WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Гендер та неориторика - Реферат

Гендер та неориторика - Реферат

Цікавою є|з'являється| нова риторика (неориторика|) – дисципліна на перетині|пересіченні| теорії літератури, лінгвістики, логіки, філософії. Красномовство (риторика) існує відколи існує мова. Становлення її як науки простежується ще на античному ґрунті і за весь період існування суспільства вона пройшла чимало етапів. Нового розвитку набуває риторика наприкінці ХХ століття, що дало змогу деяким авторам говорити про неї як про оновлену риторику – неориторику – "напрямок в літературознавстві ХХ століття, основоположним постулатом якого є розуміння твору як вислову."[1, c.371].

Сьогоднішнє суспільство помітно відрізняється від аудиторії попередніх десятиліть завдяки невпинному зростанню культурно-освітнього рівня народу. Масова інформація відкидає особисту оцінку промовцем речей, про які він говорить. Робиться орієнтація на аудиторію. Доступність поціновується більше, ніж самовираження автора.

Основи неориторики були закладені бельгійським вченим Х. Перельманом, який ввів в обіг термін "нова риторика" у праці "Теорія аргументації". Сучасна риторика прагне не стільки переконати, скільки знайти максимально ефективний алгоритм спілкування. Принцип зворотного зв'язку, за яким будь-яка система, в якій панує лише монолог, приречена на загибель, стає центральним у риториці. Керуючись проблемою "співбесідника", формується навіть "педагогічна лінгвістика", яка намагається закласти у свідомість педагога наукові основи знань про мовленнєву діяльність людини".[2, c.295]. Це можна віднести до всіх сфер людської комунікації.

Неориторика народжувалася у тісній співпраці структуралізму та нової критики, зумовленій їх загальним інтересом до тексту як міждисциплінарного предмету дослідження. Неабияку увагу привертає й дискурс, тобто атмосфера спілкування, підтекст, очікування невимовленого. У концепції дискурсивної риторики на перший план виступає аргументація, тобто не стільки вивчення прийомів впливу на аудиторію, скільки вміння використовувати ситуацію, оволодіти увагою співбесідника і досягти свого. Дослідженням цих питань займається лінгвопрагматика.

Завдяки спільним зусиллям теоретиків літератури, лінгвістів, філософів та логіків різних країн, неориторика творчо переробила класичну спадщину. Однак, на відміну від нормативної риторики як науки красномовства, що охоплювала різні жанри ораторського мистецтва, неориторика переймається теоретичним осмисленням та практичним аналізом форм та засобів ефективного впливу текстового повідомлення на адресата. Тут вона пересікається з поетикою, лінгвостилістикою та лінгвістикою тексту.

Нову риторику інколи називають ще філологічною риторикою, яка "має мало спільного з класичною риторикою, ґрунтується на понятті тексту і пов'язана здебільшого з аналізом текстів."[3, c.9]. За напрямки оновлення риторики беруться вивчення засобів оптимальної побудови тексту, його функціонування в різноманітних сферах мовлення, стилістичних систем, серед яких функціонує риторичний текст. Окрім суто лінгвістичних питань приділяється багато уваги практиці мовного спілкування, редагування тексту.

Неориторика висуває як домінуючу риторичну функцію мови, що дає можливість практичного вивчення будь-якого типу вербальної комунікації. Слід додати, що найвагоміших результатів досягла французька школа неориторики. Такі її представники, як Р. Барт, А. Греймас, Ж. Жанетт, Ж. Коен та інші з успіхом застосували методологію та методику структуралізму в дослідженні мовленнєвого дискурсу художнього твору.

Неориторика, насамперед, намагається осягнути основи мовленнєвої діяльності людини, яку часто зумовлюють певні межі, окреслені сферою виступу. Емоційне забарвлення набуває тут великого значення, при цьому ставиться завдання сформувати не стільки знання, скільки позицію. Психолінгвістика тут може дуже добре прислужитися. На перший план виступають наступні чинники: прогнозування результатів промови, добір засобів змалювання ситуації.

Важливо підкреслити й роль створеного народами протягом століть так званого "культурного коду". Наприклад, психологія народів ісламських країн чи етика буддійського світу не завжди адекватно розуміється суспільством християнської Європи. Ось чому потрібна орієнтація на на вивчення мовного етикету суспільства, усталених формул, мовні кліше.

Як бачимо, неориторика володіє невичерпними можливостями для сучасного суспільства та його подальшого розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безменова Н. А. Неориторика: проблемы и перспективы //Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1991.

2. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636с.

3. Михальская А. К. Педагогическая риторика: - М., 1998. – С.294-296.

4. Стернин И. А. Практическая риторика. – Воронеж, 1996.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...