WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

командирувати, репетирувати, пікірувати).
8. ЧАСТИНИ СЛОВА, СПІВВІДНОСНІ З ПРЕФІКСАМИ І СУФІКСАМИ
Колись, у глибоку давнину, префікси були повнозначними словами. У наш час теж можна помітити, як окремі повнозначні слова перетворюються у префікси. Сюди належать переважно запозичені значущі одиниці, які служать для творення десятків, а іноді й сотень нових слів. Це авіа-, аеро-, електро-, мого-, гідро-, кіно-, фото- і под. Усі вони виступають перед коренями, а отже, ніби виконують роль префіксів: авіабаза, авіабензин, авіагоризонт, авіамістечко, аерокомета, аеросани, аеросівба, аерофотографія, електростанція, електромотор, електрообладнання, мотокрос, мотогурток, гідропарк, кіномеханік, фотолабораторія і багато ін. Окремі корені слів використовуються як суфікси. Порівняйте слова: пушкініст і пушкінознавець. Це абсолютні синоніми. Неважко помітити, що суфікс -іст і сполучення кореневої частини із суфіксальною -знавець мають те ж саме значення. Частина -знавець, співвідносна за своїм значенням із суфіксом, використовується для творення багатьох слів на означення фаху: шевченкознавець, мовознавець, товарознавець і т. д.
За допомогою значущих частин слів, співвідносних із суфіксами, утворюються нові слова на означення машин і механізмів (місяцехід, атомохід, мотовоз, нафтовоз, турбовоз, кригоріз, турборіз, гілкоріз, дерноріз), професій (землероб, хлібороб, склороб, бавовнороб) і т. д.
9. ДАВНІ И НОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
Префіксів в українській мові значно менше, ніж суфіксів. Префікси стійкіші, ніж суфікси: вони рідше і повільніше змінюються. Давні пам'ятки української мовизасвідчують ті самі префікси (без-, від-(од-), з-(с-), на-, про-, пере- та ін.), що е й тепер. Більше того, ті префікси, які вважаються тепер застарілими і вживаються для надання мові урочистості (пор. у Т. Г. Шевченка: "Возвеличу малих отих рабів німих") або з гумористичною метою (пор.: у Т.Г.Шевченка: Та хоч старенький божий глас возвисъте, дядино), сприймалися як застарілі вже і в давній українській мові.
У сучасній українській мові є такі слова, в яких суфікси або префікси можна виділити тільки умовно, бо вони давно вже злилися з кореневими частинами слів. Префіксів це стосується тільки частково. Так і тепер уживаються префікси су- (пор.: супутник), па- (пор.: пагорб), але їх не можна вже виділити в словах сусід, патока. Що ж до давніх суфіксів, то деякі з них зникли зовсім. До колишніх суфіксів належать -р (пор.: жир і жити, дар і дати), -оч (світоч). З погляду словотвірної будови сучасної української мови в словах жир, дар, пир і под. не виділяється колишній суфікс -р, а в слові світоч - колишній суфікс -оч. Навпаки, є дуже "молоді" префікси й суфікси. Вони утворилися недавно внаслідок об'єднання двох префіксів або суфіксів в одному. До таких новотворів належать префікси зне-, обез- (знеболити, обезболити), -івськ-, -нича-. Порівняйте будову таких пар слів: батьківський і горьківський, капосничати і ліберальничати. У слові батьківський два суфікси: суфікс присвійності -ів- (як у словах батьків, синів, робітників) і суфікс відносності -ськ- (як у словах сільський, командирський, учительський). Слово ж горківський утворилося безпосередньо від псевдоніма видатного пролетарського письменника Максима Горького - Олексія Максимовича Пешкова. Те ж саме стосується і слів капосничати і ліберальничати. Перше з них утворилося за допомогою суфікса -а- від іменника капосник, що має в своєму складі суфікс -ник, друге - від іменника ліберал (слова "ліберальник" немає і не було) за допомогою нового суфікса -нича-. Новоутворені суфікси -івськ- і -нича- звуться складними.
10. СПРОЩЕННЯ, УСКЛАДНЕННЯ І ПЕРЕРОЗКЛАД ОСНОВ
Спрощенням основ називається таке явище, коли зникає межа між двома чи кількома частинами слова або втрачається якась їх частина. З цього погляду спрощенням слід називати ті основи, в яких колишні префікси або суфікси приєдналися до коренів: сусід - сусід, патока - патока, жир - жир, орел - орел, гребінь - гребінь, погріб - погріб і под. Але це тільки один з різновидів спрощення основ. Трапляються випадки, коли до кореня приєднується частина колишнього префікса. Поділімо на значущі частини слово взути; для цього порівняймо взути з однокореневими назути, озути, що й дають підставу ви цілити в цих словах префікси в-, на-, о- і корінь -зі/-. Проте історично з в цьому корені належить до колишнього префікса вз- (порівняйте російські дієслова взвести, вз(о)рвать і под.). Отже, префікс може не повністю зливатися з коренем, а тільки частково.
Спрощення основ відбувається й тоді, коли при зіткненні кореня і суфікса виникає надмірне нагромадження приголосних звуків, наприклад: поїзд - поїзний.
У рідкісних випадках із складу кореня може виділятися суфікс. Якщо порівняти між собою слова зонт і зонтик, то можна зробити висновок, що друге утворилося від першого як його зменшена форма за допомогою суфікса -ик: зонт - зонтик. Насправді ж перше утворилося від другого. Слово зонтик прийшло до нас із російської мови, куди воно, в свою чергу, потрапило із голландської. Його вихідна форма - зондек - перетворилася в зонтик, а кінцеве -ик при порівнянні з такими словами, як хвостик, котик, півник і под., стало сприйматися як зменшувальний суфікс. Отже, суфікс виділився тут із складу кореня. Це явище називається ускладненням основи. Існування зменшеного зонтик викликало потребу появи незменшеного зонт.
Перерозклад основ відбувається тоді, коли до кореня приєднується, зливаючись з ним в єдину значущу частину, існуючий і тепер суфікс. Так, слова білка, галка, дошка, хустка здаються за будовою такими самими, як і лавка, доріжка, будка і под. Насправді ж у словах лавка, доріжка, будка виділяється суфікс -к- (пор. лава, дорога, буда), а в словах білка, голка, дошка, хустка суфікс -к- злився з коренями, тобто відбувся перерозклад основ.
11. СКЛАДНІ СЛОВА
Складними називають слова, утворені з двох і більше основ: пароплав, сухостій, землерийний, працездатний, краєзнавство, п'ятирічка, перекотиполе, п'ятдесят.
Як видно з наведених прикладів, складні слова утворюються здебільшого за допомогою сполучних звуків -о- (виступає після твердих приголосних), -е- (виступає після м'яких приголосних) та -є- ([й] основи + сполучний звук [е]). Кількісні числівники, виступаючи частинами складних слів, мають повну форму родового відмінка (п'ятисотенниця, двохатомний), скорочену форму родового відмінка (двометровий від двохметровий). Роль сполучного звука відіграє в цих випадках закінчення або частина закінчення першого слова.

 
 

Цікаве

Загрузка...