WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Перспективація інформації мемуарного тексту - Реферат

Перспективація інформації мемуарного тексту - Реферат

Перспективація інформації мемуарного тексту

Останнім часом в лінгвістиці намітилася тенденція розгляду мови як діяльності в умовах реальної комунікації. Особливо це стосується текстуальної лінгвістики, в межах якої дослідження мають на меті визначити детермінанти людського фактору в породжуваному тексті, що володіє низкою категоріальних характеристик, такими як зв'язність, цільність, модальність, закінченість тощо. Дані характеристики свідчать про невід'ємність людського існування від текстового світу. Дослідженням текстів з антропоцентричних позицій займалися провідні лінгвісти сьогодення [3, 4, 7].

Але, незважаючи на велику кількість досліджень в галузі текстуальної лінгвістики, залишається низка невирішених питань, зв'язаних з такими проблемами, як типологія текстів, зокрема, статус мемуарного тексту, його основні суттєвісні характеристики, стилістичні прикмети та ряд інших. Тому, враховуючи актуальність названої проблематики, предметом дослідження даної статті було обрано одну із онтологічних характеристик мемуарного тексту – інформативність.

Мемуарний текст інформативно дуже насичений. Інформативність – одна із суттєвих характеристик мемуарів, яка, незважаючи на свою смислову природу, носить семантико-структурний характер, оскільки зачіпає і план змісту і план вираження мемуаріводночасно [1, 5, 6].

Жанрові особливості мемуарного тексту визначає тип інформації в тексті, його смислову структуру, характер вираження (імпліцитний/експліцитний) текстового смислу. Для мемуарів характерна змістовно-фактуальна інформація (ЗФІ) [4, 27-28] про реальні факти, події, що розгортаються лінійно, вербалізовано.

Між типом інформації тексту і його функціональним стилем просліджується кореляція, яку можна розглядати як певну залежність, яка виражається в наступній тенденції: тексти мемуарного жанру носять переважно конкретний характер і співвідносяться зі ЗФІ. Конкретність ЗФІ – це повідомлення про факт, подію, процес, що відбуваються в реальному світі.

Аналіз мемуарних текстів сучасної французької мемуарної літератури (С. де Бовуар "Через обставини", "Врешті-решт", Ж.Даніеля "Час, що залишається", Ж.Робер "Зірки моїх ночей") дозволяє допустити, що в низці численних фактів, описаних в тексті, автор виділяє інформаційні домінанти, тобто ті факти та події, які інформаційно є більш важливими. Так, в романі С. де Бовуар "Через обставини 1" [8] інформаційними домінантами можна назвати оповідання про Сартра, трансформацію його поглядів, повернення старих знайомих Бовуар із вигнання, нових знайомствах, поїздку Бовуар до Мадриду, хвороби Сартра, поїздку Бовуар до Америки та її захоплення Альгреном.

В мемуарному романі Ж.Даніеля "Час, що залишається" [11] інформаційна сітка має зовсім відмінну структуру і смисл. В першу чергу, слід зазначити, що крізь весь мемуарний текст проходить головна домінантна думка – про зміни поглядів автора, які пройшли шлях від юнацького захоплення ідеями марксизму-ленінізму до здатності людини піднятися над всіма догмами світу і якнайоб'єктивніше оцінити оточуючу дійсність. Це і є інформаційною домінантою мемуарів. На цю домінанту нанизується автором цілий ряд подій, які мають безпосереднє або опосередковане значення для розвитку змісту тексту. До числа таких подій слід віднести описання поїздки Андре Жіда до Радянського Союзу, його негативну реакцію на події в СРСР, цькування А.Жіда радянською пресою: "Accueilli comme un hros par Staline, et par tous les peuples de l'URSS, Andre Gide revenait en France comme un rengat. Il brlait avec style tout ce qu'il avait ador. Le 6 novembre 1936 "Vendredi" publia en premire page, et avec un titre norme, le clbre "Avant-propos mon livre "Retour de l'URSS". Celui qui, sur la place Rouge, l'occasion des funrailles de Gorki, avait dclar: "Le sort de la culture est li dans nos esprits au destin mme de l'URSS et c'est pourquoi nous la dfendrons partout et toujours", Gide le converti affirmait soudain que la Russie stalinienne n'tait pas, pas encore, ou n'tait plus "cette patrie d'lection, cet exemple, ce gide quoi tendaient nos volonts, nos rves et nos forces". Il dcrivait l'abtissement et la "vassalisation". L, o il avait cherch une adhsion active au rgime, il n'avait trouv qu'un conformisme subi" [11, 24-25].

