WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Анатомічна будова кореня. Видозміни кореня. Мікориза. Ризосфера - Реферат

Анатомічна будова кореня. Видозміни кореня. Мікориза. Ризосфера - Реферат

речовин - найважливіша функціякоренів, нерозривно пов'язана з усім комплексом процесів обміну речовин рослинного організму. Вода, що надійшла до кореневих волосків, проходить складний шлях по рослині, але, на жаль, фактори, які забезпечують як процес надходження води у кореневі волоски, так і її рух, вивчені ще недостатньо. Є багато різних теорій, які пояснюють ці процеси. Згідно з гідростатичними законами, величина тургорного тиску у всіх частинах клітини однакова, тому всисна сила більша в тій частині, де вищий осмотичний тиск (S = Р - Т, де S - всисна сила; Р -осмотичний тиск; Т - тургорний тиск).
Поява кореня в процесі еволюції рослин - важливий ароморфоз, одне з пристосувань до життя на суходолі. Вперше справжні корені з'являються у папоротеподібних. Потім у квіткових рослин завдяки ідіоадаптаціям формуються різні типи коренів, здатних виконувати додаткові функції. Так, у деяких рослин у коренях відкладається запас поживних речовин, що зумовлює їх потовщення, утворення коренеплодів (морква, редиска, буряки) або кореневих бульб (жоржини, пшінка). Корені епіфітних рослин (використовують інші рослини як субстрат, але не паразитують на них: орхідеї, мохи, лишайники) можуть нагромаджувати воду. У тропічних дерев, що живуть на грунтах, бідних на кисень, або на болотах, утворюються дихальні корені - пневматофори (мангрові), що ростуть угору; вони підіймаються над поверхнею субстрату і забезпечують дихання. Ходульні корені утворюються на надземних пагонах, закріплюються в грунті і міцно утримують рослину (фікусбаньян, кукурудза). Деякі рослини паразити (повитиця) або напівпаразити (омела) утворюють корені присоски. У витких і лазячих рослин формуються чіпкі повітряні корені (плющ). У багатьох (близько 90 %) квіткових рослин корені вступають у симбіоз з грибами, утворюючи мікоризу, або з бактеріями, утворюючи бактеріоризу. Мікроорганізмисимбіонти входять до складу ризосфери - ґрунтового шару завтовшки 2-3 мм, що прилягає до коренів рослин. Скупчення великої кількості грибів і бактерій у ризосфері пов'язане з виділенням коренями речовин, якими живляться ці мікроорганізми.
Зародок кореня закладається одночасно з брунькою в зародку насінини і називається зародковим коренем. Під час проростання насінини цей корінь перетворюється на головний, або первинний, корінь, здатний до галуження. Паралельно з ростом на ньому з'являються бічні корені першого порядку, які, в свою чергу, дають корені другого порядку, на них виникають корені третього порядку і т. д. Крім головного і бічних коренів у рослин утворюються й додаткові корені, які формуються на стеблах, листках, але не на корені.
Сукупність усіх цих коренів (головного, бічних різних порядків та додаткових) утворює кореневу систему. За формою розрізняють два типи кореневих систем: стрижневу і мичкувату. Стрижнева має добре виражений головний корінь, який займає в грунті вертикальне положення; від нього відходять бічні корені, що розміщуються в грунті радіальне. Вона трапляється у більшої частини дводольних рослин.
У механізмі поглинання поживних речовин коренем розрізняють два якісно відмінні процеси: метаболічний (активний) і неметаболічний (пасивний). Метаболічне поглинання поживних речовин пов'язують насамперед з диханням клітин. Дихання визначає існування активної поверхні цитоплазми, швидкість її оновлення, насиченість акцепторами, можливість взаємодії з ними мінеральних речовин.
Неметаболічний механізм поглинання речовин пов'язують з проникненням їх у клітину за градієнтом концентрації (відомо, що в клітинах кори кореня від периферії до центрального циліндра збільшується вміст цукру та органічних кислот). Цей процес не залежить від обміну речовин живої клітини. Основною рушійною силою його є дифузія та осмос.
Крізь кореневі волоски вода надходить у клітини основних тканин кореня, далі крізь пропускні клітини - в судини центрального циліндра, а потім у надземну частину рослини по судинах провідної зони. Судини кореня в надземній частині рослини стають судинами стебла. Місце переходу кореня в стебло дещо потовщене, його називають кореневою шийкою. Висхідний (від кореня до листків) рух води пояснюють кореневим тиском (нижній водяний насос) і присисною дією (транспірацією) листків (верхній водяний насос).
2. Ризосфера та мікориза
Поряд з цим корінь виконує видільну функцію. Крізь кореневі волоски виділяються органічні кислоти (оцтова, молочна, мурашина). Корені виділяють також ферменти та вітаміни, які беруть участь у перетворенні поживних речовин за участю мікрофлори (ризосфери) на доступні для рослин форми.
Ризосфера - ґрунтовий шару завтовшки 2-3 мм, що прилягає до коренів рослин. Скупчення великої кількості грибів і бактерій у ризосфері пов'язане з виділенням коренями речовин, якими живляться ці мікроорганізми.
Корінь упродовж усього життя рослини не припиняє свого росту, має радіальну симетрію.
У багатьох (близько 90 %) квіткових рослин корені вступають у симбіоз з грибами, утворюючи мікоризу, або з бактеріями, утворюючи бактеріоризу.
Взаємовигідне співжиття міцелію грибів з коренями вищих рослин утворює мікоризу (наприклад, підберезник з березою, підосичник з осикою тощо). Значна частина вищих рослин (дерева, тверда пшениця та ін.) не може нормально розвиватися без мікоризи. Гриби отримують від вищих рослин кисень, продукти виділення коріння та безазотисті сполуки. Гриби "допомагають" вищим рослинам засвоювати важкодоступні речовини гумусу, активізують діяльність ферментів вищих рослин, своїми ферментами сприяють вуглеводному обміну, фіксують вільний азот і в сполуках передають його вищим рослинам разом з ростовими речовинами, вітамінами тощо.
Мінеральні солі, необхідні рослині. Рослинні організми складаються з органічних і неорганічних речовин, до складу яких входять різні хімічні елементи. Для нормального розвитку рослин корені мають приносити з грунту воду і мінеральні солі, які містять у певних кількостях макроелементи (Р, N, S, K, Ca, Mg, Fe) і мікроелементи (В, Cu, Mn, Zn, Mo). Обидві групи елементів важливі для рослини, оскільки вони є компонентами складних органічних і мінеральних сполук, що беруть участь у процесах життєдіяльності, формуванні тканин і органів тощо. В разі нестачі або надлишку в грунті будьякого мінерального елемента відбуваються різні порушення процесів життєдіяльності рослин. Так, у разі фосфорного голодування у рослин спостерігаються пригнічення синтезу і руйнування вже синтезованих білків. За відсутності калію припиняється ріст рослин, оскільки порушується обмін білків і вуглеводів. Про нестачу заліза свідчить блідозелене або блідожовте забарвлення рослини, зумовлене недостатністю утворення хлорофілу.
Список використаної літератури
1. Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. - 3тє вид., випр. і допов. - К.: Вища шк., 2002. - 622 с.: іл.
2. Енциклопедія з біології. - К., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...