WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Звертання. Розділові знаки при звертаннях - Реферат

Звертання. Розділові знаки при звертаннях - Реферат

сьогоднішньому уроці поезіях?
- Чим захоплює ця поезія, написана у такі далекі .від нас часи?
- Яка роль звертань у цьому творі?
Учень-літературознавець. Лінгвістичний аналіз поезії.
Поезії притаманний індивідуальний стиль автора, ідіолект. За словником літературознавчих термінів:
Ідіолект - індивідуальне мовлення, що пояснюється місцем проживання, віком, фахом, соціальним станом, загальним рівнем культури людини.
Автор намагається з'ясувати, чому така нещаслива доля в України:
Нема єдності:
А не в один гуж тягнуть,
Той направо, той наліво....
Нема ж любові, нема ж згоди.
Лише у згуртованості й дружбі - сила і щастя:
Не всім дано всеє знати
І річами керувати!
На кораблі, наприклад, багато людей, але "стернюк сам керує", "пчілка ... оної матки послухає".
Звернення-просьба до Бога:
Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!
Розпорошеність суспільства:
Єден живе із погани...
Другий ляхам за гріш служить...
Третій Москві юж голдує
І їй вірно услугує...
Докір матері-Україні:
Ліпше було не родити,
Нежлі в таких муках жити
Розпач ліричного героя, заклик до боротьби:
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
Україну автор називає найдорожчим словом "матка", яке повторюється у вірші три рази, а ще словом "мати". Як справжньому сину, йому не байдужа її доля.
Авторське ставлення до матері-України
o співчуття долі України:
През незгоду всі пропали,
Самі себе звоювали.
o докір лжепатріотам:
Ідім матку рятувати...
... на матку нарікає....
.... по Вкраїні тужить.
o заклик до боротьби:
Нуте врагів, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Учитель. Зверніть увагу на мовностилістичну особливість вірша. Чи є тут звертання? Які вони за будовою?
Коментоване письмо
Творчо-пошукова робота з текстом поезії.
Завдання: виписати з вірша речення з поширеними звертаннями, прокоментувати їх особливість.
Учень-мовознавець аналізує поширені звертання, їх особливість, спосіб вираження, роль у сюжетній канві твору, типи речень, у яких уживає автор звертання-зак-лики до совісті лжепатріотів.
Самодиктант
Завдання: знайти у тексті поезії прості звертання, виписати і пояснити, яку стилістичну функцію вони виконують у творі.
Учень-мовознавець робить свої узагальнення, які доповнюються іншими. Непоширені звертання, які є у поезії (Боже, отамани, братиша), їх стилістичну функцію у розкритті основної думки твору можна відтворити у формі піраміди:
Доречно вибрані автором звертання підсилюють ідейне звучання поезії. Об'єктом звертання є саме ті особи, можуть щось змінити, їм не повинна бути байдужою доля матері-України.
Учитель. Наступним етапом нашого уроку буде колективний компаративний аналіз двох поезій.
Учень-дослідник (за словником пояснює значення терміна).
Компаративістика - порівняльне вивчення творів, їх взаємозв'язку, взаємодії, вивчення аналогій у творах різних жанрів різних літератур.
Компаративний аналіз поезій
(Таблиця складається і заповнюється учнями на уроці)
№ п/п Компоненти аналізу Лазар (Лука) Баранович "Світ стрясають грози на людські сльози" Іван Мазепа-Колядинський "Дума"
1 Тема Любов до України, докір народу за розпорошення, заклик до єднання, до духовного очи- патріотизм, заклик до збройного повстання, очищення. Любов до України, докір лжепатріотам за їх лжепатріотизм, заклик до збройного повстання.
2 Ідея Україна лише з Божою допомогою, згуртованістю народу досягне кращого життя, мирного співіснування у дружбі та злагоді, коли мечі переплавлять на дзвони, щоб уславляти Всевишнього. Україна може звільнитися від ворожого тиску лише зі зброєю в руках, коли буде взаєморозуміння, взаємодопомога, єдність дій і помислів, не буде розпорошеності суспільства.
3 Художні засоби Епітети: "ворожий" (син), "довгий" (бій), "люта" (хвиля), "свята" (згода). Метафори: "світ закурився", "Вкраїна - це море. Воно червоне", "Україну в крові покупало", "мед-молоко по землі хай попливуть".
Метонімії: "Хай Україна У січі не гине!", "татарин хай згине", татарин "хай любить русина". Антитеза: "брат" - "недруг", "негода" - "погода". Стилістичні фігури: інверсія: "Пожалься, Боже, що світ закурився... ". "Прямуйте, люди, мерщій до покути... " Риторичні оклики: "Не один гине, Вкраїна - це море!" "Хто сам - потоне, в гурті - переборе! " "Хай Україна в січі не гине! "
Стилістична особливість - тричі звернення до Бога. Епітети: "бідна" (пчілка), "старенькая" (мати), "слушна" (учтивість), "гірка" (мука).
Метафори: "самі себе звоювали", "не в один гуж тягнуть", "ляхам за гріш служить".
Метонімії: "Україна... не вкупі має сини", "разно тете розпинали" (Україну), "Москві юж голдує і їй вірно услугує", "не допустіть гіркой муки, матці своїй більш терпіти".
Стилістичні фігури: інверсія: "На корабель поглядімо, много людей полічімо". "Жалься, Боже, України, що не вкупі має сини! "
Риторичні запитання: ... "Мати моя старенькая, чом ти вельми слабенькая? " "Чом ти синів не учила, чом до себе їх пустила?
Риторичні оклики.
Стилістична особливість - Україну називає маткою і це повторюється три рази у вірші.
Підсумки уроку.
Мовознавці підсумовують знання про звертання, їх види, пунктограми при них, роль у сюжетній канві ліричних творів, аналізованих на уроці.
Літературознавці підсумовують аналіз творів, відзначають їх високий пафос, замилування авторів Україною, біль і розпач за її страждання, використання у творах багатої палітри художніх засобів та стилістичних фігур, які допомагають розкрити ідейний задум авторів.
Учитель. Вважаю, що ми змістовно повторили, систематизували й закріпили здобуті знання про звертання. Крім того, познайомилися з прекрасними перлинами лірики українського бароко, поезіями талановитих майстрів слова давнини - "Світ стрясають грози на людськії сльози" Лазара (Луки) Барановича та "Дума" Івана Мазепи-Колядинського. І не тільки познайомилися з цими перлинами давньої лірики, а й захистили свої знання про звертання на прикладі цих поезій. Думаю, що вони не залишили нікого байдужим, а здобуті знання збагатять ваші душі, піднімуть інтелект, розкриють глибини таїни слова. Бо і Л. Баранович і І. Мазепа-Колядинський, без сумніву, справжні патріоти свого народу, України, їм не байдужа її доля, тому кожен з них пропонує свій шлях її становлення як незалежної держави, бо вона у нас одна.
Музичнапауза. Лунає пісня "Одна Батьківщина і двох не буває" (слова М. Бакая, музика і виконання П. Дворського).
Домашнє завдання.
Систематизувати матеріал уроку.
Твір-роздум: "Гортаючи сторінки минулого" ( з використанням звертань).

 
 

Цікаве

Загрузка...