WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Звертання. Розділові знаки при звертаннях - Реферат

Звертання. Розділові знаки при звертаннях - Реферат


Реферат з мовознавства
Звертання. Розділові знаки при звертаннях
Тема. Актуалізація опорних знань про звертання (на основі ліричних творів українського бароко - поезій Лазара (Луки) Барановича "Світ стрясають грози за людськії сльози" та Івана Мазепи-Колядинського "Дума").
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про звертання, види звертань, систему пунктуаційних знаків при них, роль і місце звертань у реченні на прикладі найкращих зразків лірики українського бароко XVI-XVIII ст.; розвивати уважність, вдумливість, зосередженість, уміння робити узагальнення, вдосконалювати навички компаративного аналізу літературних творів та дослідницько-пошукової роботи; прищеплювати національно-патріотичні почуття, любов до нетлінних скарбів поетичної спадщини минулого.
Обладнання: узагальнююча схема-таблиця "Відомості про звертання", портрети поетів, виставка літератури, ТЗН.
Мовна тема:
"У слові закарбовані століття життя й боротьби народу,
його мужність і слава, надії й сподівання"
(В. Сухомлинський).
Скільки є в нас, любі друзі,
для звертання ніжних слів.
Д. Білоус
Хід уроку
Мотивація навчальної діяльності.
Читання напам'ять учителем поезії Д. Білоуса "Слова покличні - прості й величні" (про роль звертань у мові).
Бесіда після прослуханого вірша:
- Яка чуттєва сфера поезії?
- У чому виражається мовностилістична особливість цього твору?
- Яка роль звертань?
Повідомлення теми та мети уроку.
Сьогоднішній урок - актуалізація опорних знань про звертання, види звертань, систему пунктуаційних знаків при них, уміння обґрунтувати і захищати здобуті знання будете на прикладах невмирущих шедеврів лірики українського бароко XVI-XVIII ст. - поезій Лазара (Луки) Барановича "Світ стрясають грози за людськії сльози" та І. Мазепи-Колядинського "Дума".
Систематизація та узагальнення знань про звертання.
Методичний коментар. Перед кожним учнем лежить картка із запитаннями для самоконтролю. Проводимо бесіду за запитаннями, а потім звіряємо сказане з узагальнюючою таблицею-схемою.
1. Що називається звертанням?
2. Чим виражаються звертання?
3. Які є види звертань за будовою?
4. За допомогою чого виділяються звертання в усному мовленні?
5. Як виділяються звертання на письмі?
6. Яку роль відіграють звертання у мовленні?
7. У яких стилях мовлення найчастіше вживаються звертання?
Узагальнююча таблиця-схема "Відомості про звертання"
Що означають
Як виражаються
Роль у реченні Приклади
Особу, до якої
звернене
мовлення,
рідше - клички тварин або
назви неістот. Можуть означати уособлені явища
дійсності. Іменниками у
кличному
відмінку або
у формі називного
відмінка, а
також іншими
частинами
мови в значенні іменника, іменними
сполученнями. Не бувають
членами речення, а
лише ускладнюють
їх. Поезіє, красо моя,
окрасо, я перед тебе
чи до тебе жив? (В.
Стус).
Мово! Пресвятая
Богородице мого
народу! 3 чорнозему, з любистку, м'яти, рясту, євшанзілля, з роси, від зорі
і місяця народна. (К.
Мотрич).
Ти наше диво калинове, кохана материнська мово! (Д. Білоус).
Учитель. Велике благо - пам'ять минулого. Історична пам'ять - це святиня народного духу, атрибут шляхетності, національної вдачі. Літературна спадщина давнини - неоціненний скарб, вічно цілюще джерело, до якого слід припадати спраглими вустами, черпати для себе нові знання, перейматися духом пам'яті митців того часу. Вони жили і творили свої шедеври для нас, своїх нащадків. На високохудожніх маловідомих творах українського бароко і слід акцентувати увагу.
Учень-дослідник-літературознавець. (Випереджаюче завдання).
Українська поезія XVI-XVIII ст.
Жанри: Реалізація жанрів:
- церковна гімнографія: канон - прославлення святих, релігійний ліричний настрій;
кондак - кілька пісень, що розкривають суть християнського свята (36. "Мінеї", "Тріодеї"),
- дружинна поезія: "Слово о полку Ігоревім",
"Слово о Романі Волинському",
"Слово о гибелі землі Руської",
"Слово о Лазаревім воскресінні";
- віршова сатира: "Слово о ленивом і сонливом";
- народний оповідний вірш: весільні примовки, замовляння, загадки, прислів'я, приказки.
Учитель. Якщо твердити в дусі Горація, то поезія - не тільки природне обдарування, але й знання та вміння, тобто наука, що вимагає праці, "сад, який необхідно скропити не водою, а власним потом".
Основна мета поезії, відповідно до київських поетик, - насаджувати в душах людей доброчесність і витісняти порок. За висловом із "Послання до Пісонів" Горація: "Буть корисним хочуть - або розважати поети, або, на-решті, разом і приємне і корисне казати".
Відчутний зв'язок київських поетик XVII-XVIII ст. з ренесансними літературними теоріями. Розвиток літератури й мистецтва того періоду характеризувався взаємопов'язаністю двох основних художніх систем, типологічно неоднорідних стилів - бароко й класицизму. Відчутний вплив польської та латинської літератури.
Учень-знавець теорії літератури. (Робота із словником літературознавчих термінів).
Бароко - напрям у мистецтві та літературі XVII-XVIII ст., якому належить важливе місце у поступі європейської культури. Бароко прийшло на зміну Відродженню, але не було його запереченням. Література бароко характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоричності й емблематичності, прагненням вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору. Розквіт бароко в українській літературі припадає на кінець XVI-XVIII ст. і простежується у різних жанрах, зокрема в поезії Лазара Барановича, Івана Величковського, Григорія Сковороди та ін.
Класицизм - напрям у європейській літературі та мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.). Для класицизму був характерний раціоналізм, представники якого вважали, що краса та істина досягаються через розум, шляхом природи, яка мислилася як відкрита розумом сутність речей. У галузі мови класицизм ставив вимоги ясності та чистоти, ідеалом була мова афористична, понятійна, яка відповідала б засадам теорії трьох стилів. В Україні класицизм не зміг через несприятливі історичні обставини розвинутися як цілісна структурована система. Проте деякі тенденції знай-шли свій вияв у творах літератури XVII-XVIII ст.
Учитель. Ознаки цих двох літературних течій відбилися й у ліриці Лазара (Луки) Барановича. Хто він? Що нам відомо про нього?
Учень-біограф.
Лазар (Лука) Баранович. Роки життя - 1593-1694. За іншими даними 1620-1693. Перша половина його життя оповита заслоною, за словами дослідника М. С. Возняка. Певні відомості про Лазаря (до прийняття чернецтва - Луки Барановича маємо з 1642 року, коли вінвивчав граматику й риторику в Київській колегії. Згодом став у ній професором, а в 1650-1651р. р. був її

 
 

Цікаве

Загрузка...