WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір - Реферат

ви-вчен-ня (ви-вчення, вивчен-ня). Письмовий розбір
вивчення [ви-учеи-н':а]
7 звуків, 8 букв
3 голоси.- [й], [еи], [а]
4 приголосн.- [в], [у], [ч], [н':]
[в] - губн., сонорн., дзвінк., тверд.
[ч] - язиков., шумн., глух., тверд.
[н':] - язиков., сонорн., дзвінк., м'як., подовж.
Буква Звук
в - [в]
и - [и]
в - [у]
ч - [ч]
е - [еи]
ння - [н':а]
Орфограма енн - е і нн.
Перенос слова ви-вчен-ня (ви-вчення, вивчен-ня).
МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА
План
1. МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА.
2. ІМЕННИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ.
3. ПРИКМЕТНИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ.
4. ДІЄСЛІВНІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ.
5. ПРИСЛІВНИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ.
6. ПРОДУКТИВНІ І НЕПРОДУКТИВНІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ.
7. ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ, ЗАПОЗИЧЕНІ З ІНШИХ МОВ.
8. ЧАСТИНИ СЛОВА, СПІВВІДНОСИНИ З ПРЕФІКСАМИ І СУФІКСАМИ.
9. ДАВНІ Й НОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ.
10. СПРОЩЕННЯ, СУКЛАДЕННЯ І ПЕРЕ РОЗКЛАД ОСНОВ.
11. СКЛАДНІ СЛОВА.
1. МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА.
Усі слова нашої мови поділяються на слова з непохідними і похідними основами. Словами з непохідними основами бувають іменники (ліс, вода, стіл, сніг, вітер, люд, звір, небо), прикметники (гострий, білий, чорний, жовтий, синій), числівники (один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сто, тисяча), займенники (я, ти, він, такий, цей), дієслова (ходити, сидіти, робити, мовити, казати, їсти, бути), прислівники (як, там, де), прийменники (в, на, від, до, з), сполучники (а, і, та, бо), частки (то, но, хай, же) і вигуки (ой, ах, ай, ох). Проте більшість слів, належних до різних частин мови, мають похідні основи: лісок, лісний, лісник, лісництво; водяний, водний, водопій, водовоз, водиця, водичка; одинадцять, дванадцять і двадцять. У похідних основах виділяємо префікси (принести, праліс, задовгий), суфікси (дубок, лампочка, довгуватий, тепленький), поєднання основ (паровоз, всюдихід).
Кожне слово можна розглядати або з погляду його будови - складових значущих частин, або з погляду того, як слово твориться.
Основи слів, від яких утворюються інші слова, звуться твірними основами. Для слова робітник твірною основою буде робіт-, для робітничий і робітникувати - робітник і т. д. Префікси і суфікси, за допомогою яких утворюються похідні слова, звуться словотворчими. Проте частина префіксів і суфіксів служить не для творення слів, а для вираження зміни їхніх форм. Так, писати і написати - не різні слова, а те саме слово у формах недоконаного і доконаного видів; високий, вищий і найвищий - знов-таки ступені вираження тієї самої ознаки, тобто форми того самого слова. Такі префікси і суфікси є словозмінними. Словозмінну роль виконують у слові закінчення: вони вказують на відмінок (дуб, дуба, дубу; білий, білого, білому), число (дуб - дуби, білий - білі), рід (білий - біла - біле, утік - утекла, утекло), особу (утечу, утечеш, утече) та інші форми того самого слова.
Префікси, корені, суфікси і закінчення звуться значущими частинами слова.
2. ІМЕННИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
В іменниках збереглися давні префікси про,-, па-, су-, уз-, що виступають у дуже небагатьох словах: прадід, прабаба, праліс (первісний ліс), правнук; пасинок, паросток, пагорок; супутник, сузір'я, суміш, сутінки; узлісся, узбіччя, узгір'я. Частіше вживаються нові, запозичені з інших мов префікси анти-, контр-, ультра-, архі-: антитеза, антициклон; контрнаступ, контратака; ультразвук, ультрамікроскоп; архімільйонер.
В іменниках наступ, напад, виступ, схід, заспів і под. теж виділяються префікси. Але це префікси не іменникові, а дієслівні, бо самі іменники походять від дієслів, що мають у своєму складі ці префікси: наступати - наступ, нападати - напад, виступати - виступ, сходити - схід, заспіва-ти - заспів.
За допомогою суфіксів, які мають емоційне значення, від іменників з нейтральним емоційним значенням утворюються здрібніло-пестливі або збільшувально-згрубілі іменники. Пор., з одного боку, дубок, дубочок, а з другого - дубище. Здрібніло-пестливого значення іменникам найчастіше надають суфікси -к-, -он-, -очок(ечок), -очи-, -ечк-, -иця, -ик-, -оньк(еньк)та ін.: ручка, ніжка, дубок, дубочок, вершок, вершечок, віконечко, відеречко, водиця, коник, столик, дівчина, дівчинонька, річенька.
В іменниках виділяються також суфікси, які не мають емоційного значення - -ар(яр), -ець(єць), -ник, -льник, -ість (ист), -тель-, -нн,-, -енн-, -ість, -ізм (изм) і багато інших: шахтар, столяр, мудрець, робітник, мастильник, в'язальник, фольклорист, романіст, учитель, питання, радість, молодість, патріотизм, гуманізм,
3. ПРИКМЕТНИКОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
Прикметники поділяються на якісні і відносні. Від якісних прикметників за допомогою словозмінних суфіксів -ш (іш) та словозмінного префікса най- утворюються ступені порівняння: старий - старший - найстарший; світлий - світліший - найсвітліший. Якісні прикметники можуть передавати також більшу чи меншу міру ознаки, якості. Для цього служать словотворчі префікси пре-, за-, над- (предобрий, презавзятий, премудрий, зависокий, завеликий, надпотужний, надвисокий) і суфікси -езн-, -уваг (юват), -еньк-, -есеньк (ісіньк, юсіньк), -аст (яст) та ін. (величезний, старезний, довгуватий, синюватий, маленький, гарнесенький, гарнісінький, тонюсінький, довгастий, червонястий).
Відносні прикметники, а також деякі якісні, утворюються за допомогою численних словотворчих суфіксів від іменників (дуб - дубовий, вода - водяний, зуб - зубатий, слюсар - слюсарський, батьків - батьківський, дерево - дерев'яний), іменників з прийменниками (без упину - безупинний, між областями - міжобласний, без меж - безмежний, дієслів (балакати - балакливий, прислівників (сьогодні - сьогоднішній, вчора -- вчорашній, дома - домашній). Віддієслівні прикметники часто утворюються за допомогою словотворчих суфіксів і префікса не- (непролазний, непроникний, непрохідний).
Присвійні прикметники утворюються від іменників чоловічого роду за допомогою словотворчих суфіксів -ів(ов), -ів(їв), -ев(ев) і від іменників жіночого роду за допомогою словотворчих суфіксів -ин-, -їн-: батько - батьків, батькова, батькове, батькові; лікар - лікарів, лікарева, лікареве, лікареві; Матвій - Матвіїв, Матвієва, Матвієве, Матвієві; жінка - жінчин, жінчина, жінчине, жінчині; Надія - Надіїн, Надіїна, Надіїне, Надіїні.
4. ДІЄСЛІВНІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
Префікси надають дієсловам значення напряму дії (виїхати, в'їхати, об'їхати, заїхати, переїхати, доїхати), початку або кінця дії

 
 

Цікаве

Загрузка...