WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Структурно-семантичні особливості концепту “перемир’я” в українській та французькій мовах - Реферат

Структурно-семантичні особливості концепту “перемир’я” в українській та французькій мовах - Реферат

Отже, номінативна одиниця „пермиріє" не втратила своєї активності на сучасному етапі розвитку української мови та широко вживається у політичній сфері діяльності людини у формі „перемир'я".

У ході розвитку суспільства аналізована лексема наповнювалася новими семами, поглиблювався її семантичний обсяг, уточнювався зміст.

У французькій мові лексема „armistіce" латинського походження (XVII- s. lat. diplomatique moderne "armistitium" form l'aide d'un dr. de sistere "arrter,-solstice sous ester; mot savant). Словник А.Атцфельда та словник "Grand Larousse" фіксують появу лексеми „armistіce" XVII століттям. Дані його етимології ці словники тлумачать по-різному. Словник А.Атцфельда реєструє його етимологію від лат. "arma, armes" та "station", а словник „Grand Larousse" від лат. "armistitium". Словник А.Атцфельда фіксує слово „armistіce" (XV – XVI ст.) у значенні "suspension provisoire de l'tat de guerre". Інших значень словник не фіксує. Словники сучасної французької мови фіксують основне значення як "convention conclue entre les belligerаnts afin de suspendrе les hostilits pour une dure determine ou indtermine; Le 11 novembre 1918, une armistice "gnreux jusqu' l'imprudence", tait accord l'arme allemande... [14, 561-562].

За даними словника А.Атцфельда та аналізу текстів, слово „armistice" має значення "тимчасове припинення воєнних дій: L'armistice du 11 novembre 1918 tait le premier pas vers la paix [16, 244].

Появу лексеми „armistice" словник А.Доза датує 1688 роком, яке до кінця XVIII століття стає маловживаним.

Словник французької Академії фіксує його основне значення як "arrt provisoire des hostilits convenu par les combattants", яке реалізується у словосполученнях "conclure une armistice, denoncer, rompre l'armistiсe, armistice de quelques jours".

Навколо слова „armistice" групуються синоніми "suspension d'armes, rpit, trve". У даних синонімів збігаються не всі значення. Так, лексеми „suspension" „trve" синонімічні тільки у значенні „коротке (тимчасове) перемир'я".

– Suspension provisoire de l'tat de guerre.

... mais une trve est vraisemblement assez proche [14, 167].

Слова „rpit", „trve" поєднані загальним значенням „передишка":

 • Il prouve des douleurs qui ne lui laissent pas un instant de rpit [16, 1020].

... trve mes tristes yeux, trve aujourd'hui de larmes.

Навкруги слова „trve" групується багато синонімів, які відносяться до того чи іншого лексико-семантичного варіанту цього слова (arrt, cessation, suspension). На перший погляд, дані слова здаються близькими. Але тільки два з них, „trve" та „armistice", можна розглядати як варіанти, осільки вони найбільш точно виражають основне конкретне значення „призупинення воєнних дій".

 • L'arrt des hostilits, des pourparlers [16, 76].

 • Si la crise continue, il faudra envisager la cessation de certaіnes exportations [16, 211].

 • Au bout d'une longue priode des ngociations entre les adversaires, le cessez-le-feu a enfin t proclam. Suspension temporaire des hostilits entre belligrants.

Близькі за значенням слова „arrt, cessation, cessez-le-feu, suspension, interruption, repos, relache", які позначають стан „перерва", але не входять до синонімічного ряду „arrt, cessation, cessez-le-feu, suspension", тому що знаходяться не в синонімічних, а в парадигматичних відношеннях.

Слова "prorogation, rpit" об'єднані загальним значенням "відстрочка".

 • Il prouve des douleurs qui ne lui laissent pas un instant de rpit [16, 1020].

 • En leur a accord une nouvelle prorogation de tant de jours, de tant de mois [12, 425].

Лексема у формі „trve" зафіксована словниками у XII ст. як "trive, trieve: francique, "triuwa" (scurit; apparent a l'all, treu "fidle", angl. true „vrai"; mot populaire), яка залишається і в наші дні незмінною та позначає "cessation provisoire des combats, pendant une guerre, par conventions des belligerants: une "trve" de 10 ans".

Порівняно з українським „припинення воєнних дій" „trve" із основним його значенням „armistice" широко вживалося у політичній сфері, і не тільки зберегло своє основне значення, але й поповнилося новими:

 1. Cessation provisoire des combats, pendant une guerre, par convention des belligerants.

 2. Interruption des hostilits.

В адвербіальному виразі "sans arrt, sans cesse, sans іnterruption" слово „trve" розвиває додатковий відтінок значення „передишка, зупинка":

 • Un feu cach brulant dans „trve" au-ddans de lui [18, 655].

У сполученні „trve" з прийменником "de"реалізується вторинне значення „досить": Assez de trve de plaisanterie".

До новотворів, які з'явилися протягом XVIII – XIX ст., слід віднести дієслова багатократної дії "conclure", "faire". Від інфінітивних основ "rconcilier, consilier" шляхом суфіксальної деривації виникли агентивні назви „rconcilier, consilier" („посередник у примиренні"). З основою іменника „rconciliateur" словотвірно пов'язаний прикметник „rconciliable", який сприяє миру, примиренню, що в свою чергу послужив твірним словом для антоніма "irreconciliable", а дієслово послужило твірною основою для прикметників „rsign" (підкорений долі), "soumis" (слухняний).

Від основ "obissant, rsigne, soumis" були утворені абстрактні іменники "obissance", "rsignation", "soumission"; із композитом „conciliant" словотвірно пов'язаний прикметник "conciliant", (що пізніше послужив основою для утворення іменника „conciliation" (примирення).

У семантиці новофранцузьких "unifier", "grouper" та їх твірних "unifi", "group" при переході до сучасної французької мови відбулося зміщення в напрямі вираження ознак згуртованості, внаслідок чого семема „arrt" відійшла на задній план, а згодом нейтралізувалася. Наведена в словнику П.Робера [18, 86] форма "accepter" (миритися), перейшовши до нової літературної мови, послужила основою утворення "acceptation" (згода).

Сучасна французька мова перейняла від новофранцузької, крім основного компонента синонімічного ряду, його синоніми „trve, cessation, interruption, convention, armistice", а також дієслівні синоніми "conclure, rconcillier, raccommoder".

У XVII – XVIII ст. "trve" має значення „armistice de longue dure" (примирення на тривалий нас): une armistice de dix ans. У XVII ст. „armistice" вживається і в значенні "une armistice de Dieu; paix de Dieu".

Лексико-семантичний варіант "передишка" слова „trve" був периферійним: De grace, fait trve tes coups [12, 101].

У XIX – XX ст. відбувається подальший семантичний розвиток лексеми „trve". Це слово пов'язане із припиненням воєнних дій. У сучасній французькій мові „trve" має значення:

 1. Тимчасове припинення воєнних дій.

 2. Припинення атак.

Словник Великий Ларус фіксує переносне та фамільярне значення слова "trve":

 1. Suspension d'une action, d'un effet, relаche.

Sa maladie ne lui laisse pas de trve [16, 1821].

 1. Trve de ..., assez de, finissons – en avec.

Trve de plaisanterie: Passons aux choses srieuses [16, 1821].


 
 

Цікаве

Загрузка...