WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень - Реферат

Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень - Реферат

Предикативні частини речень часової послідовності поєднуються приреченнєвим, прислівно-корелятивним та опосередкованим зв'язком: Та все ж, коли Юля повертається, Ніна розповідає про свій намір написати заяву (А. Дімаров); Коли на греблі побіля рядочка дрібних кленів-покленів зупинились коні, Марко почав обережно зсовуватися з саней (М. Стельмах); Коли мене снігами занесе, тоді вже часу матиму доволі (Л. Костенко); Заховавши стрічки за пазуху, спершу стрибала по хаті, а потім, коли налетіла на цеберку з водою та дістала палюгою від діда, викотилася надвір (А. Дімаров); Уже надвечір, коли багато людей вийшло на прогулянку, вони пішли на річку через луки з стіжками (А. Дімаров).

2. Речення негайності, в яких дія головної й підрядної частин розділені лише якоюсь миттю, іноді майже невловимою. Найчастіше в таких реченнях використовуються сполучники щойно,тільки, як тільки, коли тільки, лиш тільки, тільки-но, лише, ледве, а присудки обох частин узгоджуються в часі й виді: Щойно за Дніпром виткнулось сонце, в Січі раз, і вдруге, і втретє стрельнула гармата (П. Панч); Як тільки ударить перший промінь сонця в мури, вони спалахнуть золотим пожаром (Леся Українка); Як тільки кінчився артналіт, Хому викликали до командира полку (О. Гончар); А коли тільки Ягор з двору, хлопець гукнув до таких, як сам, через вулицю (О. Гончар); Тільки-но в готелі зав'язався бій, капітан Чумаченко кинув штурмові групи в атаку (О. Гончар); Ледве вскочили в халупу, як відразу ж зашуміла, заплюскотіла степова злива (А. Дімаров). Для підкреслення негайності дії можливе вживання спеціальних лексем – прислівників указаної семантики (негайно, відразу, зразу, зараз): Як тільки пан меценат Зілинський переведе наші цінні папери на гроші, все відразу поліпшиться в нас (І. Вільде). У реченнях негайності можливий також і сполучник коли, але оскільки цей сполучник не виражає значення негайності, то воно підтримується обов'язковим використанням прислівників зі значенням негайності у головній частині.В основному в реченнях негайності передаються одноразові дії, хоч зустрічаються й випадки повторюваних короткотривалих дій: Коли на темному подвір'ї зринав підозрілий шерхіт або стриманий брязкіт зброї, кулеметник негайно давав у тому напрямі коротку блискавичну чергу (О. Гончар).

3. Речення раптовості, в яких дія однієї частини (в основному підрядної), тільки-но розпочавшись, переривається дією іншої частини (здебільшого головної) або непередбачувана дія однієї частини (головної) здійснюється відразу по закінченні дії іншої частини (підрядної): Тільки-но студент розлігся, відчувши себе в блаженстві супокою, як у відчиненім вікні з'явилася заспана Вірунька (О. Гончар); Тільки-но Зоя заклеїла конверта і надписала адресу, як її покликав Марко (М. Трублаїні). У цій підгрупі речень використовуються такі ж сполучні засоби, що й у попередній, але раптовість дії підкреслюється спеціальними лексемами в головній частині як, коли, раптом, раптово, зненацька або використанням дієслів-присудків зі значенням раптовості: Тільки-но голова підвів над столом руку, закликаючи до порядку, як між стільцями прокотився гомін (Н. Рибак); Та тільки я наблизився до торгу, як люди раптом в інший бік сунули (Леся Українка); Але ледве встигла Палагна злізти наверх, коли од Чорногори махнув крилом вітер і захитав дерева (М. Коцюбинський). А.П. Грищенко, М.І. Каранська вказують, що в таких реченнях кожна з частин має свій сполучник підрядності, перша – сполучники як тільки, тільки що, тільки, ледве, друга – коли, коли й, як, як ось [14, 360; 10, 285]. Відповідно ,,утворюються складні речення специфічної конструкції, відомі в мовознавчій літературі під назвою взаємопідрядних" [7, 360]. На нашу думку, говорити про взаємопідрядність частин у подібних реченнях не видається доречним, адже в них чітко виявляється підпорядкування однієї частини іншій, зокрема в наведених вище реченнях перша частина є підрядною, а друга – головною, що підтверджується трансформацією: Тільки-но студент розлігся, відчувши себе в блаженстві супокою, у відчиненім вікні з'явилася заспана Вірунька; Тільки-но Зоя заклеїла конверта і надписала адресу, її покликав Марко і т. д. У зв'язку з цим можна припустити, що в головній частині таких речень коли, як є не сполучниками, а частками.

