WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України - Урок

Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України - Урок

Загальний коментар. В аналізованих листах звучить сильне та щире почуття вже далеко не молодої людини — 65-річного гетьмана до юної 17-річної похресниці. Стиль листів збігався з провідним літературними стилем тогочасної доби — чітко простежується барокова традиція. Ці листи — цілковита протилежність листам ділової сфери використання. Вони ніжні, романтичні, піднесені, відчувається щира закоханість автора, висловлена в оригінальних формах звертання: "Моє серденько, мій квіте рожевий!" "Моє сердечне кохання". "Моя сердечна коханая, наймильша, найлюб'язніша Мотро - ненько!" "Ваша милість". Не менш оригінальні й форми прощання: "...цілую уста королевії, рученьки біленькі і всі членики тільця твого біленького, моя любенько коханая". "Щасливі мої листи, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої біднії очі, бо тебе не оглядають". Крім звертань, як характеристика часто ; вживана в листах здрібніло-пестлива лексика.

Словниковий диктант-пояснення

Завдання: виписати слова зі здрібніло-пестливими афіксами; зробити їх морфемний розбір; пояснити стилістичну роль даних лексем у структурі листів.

(Любенько, серденько, рученьки, книжечка, обручик, біленькі, членики, тільце, любенько.

Використання пестливих слів — одна з ознак листів інтимної сфери використання. Відчувається, з якою любов'ю та повагою використані саме такі форми слів, адресовані найдорожчій людині — коханій).

Учитель

Так, Іван Мазепа був щиро закоханий, крім того, надзвичайно турботливий, щиро відданий і ненависний до ворогів, першим з яких була мама Мотрі, яку він називає "катиця" (жіночий рід від слова "кат"). Саме вона була категорично проти шлюбу доньки та гетьмана. Знайдіть у листах підтвердження моїх слів — характеристики гетьмана.

("Тяжко засумував я, почувши, що катиця не перестала Вашу милість мучити., я сам не знаю, що з нею, гадиною, чинити...").

Учитель

Чи свідчить стиль листів про надзвичайну закоханість І. Мазепи у Мотрю?

Учень-дослідник

Про закоханість Мазепи свідчать оригінальні форми звертання, прощання, пестлива лексика. ("Моє серденько, мій квіте рожевий!" "Моє сердечнеє кохання! Моє серце кохане! Сама знаєш, як я сердечне, шалене люблю тебе; іще нікого на світі не любив так"). Він просто обожнював свою кохану, дарував їй коштовні подарунки ("книжечку", "обручик діамантовий, над котрий найліпшого, найдорожчого у себе не маю"). Не раз він наголошував у листах на тому, що буде щиро і віддано любити її ("... поки живий, буду тебе сердечно любити і зичити всього добра не перестану"). Мазепа дуже переживає за Мотрю, яку карали рідні за стосунки з ним, запрошує її жити до себе ("...щоб нехай їхала та жила у мене, тільки ж я уважив, який кінець цього може бути, а особливо при такій злості та за'йіо-сті твоїх родичів..."; "...нарешті, коли вони, прокляті твої, тебе цураються, іди в монастир, а я знатиму, що на той час з Вашою милістю чинити..."; "...що маю з Вашою милістю далі чинити, бо вже більше не буду ворогам своїм терпіти...").

Учитель.

У чому виявляється особливість мови епістолярію І. Мазепи?

Учень-дослідник

Мова епістолярію Івана Мазепи наближена до народної, трапляються діалектизми, просторіччя: "заїлість родичів", "тяжко болію", "межи нами", "тоскниця", "наймильша", "відомстю", порівняння, метафори. Переважають складні синтаксичні конструкції, різні речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Окличні речення — це крик душі автора, його щастя, його розпач. У листах розкрита ще одна сторона характеру Івана Мазепи — щиро закоханої, відданої своєму коханню людини. І якщо це кохання справжнє, то воно не потребує осуду. Як бачимо, особлива гармонія почуттів двох закоханих знайшла своє органічне й своєрідне вираження у слові — дивовижному феномені — листуванні, прочитання якого розкриває красу і безмір людського духу.

VI. Підсумки уроку.

Бесіда ("снігова куля")

Яке враження справив на вас епістолярій Івана Мазепи?

