WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Орфограми в префіксах - Реферат

Орфограми в префіксах - Реферат


Реферат на тему:
ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ
1. З- (ІЗ-, ЗІ-). Префікс з- перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с-: сказа?ти, спалахну?ти, стовкти?, сфотографува?ти, схил. Перед усіма іншими приголосними пишемо з- (иноді із-): зба?вити, звести?, зжи?тися, ззирну?тися, зсади?ти, зці?пити, зчепи?ти, зши?ток, ізно?в.
Префікс з- виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зеконо?мити, зігнорува?ти, зорієнтува?тися, зумо?вити; зга?слий, з'є?днувати, з'їзд, зма?зати, знадли?вий і под.
У тих випадках, коли корінь слова починається сполученням приголосних, пишемо здебільшого префікс зі-: зібга?ти, зігну?ти, зідра?ти, зізна?тися, зіпсува?тися, зіста?вити, зі?ткнення, зіщу?литися тощо. Префікс зі- вживається також у словах із коренем, перший склад якого становить звукосполучення губний + й: зів'я?лий, зімкну?ти, зім'я?ти, зіп'я?стися (і сп'ясти?ся) тощо. У деяких словах префікс зі- чергується із зо-: зігріва?ти й зогріва?ти, зімліва?ти й зомліва?ти, зіпріва?ти й зопріва?ти, зітлі?ти й зотлі?ти.
2. БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ин. У префіксах без-, від- (од), між-, над-, об-, перед-, під-, понад-, пред-, роз-, через- кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється: безкраї?й, безкори?сливий, відкриття?, ві?дстань, міжконтинента?льний, міжплане?тний, надпоту?жний, обпали?ти, обтруси?ти, передпла?та,передча?сний, підтри?мка, понадпла?новий, представни?к, розтягну?ти, ро?зчин, розхита?ти, черезплі?чник.
3. ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-. Слід розрізняти префікси пре- і при-: префікс пре- вживаємо переважно в якісних прикметниках і числівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прега?рний, презавзя?тий, прекра?сний, прему?дрий, прекра?сно, препога?но; префікс при- вживаємо здебільшого в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах: прибі?гти, прибудува?ти, прикрути?ти, прибо?ркати, пришви?дшити; прибуття?, приту?лок, при?браний, прива?бливо. Пор. прикметники на означення неповноти ознаки з префіксом при-: приста?ркуватий і под.
Крім того, префікс пре- виступає у словах прези?рливий, прези?рство й у словах старослов'янського походження: преосвяще?нний, преподо?бний, престо?л; префікс при- вживаємо в іменниках та прикметниках, утворених внаслідок поєднання іменників із прийменниками: при?гірок, при?ярок; прибере?жний, прикордо?нний.
Префікс прі- вживаємо тільки в словах прі?звисько, прі?звище, прі?рва.
4. АРХІ-. У всіх іменниках і прикметниках вживаємо префікс архі-: архідия?кон, архієпи?скоп, архієре?й, архімільйоне?р, архіреакціоне?р, архіважли?вий, архіскладни?й та ин.

 
 

Цікаве

Загрузка...