WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Дискурсивний аналіз та стилістика - Контрольна робота

Дискурсивний аналіз та стилістика - Контрольна робота

Найхарактерніші для цього стилю речення - прості поширені. Вживаються також і складні речення з сурядним та підрядним зв'язком, з відокремленими зворотами, зі вставними й вставленими конструкціями.
Тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності формулювань, не допускають двозначності сприймання змісту. Характерна для цього стилю відсутність індивідуальних авторських рис.
Зразок стилю
АКТ
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,
- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,
- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто
ПРОГОЛОШУЄ
Незалежність України та створення самостійної української держави - України.
Територія України є неподільною і недоторканою.
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 року
2. Здійснити комплексний стилістичний аналіз зразка наукового стилю.
Глава І ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДСТАНОВОК
§1. Розглянемо різні переміщення (permutations) n букв
З елементарної алгебри відомо, що число таких переміщень є
Позначимо ці переміщення буквами:
Називатимемо підстановкою (substitution) операцію, що полягає в переході від одного будь-якого переміщення до другого , причому позначатимемо цю підстановку символом
Називатимемо знаменником підстановки, a - її чисельником.
§2. Неважко бачити, що одну й ту ж саму підстановку можна зобразити різними символами, причомуможна писати різні знаменники. Тоді чисельники повинні також відповідно змінюватись, бо знак підстановки повинен вказувати, якою буквою замінюється кожна буква знаменника. Порядок же букв у знаменнику цілком довільний.
Наприклад, такі знаки виражають одну підстановку:
Очевидно, що будь-яку підстановку можна записати так, щоб знаменником було дане переміщення, наприклад .
Тоді різних підстановок буде тільки N і всі вони можуть бути представлені так:
де є так звана тотожна підстановка, яка полягає в тому, що порядок переміщення букв не змінюється.
Граве Д.О. Вибрані праці. - K., 1971, с. 13-14.
Уривок з наукової математичної праці має необхідну спеціальну термінологію (елементарної алгебри, знаменником, чисельником), цифри, буквені символи. Для більшої чіткості біля нового терміна в дужках автор подає його визначений, усталений відповідник французькою мовою: переміщення (permutations), підстановкою (substitution).
Автор поступово розкриває властивості поняття, описуючи послідовні дії, спрямовані на досягнення мети, залучаючи при цьому читача, па що вказує 1 особа множини дієслів: розглянемо, позначимо, називатимемо. Майбутній час дієслів виражає наслідок здійснюваних операцій.
Послідовність викладу виявляється вживанням зачину тоді, що пов'язує сказане раніше з наступним.
Порядок слів прямий, частина речень узагальнено-особові та безособові. Є складні речення з підрядним і, рідше, сурядним зв'язком. Типові книжні звороти: полягає в; можуть бути представлені.
ЛАЗЕРИ
Лазери належать до класу приладів, які в техніці об'єднані спільною назвою "генератори". Різні типи генераторів призначені для перетворення одного виду енергії в інший або для видозмінення енергії. Так, генератор змінного струму перетворює механічну енергію обертання ротора машини в електричну енергію змінного струму. Інший приклад - видозмінення потоку енергії за допомогою лампового генератора, який застосовується в радіотехніці. Цей генератор перетворює змінний струм низької частоти в змінний струм високої частоти.
Лазери - генератори для перетворення різних видів енергії в когерентне, монохроматичне випромінювання у видимій або близьких до неї ділянках спектра.
Назва "лазер" складається з початкових літер англійських слів light amplification by stimulated emission of radiation (підсилення світла за допомогою вимушеного випромінювання). Така назва відображає принцип роботи генератора. У вітчизняній літературі лазер найчастіше називають оптичним квантовим генератором (ОКГ) або, іноді, генератором світла, що виразніше говорить про призначення приладу. Ми ознайомимося з основними типами лазерів, які поділяються на:
твердотілі лазери на основі прозорих люмінесцентних кристалів і стекол;
рідинні - на розчинах хімічних елементів і їх сполук;
напівпровідникові - на основі кристалічних напівпровідників;
газові, в яких активним середовищем є гази, газові суміші і пара металів.
З цього переліку видно, що як активне, середовище застосовуються речовини в усіх трьох агрегатних станах.
Останніми роками випущено багато різних типів лазерів та їх модифікацій.
Висоцький В.З. Лазери. - К., 1973, с. 7, 37-39.
Уривок з монографії насичений загальнонауковою (принцип, класу, речовини, модифікацій і ін.) та спеціальною (когерентне, монохроматичне випромінювання; оптичним квантовим генератором; напівпровідникові; генератор змінного струму тощо) лексикою і фразеологією.
Типові для власне наукового стилю ознаки: підсумковий початок фрази (З цього переліку видно) з авторським ми; градаційні рубрики із абзацним виділенням поширених об'єктних груп; специфічне "позачасове" вживання дієслів (лазери належать до класу приладів, генератор перетворює змінний струм, лазер найчастіше називають), часті віддієслівні іменники (перетворення, випромінювання, призначення, видозмінення). Фрази порівняно недовгі, переважають прості поширені речення, є сполучникові складнопідрядні з підрядними означальними, приєднувальними та додатковими.
Елементами популяризації е докладне розшифрування назви приладу, про який йдеться, подання синонімів цієї назви.

 
 

Цікаве

Загрузка...