай і застружи, креслити - кресль і кресли, плескати - плещи і плескай, провітрити - провітр і провітри, хникати - хникай і хнич і т. ін.
3. У варіантних формах вживаються дієслова у другій особі множини: бережіть - бережіте, скажіть - скажіте, несіть - несіте. Давні форми на -іте, вживані у художній літературі, надають висловленню урочистості, наприклад:
Ідіте ж, вірні слуги, принесіте Важкий ланцюг з скарбівні щирозлотий І на співця - шанібно возложіте Ясу царської нашої щедроти
(П. Куліш).
Творення і вживання дієприкметників
Дієприкметником називається неособова формадієслова, яка відповідає на питання який? і поєднує ознаки дієслова та прикметника. Дієприкметники виражають не просто ознаку предмета (як прикметники), а ознаку за виконуваною дією. Ще однією відмінністю дієприкметників від прикметників є здатність керувати іменником, nop.: прикметники високий будинок, якісний ремонт і дієприкметники підготовлений (де?) у департаменті, вишитий (ким?) майстринею, насичений (чим?) киснем.
Виділяється невелика кількість дієприкметників, що перейшли в іменники: керуючий, відпочиваючий тощо.
1. Активні дієприкметники теперішнього часу сучасній українській мові невластиві. Слова із суфіксами -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) звичайно є віддієслівними прикметниками, які вказують не на дію, а на постійну ознаку: правлячий (режим), квітучий (сад), пекучий (біль), родючі (поля), блискуча (поверхня), лежачий (камінь) та ін. Свідченням переходу цих слів до прикметників є втрата здатності керувати іменниками. Слова на зразок радіючий, голосуючий, малюючий, співаючий, їдучий, бажаючий тощо є штучними утвореннями. Іншими словами, таких слів у сучасній українській літературній мові просто немає.
При перекладі з російської мови активні дієприкметники теперішнього часу відтворюються підрядними означальними реченнями; дієприкметники, що перейшли у прикметники та іменники, замінюються відповідними частинами мови, як-от: ведущий - який (що) веде, провідний; вступающий-який (що) вступає, вступник; движу-щийся-який (що) рухається, рухомий; заведующий-який (що) завідує, завідувач; красящий - який (що) фарбує, барвний, фарбувальний; начинающий - який (що) починає, початківець; окружающий - який (що) оточує, навколишній; решающий - вирішальний, який (що) вирішує; служащий - який (що) служить, службовець; соединяю-щий - який (що) з'єднує, сполучний, з'єднувальний; соответству-ющий - який (що) відповідає, дійсний; учащайся - який (що) навчається, учень і под.
Часто трапляються помилки при перекладі російського слова следующий, яке може бути і дієприкметником, і прикметником. Дієприкметник следующий відповідно до певного значення передається в українській мові описовою конструкцією із сполучником: следующий через станцию поезд - поїзд, що проходить через станцію; следующий советам врача пациент - пацієнт, який слухає порад лікаря; следующие из сказанного виводи - висновки, що випливають із сказаного, следующая остановка - наступна зупинка; следующие вопро-си - такі питання і т. ін. Прикметник следующий має такі українські відповідники: наступний, дальший, другий. У значенні займенника (як правило, перед перерахуванням або поясненням) це слово передається займенником такий: Сейчас будут виступать следующие депутати... - Зараз виступатимуть такі депутати ...; Скажу вам следующее... - Скажу вам таке ...; Вьізьіваются следующие лица ... - Викликаються такі особи ... Запам'ятайте відповідники російських словосполучень зі словом следующий: в следующий раз - наступного разу; на следующий день - на другий день, другого (наступного) дня; следующим вьіступает - далі виступає; следующим образом - так, таким чином, у такий спосіб.
2. Активні дієприкметники минулого часу творяться за допомогою суфікса -л-: дозрілий, загорілий, зарослий, навислий, побілілий, пожовклий, посивілий, почорнілий, пошерхлий.
Активні дієприкметники з суфіксом -ш- (-вш) у сучасній українській літературній мові не вживаються. Російські активні дієприкметники в українській мові відтворюються описовою формою або дієприкметником із суфіксом -л-: помогший - той, що допоміг; окон-чивший - той, що закінчив; победивший - той, що переміг; вспихнув-ший - той, що спалахнув, наболевший (вопрос) - наболіле (питання) тощо.
3. Пасивні дієприкметники у сучасній українській мові мають форму тільки минулого часу, яка утворюється за допомогою суфіксів -н-, -єн-, -т-: записаний, зірваний, завершений, зігрітий, здертий. Дієслова з основами на -ну і на -о можуть утворювати паралельні форми дієприкметників: висунути - висунутий і висунений, колоти - колотий і колений, повернути - повернутий і повернений, пороти - поротий і порений, стиснути - стиснутий і стиснений.
Російські пасивні дієприкметники теперішнього часу при перекладі на українську мову замінюються описовими конструкціями або дієприкметниками минулого часу: анализируемьій (документ) - аналізований (документ), желаемьій результат - бажаний (результат), заключаемьій (договор) - укладаний (договір), занимаемая (должность) - обіймана (посада), записьіваемьій (протокол) - записуваний (протокол), освещаемьій (в прессе) - висвітлюваний (у пресі), употребляемьій (всеми) - вживаний (усіма), применяемьій (в промьішленности) - застосовуваний (у промисловості), який застосовується (у промисловості), принимаемьій (регулярно) - який приймається (регулярно),

 
 

Цікаве

Загрузка...