WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота) - Реферат

Учні виділили звук у слові, але не позначили його відповідною літерою. Ймовірно, причина – прогалина у навчанні письма цих літер: відсутність зіставлення і протиставлення графічної будови літер, по елементного їх аналізу. Звертає на себе увагу те, що літери, які взаємо замінюються, мають одинаків початок на письмі. Учень, починаючи писати літеру, не зміг далі диференціювати компоненти графічного знака за формою і тому або неправильно передав на письмі кількість елементів літери, або помилково вибрав наступний елемент ( Б-Д, Л-М, ДЗ-ДЖ ).

Під час письма дитина може себе контролювати завдяки зоровим і кінестетичним відчуттям. Вміння оцінити правильність руху руки на основі кін естетичного сприйняття дозволяє їй вносити виправлення до появи помилки. Якщо таке відчуття відсутнє, то можливе змішування літер уже в той момент, коли учень ще тільки починає писати літеру ( Ч-У, Ч-Ц, ЧЕ замість ЦЕ ).

У роботах учнів зустрічаються й такий тип змішування літер: "Галана- Галина, чуму-чому, маненький- маленький, буфетик-букетик, чистой-чистої, маєорить-маїрить, майорить." Це відбувається через нерозвиненість акустичної, артикуляційної, кінестетичної ознак або їх взаємозв'язків. У перших двох випадках заміна голосного відбулася у зв'язку з впливом на нього попереднього чи наступного голосного. У наступному – заміна Л на Н виникла через їх сонорність , заміна літер у наступних словах – Ї на Й, ЙО на ЄО, Ї – результат не сформованості кінестетичного і акустичного сприйняття.

У 3-4-му класах під час переходу на дрібніше й прискореніше письмо, учні, що недостатньо чітко засвоїли накреслення літер і повільно розпізнають різні за звучанням, але схожі за написанням літери, не дописують окремі елементи. Наприклад:

сом – сам, н1ч – ніч , краи – край

і навпаки, дописують зайві:

сонще – сонце , шшрокий- широкий.

Таке графічне зображення літер веде до перекручення змісту слова, тексту. Вироблений стереотип неправильного відтворення графічного образу літери можна пояснити неуважністю, але більшою мірою – недостатнім засвоєнням особливості і різноманітності написання рядкових і великих літер, рукописних і друкованих.

Зустрічаються випадки недописування літер у слові , що позначають голосні приголосні звуки ( СТУПА- СТУПАЄ, СПІВА – СПІВАЄ, ХОДИ – ХОДИТЬ).

Значну частину складають ті помилки, що стосуються позначень м'якості приголосних у середині та кінці слова. (СИЛНІ-СИЛЬНІ, МАЛЕНКІ – МАЛЕНЬКІ, ДЕН- ДЕНЬ, ВІЗМЕ – ВІЗЬМЕ ). Особливо часто помиляються у позначенні сполучень ЬО, ЙО. Серед помилкових написань направляємо на різноманітні поєднання літер Ь, Й з О. Наприклад:

нйого – нього, ному – ньому, согодні – сьогодні, льн- льон, малований – мальований.

Такі помилки можна, певною мірою, пояснити тим, що проводилась недостатня робота над звукобуквеним аналізом слів, зіставленням складів із твердими та м'якими приголосними, відсутністю постійного унаочнення таких буквосполучень. Серед причин можна назвати й незміцнілість дрібних м'язів руки. Списуючи чи пишучи під диктовку, діти промовляють слова у темпі, який перевищує їхній стабільний темп письма. І тому пропускається одна з двох літер, які позначають один звук. [ 56,c.25].