(Епістоляр на спадщина Івана Мазепи дуже своєрідна, неординарна, оригіна льна. Кожен з листів — особливий твір мистецтва, у якому осо бисте життя зливається з життям рідного краю, автор пере ймається долею простого люду, його болями й турботами, гнівно засуджує зрадників і відступників, що відбивається у стилі та звучанні послань адресатам. Гетьман постає з листування і як щиро закоханий чоловік, який заради свого щастя здатний на ба гато сміливих кроків. Листи гетьмана мають традиційну будову — складаються з трьох структурних елементів: зачину (вітання), основного змісту й кінцівки (прощання). Цим листам властивий своєрідний лексико-семантичний стиль, відповідно до того, кому адресовано послання).

У чому специфіка листів ділової сфери використання?

(Характерні риси листів ділової сфери використання — лаконічність, чіткість висловленої думки, без засобів інтимізації, відсутня емоційно-забарвлена лексика, наявні шаблонні вітання та кінцівка листів).

У чому особливість листів інтимного характеру?

(Особливий піднесений пафос листів, використання пестливо-здрібнілої лексики, відсутність рис офіційно-ділового стилю, багатство художніх засобів, використання оригінальних лексико-стилістичних конструкцій, нетрадиційний зачин та кінцівка листа).

Чим зацікавила вас творчо-пошукова робота при підготовці до уроку?

(Багато нового дізналися про митців слова, їх почуття, переживання, внутрішній світ, сприймання навколишньої дійсності, нові сторони характеру саме з листів різної сфери використання).

Яким постає перед вами автор аналізованих листів — гетьман Іван

Мазепа?

(Мудрий політик, тактовний керівник, толерантний дипломат, співчутливий громадянин, щиро закоханий чоловік).

Чи потрібні, на вашу думку, такі уроки при вивченні творчості митців слова?

(Такі уроки корисні, важливі й потрібні, бо додаткові знання, здобуті шляхом власного творчого пошуку, це ще один крок в інтелектуальному зростанні).

Чи вплинув епістолярій Івана Мазепи на ваше вміння писати листи?

(Так, адже сьогодні, у вік розвинених комп 'ютерних технологій та мобільного зв'язку, написання листів, з дотриманням усталеної структури, з використанням певної лексико-стилістичної будови, сприймається по-іншому).

Заключне слово учителя

Проникнення в епістолярну лабораторію видатних митців слова допомагає краще осмислити їх внутрішній світ. У листуванні ми можемо знайти приклади гуманності, дружньої підтримки, вірної й чистої любові, перейнятися своєрідною специфікою мовленнєвого етикету. Ви зробили перші кроки у дослідженні епістолярної спадщини деяких митців і, вважаю, стиль листування Івана Мазепи не залишив нікого байдужим. У його листах — глибокий інтелектуалізм, громадянська активність, почуття обов'язку, щира людська закоханість. Нові грані характеру Івана Мазепи постали перед нами з рядків його листів. По-новому сприймається образ гетьмана, митця слова і просто людини. Читання й дослідження листів Івана Мазепи допомогло зрозуміти видатну особистість, добу, у яку він жив, особливості тогочасного мовлення. Проте слід пам'ятати про етику використання епістолярної спадщини, про тактовне поводження з нею у кожному конкретному випадку, про неприпустимість втручання у суто особистісне.

VII. Оцінювання. Самооцінювання знань учнів. Організація домашнього завдання.

  1. Опрацювати матеріал уроку.

  2. Написати листа (адресат та сфера використання — за вибором).

Використана література

  1. Богдан С. Епістолярій Лесі Українки і мовленнєвий етикет українського народу.// Українська мова та література в школі. — 1993. — №2. — С. 33-37.

  2. Богдан С. "До когось любого, і дорогого, і славного..." // Дивослово. — 1994. —№2. — С. 15-19.

  3. Гетьмани України: Історичні портрети: 36. / Упорядн. Журн, "Україна". — К.:журнал "Україна", газ. "Вечірній Київ", 1991. — 216 с.

  4. Грибан Г. Взаємозв'язок у вивченні мови та літератури. // Дивослово. —1998.—№2. —СІ 9-22.

  5. Завгородня Г. Узагальнюючі таблиці, опорні схеми, тренажери як засоби інтенсифікації навчання рідної мови // Українська мова і література в школі. —2001.—№6. —С. 33-34.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...