WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Розгляд складнопідрядних речень часу - Реферат

Розгляд складнопідрядних речень часу - Реферат

якого-небудь одного значеннєвого відтінку складнопідрядного речення, сполучники поки, доки конкретніші за своїм значенням: вони вказують на те, що результативна дія або стан головного речення настає саме в межах тривання дії або стану підрядного речення. Ці сполучники потребують підкріплення зі сторони однакових дієслівних форм часу і виду у підрядній та головній частині.
Поки наємники упорались з тим усім, пройшов довгий час… [1, с.384]. Доки він жив, робив усе сам [2, с.209]. Доки я ще тут, цілуй мене [2, с.71]. Доки мене земля носить та доки дивлюся своїми очима, та й доки я не каліка, не забуваю і про зерня коло хати [1, с.117]. Пив, доки не пропив останнього гроша, доки майже не запух [2, с.140].
Складнопідрядні речення, у яких є доконаний вид в обох частинах речення, передають межу тривання дії сполучниками доти, поки.
Одна люта, як пекло; Анна повдовіла, поки під вінець пішла [2, с.257]. Поки він прийшов, вона заговорила [1, с.471]. А поки сніг упаде, - повторює він, - будеш у моїй хаті [2, с.]. Лишися тут і пережди, доки буря не устане… [1, с.364].
Якщо виникає потреба виразніше виділити межі тривання дії, вираженої головною частиною, то до її складу вводить письменниця вказівне слово доки.
Доки він нічого певного в руках не має, доти він нуль, і доти неповинен ані женитися, ані дівчині про любов говорити [1, с.69]. Доки мій син у мунштрах, доти не матиму спокою [2, с.161]. Далі було її бажанням, щоб я мешкала доти в призначенній нею для мене кімнаті її дому, доки не схочу сама випровадитися [1, с.230]. Я слідила за ним очима доти доки не зник з виду [1, с.190]. Поки не стануть падати лагідним летом білі сніжинки, доти не закриється ліс і все в білу мрію [1, с.500].
У творах Ольги Кобилянської зустрічаємо часто застарілі сполучники заки, заким, також передають межу тривання дії.
…І воно тривало якийсь час, заки ми оцього доробилися [2, с.155]. Вона вже жила тобою й дрижала за тебе, заки ти ще світ божий побачив [2, с.490]. А заким ти вернеш, то він ожениться… [2, с.189]. Сава собі добре роздумає, заки зачне за мною сварню [1, с.197].
Більш складні відношення, коли у реченні з сполучником поки частка не, яка може займати як контактне, так і дистактне розташування. Наявність чи відсутність частки не не змінює загального позитивного значення повідомлення, звичайно не веде д переосмислення змісту висловлення, тому поки не не може розглядатися як ускладнена форма сполучника поки.
Заперечне дієслово-присудок з часткою нє виступає в підрядному реченні як безпосередній показник того, що дія або стан головного речення триває до того часу, поки не настане дія або стан підрядного речення. Отже, частка не має не заперечне, а підсилювальне значення.
Вона росла у своїх родичів в теплі і на сонці, мов та пальма в оранжереї, доки не з'явився він [1, с.269]. Вона буде ждати, доки її мама не вмре [1, с.372]. Його не хотів ніхто, аж доки вона не стрінулася з ним… [1, с.485]. Такі і подібні думки дразнили мене, мов невідомі демони, доки додому не вернула [1, с.174]. Так сиділи ми, доки не явився він [1, с.113]. Ждати, доки сонце зайде, доки ніч не настане [1, с.372].
Як бачимо, інколи сполучники доки, поки підкреслюються підсилювально-видільною часткою аж. В таких випадках фактично виникають факультативні варіанти основних сполучників аж доки, аж поки.
Складнопідрядним реченням з підрядними часовими належить особливе місце в системі засобів вираження часових відношень.
Семантичною основою, формування їх є зв'язок у часі мінімум двох дій або станів, причому та дія або, про яке повідомляється в підрядному реченні, виступає у функції обставинно-темпорального показника дії або стану головного речення. Отже, підрядне часове речення ізофункціональне з тими засобами вираження темпоральності, що виступають як обставини часу в простому реченні.
З погляду структурно-семантичних особливостей складнопідрядні речення з підрядними часу у творах Ольги Кобилянської неоднорідні. Серед них розрізняються два семантичні різновиди: речення із значенням одночасності та речення із значенням одночасності. Конструктивних елемент цих речень - дієслова-присудки, співвідношення між якими при асемантичних сполучниках є визначальними у вираженні смислових відношень між компонентами складнопідрядного речення.
В якості засобів зв'язку письменниця частіше використовує сполучники недиференційованих значень (коли. як), ніж семантичні сполучники (до того як, з тих пір як, після того як, як тільки), оскільки прості сполучники характеризуються широтою семантики. Синкретичні смислові відношення, які виражаються простими за будовою сполучниками, відтворюють об'ємність думки. різні рівні розуміння явищ дійсності.
Розмежування одночасності та неодночасності у реченнях із сполучником коли зводиться передусім до правил співвіднесення процесуальних ознак ситуацій. Умовою реалізації значення одночасності є оформлення присудків головної та підрядної частини на основі видо-часового паралелізму; як правило, це дієслова недоконаного виду.
При співвіднесенні дієслів у формі теперішнього часу одночасність, як правило, супроводжується типізацією, узагальненням, що створюють умовно-часове значення.
Послідовність ситуацій оформлюється звичайно співвідношенням дієслів докононаного виду минулого та майбутнього часу. Для таких речень характерна їх здатність до ускладнення інформації причиновою обумовленістю.
Серед часових речень із сполучником як розмежовуючи два типи: 1) речення, у яких як виступає у якості еквівалента сполучника коли, виконуючи роль його нейтрального чи стилістичного забарвленого синоніма; 2) речення, у яких сполучник як реалізує своє особливе значення.
Підрядні речення часу із сполучником як дає можливість урізноманітнити способи вираження часу з урахуванням різних ступенів експресії. Сполучник як характеризується розмовним забарвленням, яке не властиве стилістично нейтральномусполучнику коли. Спектр значень сполучника як ширший, ніж у реченнях із сполучником коли.
Речення із сполучником поки не не допускають введення конкретизаторів, що вказує на часову роз'єднаність ситуацій. Значення перерваності у реченнях із сполучникам поки не підтримується специфічним правилом співвіднесення присудків; такі речення побудовані за правилом процесуального контрасту, згідно якому одна із ситуацій, що співвідноситься (головна частина), представлена як процес, а інша (підрядна) - як акт, позбавлений ознаки протяжності. Основним засобом вираження процесуального контрасту є співвіднесення дієслів недоконаного та доконаного виду.
Для вживання речень із сполучником як раптом характерний контекст, у якому раптовість слідування ситуації, представлена у другій частині, супроводжується перерваністю того, що їй передувало. Це може бути чи перерваність того, що уже реалізується чи нездійсненність наміру.
Названі семантичні групи складнопідрядних речень зі значенням неодночасності та одночасності у творах письменниці різняться змістом та обсягом часової семантики, характером вираження смислових відношень та певним формально-граматичними особливостями.
Різноманітні структурно-семантичні види складнопідрядних речень часу є свідченням глибини та багатомірності мислення письменниці. Синтаксичні конструкції відтворюють найтонші темпоральні нюанси об'єктивного світу.

 
 

Цікаве

Загрузка...