До помилок, що впливають на оцінювання грамотності, ми віднесли злиття графем. Неправильне поєднання літер призводить також до орфографічних помилок. Це свідчить про те, що неправильно сформовані графічні навички. Найпоширенішими є поєднання з овалами, нижні поєднання літер, Ь,В- у верхньому поєднанні. Наприклад,

ап – оп,

якщо поєднувальний елемент літери О з наступною літерою П пишеться близько до нижньої рядкової лінії сітки зошита, то літера О стає схожа на літеру а, що вважається за орфографічну помилку:

памилка – помилка, работа – робота , мава – мова;

нечітке нижнє поєднання літер Л, Я; М, З; У, Л змінює значення слова і тим самим вважається за помилку:

гіляя-гілля, вушк-вулик, д1я-для;

відсутність поєднуваного елемента між окремими літерами також ускладнює читання:

форма – форма , восьма- восьма [ 56, c.26]

Розглянуті нами помилки, вважаються найбільш типовими при виконанні письмових робіт учнями молодших класів. Тому вчителеві слід ретельно продумати, як організувати роботу над орфографічними помилками. Підготовка починається з перевірки письмових робіт, обліку й класифікації помилок. Залежно від періоду навчання, підготовленістю класу різною може бути методика і техніка виправлення їх ( помилок ). Виправлення може проводитися у такий спосіб:

а) неправильно написану літеру чи частину слова вчитель закреслює, зверху пише правильно, орфограму підкреслює двома рисками, а на полі вертикальною рискою позначає наявність помилки в рядку;

б) орфограму, в якій є помилка, підкреслює без надписування в правильному вигляді;

в) тільки на полі позначає наявність помилки в рядку. [ 37,c.55].

Після перевірки письмових робіт помилки обліковують і класифікують , що дає змогу встановити рівень грамотності учнів, їх знання і навички з орфографії, визначити шляхи роботи над усуненням помилок. У процесі класифікації помилки групують, виявляють типові, індивідуальні. Класифікація помилок є необхідною умовою для планування і проведення уроків. Зведення орфографічних помилок складається за такою формою.

№ п/п

Слово, в якому допущено помилку

Кількість учнів, що припустилися помилки

Прізвище та ініціали учня

Примітка

1.

2.

...

Ніхті

Деревяний

...

2

1

...

Шпак Д., Мула Г.

Червак Т.

...

....

Зведення складається за 1-у контрольну роботу і служить матеріалом для підготовки й проведення уроку аналізу орфографічних помилок.

Схема класифікації орфографічних помилок

№ п/п

Прізвище та ініціали учня

Вид роботи, дата проведення

Типові помилки

ненаголошені

е, и в коренях слів

велика буква

апостроф

...

...

...

1.

2.

3.

Гончар О.

Дзінька Р.

...

Диктант 23.03.08 р.

...

+

...

+

...

+

...

...

...

...

[36,c.42].

Індивідуальний облік орфографічних помилок можна вести в орфографічних картках учнів, куди заносять типові помилки, фіксують подані індивідуальні завдання, роблять відмітки про їх виконання.

На уроці аналізу орфографічних помилок спочатку дається загальна характеристика виконаної письмової роботи в зіставленні з попередньою, оголошуються оцінки, а потім опрацьовується кожне порушене правило. Учні формують орфографічне правило, ілюструють прикладами , виконують систему тренувальних вправ, виписують слова з диктанту чи іншої письмової роботи, в яких були припущені помилки. [52,c.66].

Роботу над помилками можна продовжити за такою схемою:

В якому слові допущено помилку

На яке правило

Приклади

шипоче

Ненаголошені [е], [и] в коренях слів

широкий, село, веселка, крило

Звичайно, не можна припиняти роботи над помилками й після ретельного аналізу їх. І надалі необхідно виконувати спеціальні вправи, на ті правилами, що найчастіше порушуються; включати приклади на раніше опрацьовані правила в наступні вправи, присвячені вивченню нових орфографічних тем; організовувати добір учнями прикладів на такі правила; використовувати таблиці важких у правописному відношенні слів; здійснювати систематичне і багаторазове повторення, розраховане на повне усунення помилок. Працюючи над помилками, треба пам'ятати відому істину: щоб усунути помилку, необхідно ліквідувати причини, що її породжують. [52, c.68]. Попередження помилок може бути успішним тільки тоді, коли вчитель добре знатиме можливості кожного учня в оволодінні орфографією й організує роботу таким чином, щоб застерегти від помилок у майбутньому. Необхідність роботи над попередженням помилок випливає з того, що завжди легше не допустити помилку, ніж потім її виправляти.

Учитель здійснює також систематичний контроль за веденням зошитів, за виконанням усіх видів письмових робіт, що є важливим стимулом піднесення грамотності учнів і розвитку писемного мовлення.


 
 

Цікаве

Загрузка...