WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська лексикографія - Реферат

Українська лексикографія - Реферат

синонім, рядів, не опубл.); "Словник антонімів" Л. Полюги (1979); "Словник паронімів української мови" Д. Гринчишина і О. Сербенської (1986); з) словники мови письменника: "Словник мови Шевченка" (т. 1 - 2, 1964) і "Словарь языка русских произведений Шевченко" (т. 1 - 2, 1985 - 86), "Словникмови творів Г. Квітки-Основ'яненка" (т. 1 - 3, 1978 - 79) та ін.
Четвертий етап (від поч. 90-х pp.) характеризується: по-перше, активізацією словникової роботи у зв'язку зі становленням України як самост. держави; по-друге, помітною відсутністю єдиних методол. засад і навіть орфогр. принципів (можна провести певні аналогії між цим етапом і 1917 - 33). З одного боку, безпосередньо продовжується лексикогр. практика попередніх років, у руслі якої перевидано кілька термінол. словників кін. 50-х - поч. 60-х pp. і видано кілька нових без належної ревізії лекс. норм укр. мови минулих років. З другого боку, наявна тенденція до повернення традицій укр. словникарства кін. 19 - 1-ї третини 20 ст. (з униканням іншомов. слів, посиленою увагою до нар. лексики, "куванням" слів) та правопису 1928. Найбільшого сусп. резонансу в цьому плані набув "Російсько-український медичний словник" О. Мусія, С. Нечаєва, О. Соколюка, С. Гаврилюка (1991, з кількома перевиданнями), де з кількох пропонованих укр. відповідників на ост. місці подається той, що вважався досі найприйнятнішим або й єдиним (рос. акушер - укр. пологознавець, бабич, акушер; рос. амбулаторний - укр. рухомий, приходячий, легкий, амбуляторний, амбулаторний). Між цими крайніми позиціями існують різноманітні проміжні, що об'єднуються, проте, прагненням (у кожному окр. випадку по-своєму реалізовуваним) до очищення укр. мови від невластивих їй елементів і відновлення її питомих рис. Лекс.-нормат. і правописні розходження посилюються також у зв'язку з перевиданням словників 1920-х pp. ("Практичний російсько-українських словник" О. Ізюмова, два перевидання словника "Фразеологія ділової мови" В. Підмогильного і Є. Плужника, "Правописний словник" Г. Голоскевича) та виданням словників авторів з укр. діаспори ("Практичний словник синонімів української мови" та "Російсько-український словник складної лексики" С. Караванського, США). У кількісному плані переважають перекладні загальномовні та термінологічні словники. Це, зокрема: акад. "Російсько-український словник наукової термінології" в 3 томах ("Суспільні науки", 1994; "Біологія, хімія, медицина", 1996; "Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос", 1998) та термінол. і галузеві словники окр. авторів; "Англо-український словник" М. Балли (т. 1 - 2, 1996, бл. 120 000 слів). За ними - орфогр. словники: "Орфографічний словник української мови" С. Головащука, М. Пещак, В. Русанівського, О. Тараненка (1994, бл. 120 000 слів; ств. на основі 4-го вид. "Українського правопису") та ін.; словники нар. мови: "Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини" В. Чабаненка (т. 1 - 4, 1992); "Словник стійких народних порівнянь" О. Юрченка і А. Івченка. 1993 вийшов "Фразеологічний словник української мови" в 2 томах (2-е вид. - 1999). У 1996 - 97 з'явилися три різні перевидання "Словаря української мови" за ред. Б. Грінченка. Розпочалося видання "Словника української мови XVI - першої половини XVII ст." [опубл. в. 1 - 6 по літеру Г, 1994 - 99], що укладається в Ін-ті українознавства НАН України у Львові. Вийшов "Словник синонімів української мови" (т. 1 - 2, 1999 - 2000).