Відмінною особливістю стилю мемуарів Ж.Даніеля та С. де Бовуар є не просто домінування того чи іншого факту або указання на будь-яку інформацію. Важливим в цьому плані є обґрунтування причинно-слідчих взаємовідносин і зв'язків між подіями, реаліями. Такий тип подачі інформації в мемуарах Ж.Даніеля характерний як для цілих інформаційних блоків, так і для окремих, здавалося б малозначних фактів. Прикладом цьому може служити оповідання Даніеля про читання тижневиком "Монд", під керівництвом А.Барбюса, лекцій серед 13-літніх підлітків, серед яких був і Ж.Даніель, про його захоплення творчістю Р.Роллана, А.Жіда: "Pendant l'hiver 1934, l'hebdomadaire Monde, dirig par Henri Barbusse, faisait l'objet d'une lecture de groupe parmi les gosses de treize ans que nous tions". "... je venais de dvorer les dix volumes de Romain Rolland. De plus Romain Rolland collaborait Monde. On pouvait voir sa photographie tantt avec Staline, tantt avec Gorki" [11, 14].

Вплив ідей письменників-комуністів на молодого Ж. Даніеля віддзеркалився на формуванні його первісних, лівих поглядів, про що говорить сам автор: "S'il me fallait donner ma vie pour assurer le succs de la grande exprience sovitique, je le ferais volontiers sur-le-champs". "Quant au Bien, il suffisait de regarder Moscou" [8, 20-22]. Таку ж пояснюючу інформативність ми знаходимо у Бовуар. Домінантою в інформаційному блоці "Нові знайомства" [8, 35-36] є сам факт знайомства С. де Бовуар з Віолеттою Ледюк. Описуючи її зовнішність, автор звертає увагу на її обличчя: "...visage brutalement laid mais clatant de vie...". Подальше описання незвичайної працездатності Ледюк і її попереднього життя є, на наш погляд, пояснюючим моментом цієї характерної особливості нової знайомої: "...non seulement elle avait le don, mais elle savait travailler". "... elle gagnait sa vie en allant chercher dans les fermes de Normandie des kilos de viande et de beurre qu'elle ramenait Paris la force de ses poignets...". "... ses dures marches travers la campagne, des bistrots de village, des camions, des trains noirs, elle se sentait naturellement de plain-pied avec les paysans, les rouliers..." [8, 35-36].

Пояснюючі факти в мемуарному тексті є надзвичайно важливими, бо вони, з одного боку, відображають позицію автора, а з іншого, виявляються сполучною ланкою в логічному ланцюзі фактів, що викладаються та виступають одним із засобів перспективації всієї текстової інформації.

Мемуарний текст відрізняється своїм особливим, характерним саме цьому типу текстів способом подачі інформації.

Слід зазначити, що сутність мемуарного тексту полягає в розгортанні його фактуальної інформації та смислу, тобто перспективації як на змістовному, так і на формальному рівнях. Тому закономірним є прагнення дослідників вивчити процеси функціонування в тексті різних мовних та мовленнєвих одиниць та реалізації їх системних ознак і характеристик, що припускає співвіднесеність синтагматичного аналізу з текстоутворюючим.

Вивчення тексту в динаміці його породження і розвитку дає можливість проникнути до механізму процесу побудови будь-якого тексту, визначити роль різних одиниць в процесі формування його смислової організації.

Як одиниця комунікації мемуарний текст являє собою таку структуру, "елементи якої значущі не тільки самі собою, але і в своїх відносинах з іншими елементами, а також елементами позатекстовими, з позамовною дійсністю" [2, 44-45]. Отже, можна говорити про синтагматичні внутрішньотекстові відносини та про екстралінгвістичні відносини, які в мемуарах тісно переплітаються.

Синтагматична організація мемуарного тексту визначається його перспективою, тобто сукупністю відносин "автор – персонаж – текст – читач".


 
 

Цікаве

Загрузка...