WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синонімія и антонімія в поезії - Дипломна робота

Синонімія и антонімія в поезії - Дипломна робота

здвоєння синонімів.
Дистантне розташування синонімів. Найбільш широко представлене в поезіях митця дистантне розміщення синонімів, при якому синоніми стоять на відстані один від одного, але при цьому не втрачають смислових зв'язків між собою в тексті і виступають засобами його організації: "Чи ви дивились коли-небудь На дальній обрій крізь траву ... визираю Крізь хащі свіжого зела: Ось візерунки небокраю..." (1972, I, 139). Здавалось би проста річ - лежить людина у траві і дивиться на горизонт... Саме це й сказано в першому рядку. Але ж вона не просто дивиться, а визирає і не через щоденну траву, а через хащі свіжого зела і бачить не просто горизонт, а широкий обрій, небокрай. І, здавалось би, така буденна картина спалахує яскравмим барвами небуденності і поетичності.
Саме в таких текстах, де синоніми вживаються для формування структури поезії, де вони становлять основу конструкції, що потім обростає нейтральною лексикою з вкрапленням народнопоетичної або умовно поетичної, можна чітко простежити вертикаль вірша:
дивились
обрій траву
визираю
зела
небокраю
У поезії Муратова синоніми - це не принагідна прикраса, а невід'ємна складова частина його бачення світу і відповідно - мовної палітри. Він ніби побачив предмет або явище, назвав його і відкрив у ньому ще одну грань, яка потребує іншої назви; він назвав явище, але не виразив повністю свого сприймання, тому через відстань дав ще одну назву: "Куди поділась денна тиша, соснових просік німота?" (205). Денна тиша і сосен німота - складові частини однієї картини природи: сосновий шум - це ніби мова дерев, а тиша - це їх німота. Разом із тишею дня вони й створюють одну картину. Ужиті дистантно синоніми тиша - німота виконують у тексті функцію уточнення.
Особливо часто зустрічаємо дистантне вживання синонімів у текстах, де вони виконують роль підметів або присудків предикативних одиниць: "А серце прагне звершень..., А дух воліє крил!" (174), "Парує лан. Клубочаться яри" (320), "У присмерку лиш контури існують - ... Лиш обриси уявні торжествують" (364).
Пристрасній натурі поета близькі й милі безмір океану, обшир, безбережжя, глибини й т.ін., які відбивають його душевний світ: "Мені б не серце - безмір океану, захмарне безбережжя й глибину..." (218). Розділені обставиною і означенням синоніми безмір, безбережжя не втрачають своїх якостей, а навпаки, завдяки дистанції між ними у читача розширюються просторові уявлення.
Рамочне розміщення синонімів. Цікаві й інші способи стилістичного використання синонімів, зокрема рамочний: "Лопухи... Забуяли і не скаржаться На свою плебейську суть. Їх давило вже машинами, М'яло колесом хребти... Їм же, бачте, лопушиними Любо квітами цвісти" (377). Синонімічні слова забуяти -цвісти починають поезію і закінчують її. Поряд із цим СР включено інший СР давило - м'яло, який розташовано всередині вірша. Завдяки такій конструкції синоніми забуяти - цвісти, що обрамляють текст, конденсують у собі позитивні емоції, незважаючи на те, що пропускають через себе негативний зміст синонімічної пари давити - м'яти.
Таким чином, використання двох СР з протилежною оцінною семою в одному фрагменті зумовлює наростання ознаки через перехресне уточнення, що підвищує експресивну силу висловлювання.
У поезії "Сьогодні все фальшиве: сонні гави..." спостерігаємо інше явище. Тут увесь текст розгортається на осі СР: вдають - придурюється - видає - прикинулася: "Сьогодні все фальшиве: сонні гави Вдають, що заклопотані вони; Придурюється місяць, що цікаво У двір наш зазирати з вишини; За срібну видає себе калюжа, Дрібненька ціль - за обрії мети, Й до мене, ось вже стільки літ байдужа, Ревнивою прикинулася ти" (357). Синонімічні слова вдавати - придурюватися - видавати - прикидатися виражають семантичну концентрацію понять, що створює високу динамічність фрагменту. Розташування цих чотирьох синонімів нагадує рамку, за межами якої міститься вже інший поетичний простір. Вжиті семантичні синоніми виконують функцію заміщення, що дає можливість стилістично урізноманітнити, збагатити виклад думки. Всередині рамки знаходимо ще один СР: ціль - мета. Ці синоніми автор вводить, щоб підкреслити облудність намірів кожного з персонажів вірша, показати, що їх мета фальшива, а ціль дрібна. Як видно з прикладу, синоніми можуть служити смисловому оформленню, завершеності цілого поетичного тексту, пронизаності синонімами, які проходять через твір як яскравий пунктир.
Контактне розміщення синонімів. У поезіях І.Муратова поширене також контактне вживання синонімів. Таке сполучення синонімічних слів є засобом піднесення емоціонального впливу на слухача, а також має ритмо-мелодійне значення. На рівні структурної будови контактне використання синонімічних слів означає, що слова стоять поруч, а отже, мають тісні контактні зв'язки між собою. Здебільшого такі синоніми вживаються як однорідні члени речення з метою підсилення сказаного: "...І не вгаває квач Невидимий - розписує, малює, А сокіл-сонце на чайок полює" (368), "Всі боління і тривоги Пережитих нами літ... Ще первоцвіт, а не цвіт" (30), "Як же мені стрінуть вас, Дужих та здорових? Руки вам потиснути, Міцно обійняти..." (183-184). Наведеніприклади яскраво демонструють, як контактна синонімія, з одного боку, підсилює емоційність фрагменту, а з другого, впливає на ритмомелодику вірша: не просто розписує, а малює; не просто дужі, а здорові; не просто боління, а ще й тривоги.
Крім того, контактне вживання синонімічних слів дозволяє поетові підкреслити ту чи іншу думку, створити певний настрій, підвищити виразність оповіді, як-от: "Ну й намело, накучугурило! Кругом - Говерли снігові" (148); або "Гурман від поезії любить, щоб усе було модно, модерно" (1980, 134). Як бачимо з наведених прикладів, контактні синоніми вживаються з метою уточнення або визначення ступеня ознаки, дії або стану: синонім накучугурило має вищий ступінь дії, ніж синонім намело (накучугурило - "дуже-дуже" намело) та ще й містить елемент результату, а слово модерно означає вищу ознаку, ніж слово модно (модерно - "дуже-дуже" модно).
Відомо, що контактні синоніми як однорідні члени речення з'єднуються сполучником або безсполучниково. Однак у І.Муратова зустрічаємо досить оригінальний контактний зв'язок дієслова та дієслівної форми: "Ворота відчини свої дубові, Оті, що ти за мною зачинила, Замкнувши їх на засуви залізні!" (1969, 60). Такий спосіб потрібен авторові для вираження певного змісту конкретної дії. Ліричний герой вимагає зачинити ворота, та не звичайні ворота, а дубові, міцні. У такому оточенні синонім зачинити набуває надзвичайної сили і твердості. Але поет підсилює динаміку дії цього слова, ставлячи поряд дієприслівник замкнувши, і знову сполучає слово із значенням залежних від нього слів "засуви залізні", і в такий спосіб досягає експресії тексту, що характерне для індивідуального стилю цього поета.
Градація. Створенню емоційно-експресивного ефекту сприяє також градація семантично односпрямованих одиниць. За СЛТ, градація - "стилістична фігура, що полягає в такому розташуванні

 
 

Цікаве

Загрузка...