Лексикогр. робота проводилася з 20-х pp. також за межами УРСР та України в цілому. Це переважно: а) перекладні загальномовні словники: "Мадярсько-руський словарь" (Ужгород, 1928), "Українсько-польський і польсько-український словник" Є. Грицака і К. Кисілевського (Львів, 1931), "Українсько-німецький словник" 3. Кузелі і Я. Рудницького (Лейпциг, 1943), "Українсько-англійський словник" К. Андрусишина і Я. Кретта (Саскатун, Канада, 1955, останнє вид. 1990, бл. 95 000 слів); "Українсько-польський словник" за ред. С. Грабця і П. Зволінського (Варшава, 1957, 30 000 слів), "Словацько-український словник" П. Бунганича (Братислава, 1985), "Українсько-чеський словник" А. Куримського, Р. Шишкової, Н. Савицького у 2 томах (Прага, т. 1, 1994, т. 2, 1996, бл. 75 000 слів) та ін.; б) термінол. словники: "Медичний латинсько-український словник" М. Галина (Прага, 1926); "Ботанічний латинсько-український словник" Ст. Маковецького (Краків, 1936); "Німецько-український технічний словник" І. Жуковського, 3. Кузелі (1943); "Вибірковий англійсько-український словник з природознавства, техніки і сучасного побуту" А. Вовка (Нью-Йорк, ч. 1 - 2, 1982) та ін.; в) нормативні словники: правописні словники К. Кисілевського (1934), О. Панейка (1941) та ін.; "Правописний словник" Г. Голоскевича (перевидання, Нью-Йорк, 1952, 1962); "Український стилістичний словник" І. Огієнка (Львів, 1924; це рекомендації щодо літ. слововживання з орієнтацією на мову "Великої" України); "Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних" І. Огієнка (1934); г) істор. та етимол. словники: "Етимологічний словник української мови" Я. Рудницького (Вінніпег, т. 1 - 2, 1962 - 82); "Етимологічно-семантичний словник української мови" І. Огієнка (Вінніпег, т. 1 - 4, 1979 - 95); Г) інші типи словників: В. Ніньовський. "Український зворотний словник" (Едмонтон - Мюнхен, 1969); А. Орел. "Словник чужомовних слів" (т. 1 - 3, Нью-Йорк, 1963 - 66). Історію та питання теорії укр. Л. досліджували Б. Грінченко, П. Горецький, І. Кириченко, А. Москаленко, В. Ільїн, В. Ващенко, С. Левченко, Т. Зайцева, Л. Паламарчук, В. Німчук, С. Головащук, М. Пилинський, Б. Галас, О. Горбач, Я. Рудницький та ін. Вагомий внесок у створення словників укр. мови зробили І. Франко, Б. Грінченко, А. Кримський, М. Рильський. Осн. лексикогр. робота в Україні була зосереджена з 20-х pp. в 1УНМ, потім в ЇМ, а з 1991 - в ІУМ. У1951 - 63 в ІМ виходило спец, лексикогр. видання - "Лексикографічний бюлетень". Див. також Словник, Діалектний словник, Етимологічний словник, Зворотний словник, Іншомовних слів словник, Історичний словник, Мови письменника словник, Орфографічний словник, Орфоепічний словник, Перекладний словник, Синонімів словник, Термінологічний словник, Тлумачний словник, Фразеологічний словник, Частотний словник та ін.
Література
" Грінченко Б. Словарь укр. мови, т. 1. К., 1907;
" Червінська Л. Ф., Дикий А. Т. Покажчик з укр. мови. X., 1929 - 30; Дослідження з мовознавства в Укр. РСР за сорок років. К., 1957;
" Касарес X. Введение в совр. лексикографию. М., 1958;
" Москаленко А. А. Нарис історії укр. лексикографії. К.., 1961;
" Пилинський М. М. Укр. рукописні словникові матеріали в бібліотеках і архівах Ленінграда. ЛБ, 1963, в. 9;
" Галас Б. К. Ф. С. Шимкевич як лексикограф і укр. словникарство (кін. XVIII - поч. XX ст.). Ужгород, 1995; Тараненко О. О. Новий словник укр. мови: Концепція і принципи укладання словника. К. - Кам'янець-Подільський, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...