WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Відображення культури у лексичному складі мови - Реферат

Відображення культури у лексичному складі мови - Реферат

Ч.Філлмор зазначав: „Коли ви обираєте слово, ви тягнете разом з ним цілу сцену" [6, 114]. Р. Ладо вважав, що при презентації слів, проходить знайомство з новою формою, у той час як „значення уже відображено у рідній мові" [13, 84].

Дослідження лексики у ракурсі представника культурних цінностей є виключно важливим. А.Вежбицька, спираючись на висловлення Е.Сепіра про те, що „вокабуляр - дуже чутливий показник культури народу", назвала лексикон ключем до етносоціології і культурної психології [25, 32]. Він дає можливість проникнути у сутність культури шляхом вивчення лексичної семантики. Мова - найкраще відображення людської культури і через вокабуляр можна знайти і ідентифікувати культурно специфічні концептуальні конфігурації, характерні для різних народів світу [24, 22].

Особливу роль відіграють ключові слова, тобто слова, що мають здатність розкривати найбільш значимі концепти конкретної культури. Однією з ознак ключового слова є його частотність. Навіть якщо слова двох мов можна зіставити за обсягом значень, той факт, що одне з них суттєво є частотнішим у своїй культурі, імплікує несиметричність понять, що позначаються цими словами у різних культурах.

Для того, щоб розкрити культурний компонент значення лексичних одиниць, неодхідно йти двома шляхами: 1) семасіологічним - від значення слова до відображеної у ньому культурної цінності; 2) ономасіологічним - від культурної цінності і культурних символів до того, як вони втілені у слові [4, 65].

Особливо важливу роль має розкриття культурного компонента значення у ключових словах, по - перше, що є відображенням культурно специфічних понять, і, по - друге, у словах, що співпадають на поверхні у своїх лексичних значеннях, але відрізняються культурними значеннями.

Прикладом першої групи, що досліджувалася А. Вежбицькою, є слова доля, душа, туга [24]. Носіям східнослов`янських мов інтуїтивно зрозумілим є те, що глобальний характер цих слів не може бути переданий в інших мовах. Підтвердженням цього положення можуть слугувати намагання пояснити, що ці слова позначають, а також їх значимість для розуміння східнослов`янської культури в цілому.

Розуміння культурного компонента значення подібних специфічних для конкретної культури слів є дуже важливим. Слова такого типу - це концептуальні знаряддя, які відображають минулий досвід конкретного суспільства. Концептуальна життєва перспектива особистості знаходиться під впливом таких важливих понять рідної мови [25, 5]. Саме з метою наукового опису і можливості зіставлення обсягів і характеру культурних значень А.Вежбицька і розробила універсальну семантичну мову.

Ця мова складається із семантичних примітивів, які знаходять своє відображення (дискретне або в комбінації з іншими примітивами) у всіх людських мовах. Семантичні примітиви використовуються для експлікації значень лексичних одиниць і їх зіставлення за шкалою універсальних параметрів. Тлумачення значень, а також верифікація структури значень, що представлена у вигляді комбінації семантичних примітивів, проходить на основі дослідження великої кількості вживання слів у різних контекстах.

До другої категорії слів належать ті, які не є культурно специфічними і зустрічаються у мовах, проте мають при цьому різні культурні значення. Існує думка, що поняття друг, дружба універсальні. Проте таксономічні класифікації людських взаємин специфічні у культурному і мовному плані [25, 33]. А. Вежбицька прослідкувала динаміку змін в уявленнях про дружбу в англомовних культурах і її відображення у значеннях відповідних слів без зміни їх форми. Результати дослідження показали, що якщо у межах однієї і тієї ж культури можуть проходити культурно значимі зрушення значень, то імовірність розходження у різних культурах може бути дуже суттєвою [25, 36].

Таким чином, культурний компонент значення міститься не лише у без- еквівалентній лексиці, але й у лексиці, яка на поверхні має еквіваленти в інших мовах. Він може мати як референційний характер, що представляє культурно специфічні аспекти фізичного і соціального світу, так і індексальний, відсилаючи до специфічної системи культурних цінностей.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Agar M. Language Shock: Understanding the Culture of Conversation. - New York, 1994. - 184 p.

 2. Boas F. Introduction to the Hand book of American Indian Languages. - Washington (DC), 1911.

 3. Boas F. Language // Boas F. General Antropology. - New York, 1938. - P. 124 - 145.

 4. Bonvillain N. Language, Culture and Communication: The Meaning of Messages. -Upper Saddle River (NJ), 1977. - 374 p.

 5. Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. l: Language. - New Haven, 1955.

 6. Fillmore Ch. Topics in Lexical Semantics//Current Issues in Linguistics / Ed. by R. W. Cole. - Bloomington, 1975. - 470 p.

 7. Foley W.A. Anthropological Linguistics. - Bleckwell Publishers, 1997. - 495 p.

 8. Goodenough W.H. Cultural Antropology and Linguistics// Language in Culture and Society: A. Reader in Linguistics and Antropology / Ed. by D. Hymes. - New York, 1964. - P. 36 - 39.

 9. Gumperz J.J., Levinson S.C. Introduction: Linguistic relativity revisited // Rethinking Linguistic Relativity / Ed. by J.J. Gumperz, S.C. Levinson. - Cambridge University Press. - 1966a. - P. 1 - 18.

 10. Humboldt W. von. Variability and Intellectual Development / Transl. by G. C. Buck and A. R. Frithjof. - Philadelphia, 1971.

 11. Hymes D. Ethnography of Speacking// Language, Culture and Society / Ed. by B. G. Blount. - Prospect Heights (lll), 1995. -P. 248 - 282.

 12. Kroeber A.L., Kluckhohn C. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. - Cambridge (MA), 1952.

 13. Lado R. Linguistics for Language Teachers. - Ann Arbor, 1966. - 141p.

 14. Leach E. Levi - Strauss. - London, 1970.

 15. Oswalt W.H. Life Cycles and Lifeways: An Introduction to Cultural Antropology. – Palo Alto (CA), 1986.

 16. Pike K. Etic and Emic Standpoints for the Description of Behavior // Communication and Culture: Readings in the Codes of Human Interaction / Ed. by S.M. Gass, J. Neu. - New York, 1966. - P. 152 - 163.

 17. Sapir E. Language // Encyclopaedia of the Social Sciences, 1933. - P. 155 - 169.

 18. Sapir E. Selected Writings of Edward Sapir on Language, Culture and Personality / Ed. by D. Mandelbaum. - Berkeley, 1949.

 19. Sapir E. The Psychology of Culture: A Course of Lectures / Ed. by J.T. Irvine. - Berlin, 1993.

 20. Shore B. Culture in Mind. - New York, 1996.

 21. Slobin D. From "thought and language" to "thinking and speaking" // Rethinking Linguistic Relativity / Ed. by J.J. Gumperz, S.C. Levinson. - Cambridge University Press, 1996. - P. 70 - 96.

 22. Tylor E.B. Primitive Culture / Ed. by J. Murray, 1903.

 23. Whorf B.L. Language, thought and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf / Ed. by J.B. Carrol. - Cambridge (MA), 1956b. - P. 134 - 156; 246 - 270.

 24. Wierzbicka A. Semantics, Culture and Cognition. - New York; Oxford, 1992a. - 487p.

 25. Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese. - New York; Oxford, 1997. - 317 p.

 26. Williams R. Culture. - Glasgow, 1981.


 
 

Цікаве

Загрузка...