WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

(запрацювати, донести, принести), повторюваності дії (постукувати, потрушувати) та ін. З одним дієслівним коренем можуть поєднуватися два, рідше три префікси: повідкривати, понаносити, понаприносити.
Префікси з-, по-, про-, на- можуть не вносити в дієслово додаткового відтінку. У таких дієсловах вони виступають як словозмінні - з їхньою допомогою утворюються форми доконаного виду: їсти - з'їсти, шити - пошити, читати - прочитати, писати - написати.
Дієслівні суфікси теж можуть бути і словотворчими і словозмінними. За допомогою словотворчих суфіксів утворюються нові дієслова від іменників (обід - обідати, сідло - сідлати, мир - мирити, робітник - робітникувати), прикметників (білий - біліти, чорніший - чорнішати, молодий - молодити), а також зрідка від займенників, вигуків, часток (ви - викати, ой - ойкати, так -такати). Словозмінними ці самі суфікси вважаються тоді, коли вони вживаються для творення форм недоконаного виду від форм того самого дієслова доконаного виду: розв'язати - розв'язувати, розвеселити - розвеселяти, пробити - пробивати.
5. ПРИСЛІВНИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ.
3 історичного погляду всі прислівники є похідними. Проте історія виникнення таких прислівників, як де, там, куди, коли, так, доки, досі, тут,тоді, туди і под., ховається далеко в глибині віків, а тому на сьогодні їх слід визнати непохідними.
Переважна більшість прислівників утворилася від прикметників (чистий - чисто, теплий - тепло, добрий - добре), іменників (дім - дома, мить - миттю, ранок - ранком, місце - місцями), іменників з прийменниками (з верху - зверху, з-під споду - спідсподу, в голос - вголос, в горі - вгорі), інших прислівників (куди - декуди, коли - деколи, інколи, як - абияк), дієприслівників (сидячи, лежачи, крадучись). Багато прислівників утворилося від тих форм іменників, прикметників, дієслів, які тепер уже не існують, наприклад: здалека, звисока (короткі прикметники далек, висок поєдналися з прий-менником з), верхи (колишня форма орудного відмінка множини іменника верх), сидя, нехотя (колишні дієприкметники чоловічого роду).
Прислівники давнього утворення з погляду сучасної мови не поділяються на значущі частини. До власне прислівникових префіксів належить по-, за допомогою якого утворюються прислівники від прикметників (по-батьківському і по-батьківськи) та від числівників (по-перше, по-друге і т. д.) та що- (щодня, щоночі). Власне прислівниковими суфіксами є -о та -е у відприкметникових прислівниках (швидко, терпляче), -ому та рідше -й, які супроводжують творення відприкметникових прислівників за допомогою префікса по- (по-хазяйському - по-хазяйськи), -чі (в числівниках двічі, тричі), а також запозичені у прикметників -ечк-, -еньк-, -ісіньк-, -есеньк-, що вживаються для вираження здрібніло-пестливого значення: швиденько, точнісінько, тихесенько, такечки, ондечки і под. Прислівники, утворені від якісних прикметників, зберігають ступені порівняння, що утворюються за допомогою прикметникових словозмінних суфіксів -ш- (іш) та префікса най-: тепло -тепліше, найтепліше, тонко - тонше - найтонше.
6. ПРОДУКТИВНІ І НЕПРОДУКТИВНІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
Неважко помітити, що одні префікси й суфікси зустрічаються у словах дуже часто, з їхньою допомогою утворилося багато слів, а інші виступають лише в поодиноких словах. Частовживані префікси і суфікси звуть продуктивними, рідкісні - непродуктивними.
Префікси завжди дуже продуктивні в дієсловах. Пор.: виходити, виносити, виписувати, вирощувати, виробляти і багато ін.; доходити, доносити, дописувати, дорощувати, доробляти і т. д. До продуктивних належить словозмінний прикметниковий префікс най- (найбільший, наймогутніший, найкращий), словотворчі прикметникові пре- (прегарний, предобрий, премудрий), без- (безголосий, безбородий, безкрилий), за- (за-великий, зависокий, задовгий), прислівниковий по- (по-товариському, no-українському, по-російськи) та ін. В іменниках виступають тільки непродуктивні префікси па- пагорб, пасинок, паросток), пра- (прадід, прабаба, прабатько), су- (супутник, сузір'я), уз- (вз-) (узлісся, узгір'я).
Дуже широко представлені в мові іменникові суфікси. За їх допомогою утворюються слова на означення осіб за характером їх діяльності (робітник, вугільник, будівник, керівник, подавальник, в'язальник, будильник, фольклорист, геодезист), за належністю до партій, різних ідейно-політичних напрямів (комуніст, марксист, матеріаліст, атеїст), за походженням з якоїсь місцевості (полтавчанин, подолянин, харків'янин, лубенець) і под. Нерідко близькі за змістом слова утворюються за допомогою різних суфіксів. При цьому одні з них виступають частіше, є продуктивнішими, інші - рідше. Так, назви жителів міст, сіл, областей утворюються тепер частіше за допомогою суфіксів -анин (-янин), -чанин (киянин, львів'янин, донеччанин), проте деякі з них творяться тільки з суфіксом -ець (криворіжець, дніпропетровець, чернігівець), а в слові одесит виступає зовсім рідкісний суфікс -ит.
Переважна частина дієслів має у своєму складі продуктивні суфікси -ува (-юва), -а (-я), -й (ї), -і-: головувати, слюсарювати, вивершувати, вибігати, виступати, вселяти, рибалити, важити, доїти, біліти та ін. Дуже рідко виступає в дієсловах непродуктивний суфікс -ва-: забувати, встрявати, повівати.
7. ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ, ЗАПОЗИЧЕНІ ІНШИХ МОВ
Поряд із власними, слов'янськими префіксами і суфіксами, українська мова має й цілий ряд запозичених, переважно з грецької та латинської мов. Такі префікси і суфікси звуть ще інтернаціональними, бо вони вживаються в багатьох мовах світу.
Найпоширенішими серед запозичених іменникових і прикметникових префіксів є а- (адинамія - безсилля), анти- (анти-циклон, антинародний), архі-(архімільйонер, архіреакційний), контр- (контрнаступ, контрреволюційний), ультра- (ультрамікроскоп, ультрареакційний). До запозичених дієслівних префіксів належать де-(декодувати), де з- (дезактивувати, дезорієнтувати), ре- (реконструювати).
Запозичені суфікси найчастіше трапляються в іменниках і в дієсловах. Так, іменники на означення осіб за їх фахом, належністю до партій і політичних течій утворюються за допомогою суфікса -іст (-ист): болгарист, піаніст, альпініст, футболіст, моторист. Назви політичних напрямів, течій, суспільних формацій найчастіше містять у собі суфікс -ізм (-изм, -їзм): опортунізм, ревізіонізм, альтруїзм, будизм. Серед іменникових запозичених суфіксів слід ще назвати такі широковживані, як -атop (агітатор, механізатор), -ер (комбайнер, контролер). У дієсловах вживаються запозичені суфікси -із- та -ір (-up) (обидва завжди у поєднанні з суфіксом -ува-: колекціонувати, деталізувати,

 
 

Цікаве

Загрузка...