WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лінгвістичний аналіз тексту на уроках зв’язного мовлення в середній школі - Дипломна робота

Лінгвістичний аналіз тексту на уроках зв’язного мовлення в середній школі - Дипломна робота

тексту, відтворюють характерні риси композиційно-образної і лінгвостилістичної манери письменника. Переказ - це підготовча ланка до самостійного письма, написання творів, створення власних аналогічних висловлювань. Працюючи над переказами різних текстів, учні збагачуються прекрасними зразками висловлювань, засвоюють правила побудови текстів різних жанрів, стилів і типів мовлення. У процесі роботи над переказом збагачується мовний запас учнів, розвивається вміння вживати слова в точному значенні і користуватися різноманітними засобами мови для вираження певного змісту. Навчаючи школярів писати докладні перекази, потрібно насамперед вчити запам'ятовувати висловлювання, зберігати його в пам'яті. Цьому сприяє змістовий і типологічний аналіз тексту (виділяти типи мовлення; аналізувати добір мовних засобів; схематично фіксувати структуру тексту). Виконати операцію про розчленування допомагають знання про будову тексту,наявність у ньому різних типологічних фрагментів мовлення, відповідний добір мовних засобів, про засоби зв'язку цілого тексту і його фрагментів. Складання схеми, що відображає типологічну будову тексту, допомагає запам'ятати структуру висловлення і добір мовних засобів у відповідних фрагментах тексту і докладно відтворити текст.
Письмовий переказ вихідного тексту потребує від учнів орфографічних, пунктуаційних навичок і мовленнєвих умінь. Комплексні уміння, пов'язані з переказом, передбачають розуміння тексту, усвідомлюючи тему та основну думку, логіку викладу, провідний тип мовлення, запам'ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; усвідомлювати індивідуальний стиль автора; оформляти текст у вигляді автономного висловлювання.
Усі ці уміння розвиваються під час проведення всіх видів переказів. Отже, підвищення статусу переказу потребує від учителя особливої уваги до роботи над ним у період усього навчання української мови з п'ятого по одинадцятий клас.
Писемне мовлення - монологічне, йому властиві логічна впорядкованість, строгість побудови фраз, наявність не тільки сурядних, а й підрядних конструкцій, широке використання сполучників, багатство синонімів. Писемне мовлення не має конкретного адресата, тут відсутня допомога ситуації - неповне речення, еліпс, повтор, інверсія, просторіччя. Найбільш повно писемне мовлення школяра розвивається у час написання ним переказу і твору. Градація письмових робіт така: переказ твору письменника; розгорнута письмова відповідь на запитання; твір-мініатюра; твір.
Твір - це оригінальний зв'язний текст, самостійно складений учнем усно чи письмово за певною темою. Вміння писати твір - це вміння переконливо, логічно, образно викласти свої думки. Написанню твору повинні передувати цікаві змістовні уроки з глибоким аналізом художнього тексту і емоційним донесенням до учнів його ідейно-естетичного багатства. Коментар вчителя до програмових творів має бути оригінальним.
Своєрідність і складність писемного мовлення дослідив психолог Л.Виготський. Учителеві слід врахувати відмінності писемного мовлення від усного, визначені науковцем: писемне мовлення вимагає високого ступеня абстракції, це - мовлення подумки, позбавлене матеріального звука, це мовлення без співрозмовника.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бондарчук Л.І. Методику підказує текст // Укр.мова і літ. в школі. - 1992. - №2. - С. 4 - 6.
2. Гайовий Л.А. Ритмомелодика художнього тексту // Мовознавство. - 1984. - №1. - С. 17 - 19.
3. Глазова О., Косян Т. Навчальні перекази // Дивослово. - 1996. - №5. - С. 6 - 12.
4. Глазова О., Косян Т. Навчальні перекази // Дивослово. - 1997. - №7. - С. 33 - 36.
5. Горяний В. Д. Стилістична роль абзацу // Укр. мова і літ. в школі. - 1971. - №10. - С. 47 - 48.
6. Гринас М. Робота над текстом на уроках української мови у 4 - 5 класах. - К.: Рад. шк., 1988. - 137 с.
7. Донченко Т. Як готувати учнів до переказу // Укр. мова і літ в школі. - 2001. - №1. - С. 3 - 4.
8. 3агнітко А.П. Актуальні проблеми текстової лінгвістики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 5. - Донецьк: ДонДУ, 1999. - С. 95 - 111.
9. 3ернецький П.В. Лінгвістичні параметри тексту // Мовознавство. - 1984. - №2. - С. 21 - 25.
10. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1995. - 311 с.
11. Ковальчук О. Виховання в учнів відчуття тексту // Дивослово. - 1996. - №5-6. - С. 18 - 20.
12. Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінгвоаналізу // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. - Тернопіль: Лілея, 1997. - С. 6 - 25.
13. Лазебник Ю. Спілкування текстом // Мовознавство. - 1995. - №1. - С. 78 - 85.
14. Лісовський А. Художня розповідь тексту // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 15 - 17.
15. Мельничайко В.Я. Дидактичні можливості переказів-мініатюр // Дивослово. - 1995. - №9. - С. 31 - 33.
16. Мельничайко В.Я. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. - Тернопіль: Лілея, 1997. - С. 26 - 60.
17. Мельничайко В.Я. Робота над структурою тексту під час підготовки до навчального переказу // Укр. мова і літ. в школі. - 1981. - №5. - С. 52 - 54.
18. Організація тексту. Граматика і стилістика. - К.: Наук. думка, 1979.- 102 с.
19. Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. - 1999. - №3. - С. 21 - 23.
20. Переказ із творчим завданням як екзаменаційна форма перевірки учнів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово. - 1999. - №1. - С. 18 - 21.
21. Піддубний М.А. Розвиток зв'язного мовлення (8 кл.) // Укр. мова і літ. в шк. - 1991. - №4. - С. 18 - 20.
22. Плівчук К. Урок розвитку зв'язного мовлення (9 кл.) // Дивослово. - 1997. - №2. - С. 25 - 28.
23. Радченко І.Готуємося до шкільного твору та переказу: Навч. посібник. - К.: Вид-во А.С.К., 2004. - 80 с.
24. Рінберг В.Л., Усатеко Т.П. Текст і навчання зв'язного мовлення // Укр. мова і літ. в шк. - 1989. - №2. - С. 56 - 59.
25. Семченко М.Т. Розвиток усного та писемного мовлення. - К., 1986. - 232 с.
26. Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв'язного мовлення в 5 - 9 класах: Навч. метод. посібник. - К.: Рад. шк., 1981. - 136 с.
27. Стріляна А.М. Уроки розвитку зв'язного мовлення у 8-му класі // Укр. мова і літ. в шк. - 1988. - №4. - С. 43 - 45.
28. Українська мова. Енциклопедія. - К.: Укр. Енциклопедія, 2000. - 752 с.
29. Формирование семантики й структури художественного текста. Межвуз. сб. нач. тр. - Куйбышев, 1984. - 190 с.
30. Цінько С. Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух // Укр. мова і літ. в шк. - 2000. - №4. - С. 11 - 14.
31. Шелехова І. Про систему роботи з розвитку зв'язного мовлення у 6 класі // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 62 - 64.

 
 

Цікаве

Загрузка...