Значення раптовості відзначаємо також у реченнях зі сполучником коли за умови використання в їх головній частині прислівників або присудків такої ж семантики, тому можна говорити, що в цих реченнях значення раптовості формується в головній частині: Раптом, коли салашистський диктор на хвилину замовк, з ефіру пролунав чийсь інший грізний голос (О. Гончар); Проте коли машина в'їхала в розташування ворожих передових позицій, з усіх вікон і горищ прямо по склу кабіни сіконули німецькі кулемети (О. Гончар)

Тривало-часові складнопідрядні речення відрізняються від власне часових тим, що в них фіксується не час буття ситуації головної частини, а тривалість її реалізації. Дотепер вони розглядалися серед речень зі значенням одночасності, часової послідовності, наприклад, М.І. Каранська в реченні Сім днів, як ми не бачились, кохана (О. Підсуха) вбачає відношення одночасності [10, 282], І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська у реченні Після того як батько пішов на війну, Гнат став її першим помічником (Д. Бедзик) визначають значення наступності [13, 531]. Специфіку цих речень можна зрозуміти лише на фоні лексичних елементів тривалості, які чітко протиставляються обставинним елементам, що називають момент часу [8, 206]. Тривало-часові складнопідрядні речення виразно поділяються на три семантичні групи.

1. Речення, в яких існування дії головної частини починається з моменту, зазначеного в підрядній частині. У таких реченнях виражається значення "початкової часової межі" [13, 536]. Це значення передається за допомогою диференційованих сполучників відколи, після того як, з того часу як, від того часу як, з тих пір як. Для вираження значення початкової часової межі використовується й недиференційований сполучник як: Третій рік минає, як забрили лоба чоловікові (О. Десняк). У речення зі сполучником як це значення створюється внаслідок поєднання недоконаного й доконаного виду в складових частинах або особливим лексичним складом головної частини [13, 537]. У цій групі можна виділити три семантичні різновиди:1) речення, в яких дія продовжується в момент мовлення та може тривати далі: І справді, шанує, жаліє дружину, відколи побралися, ще ні разу руки на Віруньку не підняв [Іван – Р. Х.] (О. Гончар); З тих пір як на селах почались весілля, безпорядків у колгоспах побільшало (В.Земляк); 2) речення, в яких дія вже завершилася, але в момент мовлення зберігається її результат: Тут усі похрипли, відколи ввійшли в гори з їх студеними джерелами та різкими змінами температури (О. Гончар); 3) речення, в яких дія, розпочавшись у певний момент, триває певний обмежений відрізок часу: Відтоді, як передові частини перейшли кордон і зникли за горбатими висотами чужої землі, минуло вже кілька днів (О. Гончар); Після того, як не стало батька, доля розлучила нас із Григорієм на п'ятнадцять років (Григір Тютюнник); Добрий десяток літ спливло весняною водою з того часу, як Олександра Василівна прийшла на свій перший урок (О. Донченко).

М.І. Каранська називає такі речення часовими реченнями початку і відзначає можливість існування в них корелятивів відтоді, з того часу, з тих пір [10, 285-286]. На наш погляд, беззастережно корелятивом можна назвати лише перший, два інші більше подібні до слів-"посередників", у складі яких використовується корелятив той у різних відмінкових формах, що накладає певний відбиток і на семантику. У реченнях з корелятивом відтоді немає додаткових значеннєвих нашарувань, виявляється тільки значення часу: Відколи лікуватися став, відтоді й у сина (Я. Гончарук). У реченнях зі сполуками з того часу, від того часу, з тих пір відзначаємо синкретичну семантику – темпоральне значення поєднується з атрибутивним: З того часу, як почалися бої в Будапешті, гармати супроводження йшли поряд штурмових груп (О. Гончар).


 
 

Цікаве

Загрузка...