WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Мова та термінологія українізованих програмних продуктів - Реферат

Мова та термінологія українізованих програмних продуктів - Реферат

даних тощо), а не про тривалі неперервні процеси зберігання. У цьому легко переконатися з такого тексту (коли замінити збереження, зберегти на запам'ятання, запам'ятати, текст стає прозорішим, зрозумілішим):
Під час швидкого збереження програма Microsoft Office зберігає лише зміни, які було внесено до файлу. На це витрачається менше часу, ніж на повне збереження, коли змінений файл зберігається повністю. Але повне збереження потребує менше простору на жорсткому диску, ніж швидке збереження. Після закінчення роботи з файлом, щоб остаточно зберегти його, необхідно виконати повне збереження.
Щоб з'ясувати відповідність перекладу і термінології вимогам Майкрософту зайдімо на його сторінку в інтернеті [8] (розділ International Glossaries Available on MSDN), де розміщено термінологічні глосарії для розробників програмного забезпечення. Але серед 21-го словника на національних мовах нема словника українських термінів. Розглянемо тоді англійсько-український словник з комп'ютерної справи [12], виданого під егідою Microsoft Press. Проаналізувавши його можна зауважити чимало хиб (внаслідок використання росіянізмів чи кальок з російської) як граматичного, так і мовно-стилістичного характеру. Наприклад: hard disk - жорсткий диск (замість точнішого терміна - твердий диск, наступна стаття в словнику hard copy - тверда копія); boldface - жирний шрифт (точніше - грубий шрифт); wizard - маг (точніше - майстер); default drive - дисковод при умові замовчування (замість - усталений дисковід) тощо.
У таблицях 1 і 2 зведено, відповідно, рекомендації щодо вживання деяких термінів у проаналізованих текстах та мовно-стилістичні поради.
Таблиця 1
Деякі рекомендації щодо термінів
Виявлено Пропонується
жорсткий диск твердий диск
браузер перегляда`ч, прогляда`ч
виноска (151) виносити; винести; ви`неска
видаляння, видаляти, видалення, видалити (194) вилучати; вилучити (3); стирати, усувати [12]
відмінити скасува`ти, відкли`кати, відмо`вити
вставка (218) вставляти; вставити; вставка
елемент управління (який керує) керівни`й елемент; (яким керують) скеро`вний елемент
за замовчуванням (як) усталено, усталити
заливка (ключа) (35) за`ливок,-вка
маркер (зміни розміру) по`зна(ч)ка, маркер [11]
маркірований (список, стиль) (20) позначений
накреслення (шрифту) вид шрифту (грубий, курсив тощо)
напівжирний (шрифт) грубий
настройка (37) настро`ювати, настро`ювання; настро`їти, настро`єння; настрі`й,-рою [11] / ладна`ти, ладна`ння; наладна`ти, наладна`ння, на`лад,-ду
настройщик настро`ювач / ладна`ч, нала`дник
зберігання, збереження (даних) (>200) запам'ято`вування, запам'ята`ння
майстер спеціальних можливостей
Accessibility Wizard майстер доступності
область діля`нка, поле, зо`на, сфера
панель до`шка, пане`ль
папка
directory те`ка, картоте`ка, катало`г
підпи`ска передпла`та
підстановка (6) підстано`ва
плаваючий (об'єкт) плавки`й, пла`вальний, плаву`чий
плаваючі малюнки плавкі малюнки
помітка (дія, режим) познача`ти, познача`ння; (подія, команда) позна`чити, позна`чення; (вислід) по`значка
помічник із пошуку помічник-шукач
правка ви`правляти, виправляння; ви`правити, виправлення; виправа,-ви
пробіл прога`лина, пропуск
пустий поро`жній
перевірка (89) (дія, режим) перевіряти, перевіряння; (подія, команда, опція меню) перевірити, перевірення; (вислід) перевір,-ру
підтримка (5) підтримувати, підтримування; підтримати, підтримання; пі`дтримка
представлення пода`ти, подання`
режим запису макросів режим записувати макроси, режим записування макросів
розсилка (8) розсилати, розсилання; розіслати, розіслання; ро`зсил,-лу
скид (дія, режим) скидати, скидання; (подія, опція меню, команда) скинути, скинення; (вислід) скид
спеціальні можливості
accessibility доступність, зручність
співпадати збігатися
устаткування устатко`вання, обладнання
функціонувати функціювати
Таблиця 2
Деякі мовно-стилістичні поради
Виявлено Пропонується
OK гара`зд
більш широкі можливості ширший набір функцій (інстументів, програм тощо)
виконати установку установи`ти, уста`вити
Встановлення прив'язки до сітки для вирівнювання графічних об'єктів Прив'язати до сітки, щоб вирівнювати графічні об'єкти
Для помітки виправлень Щоб позначити виправлення
добавити додати, докласти, долучити
дозволяють (виконати) дають змогу
документ було надіслано Вами Ви надіслали документ
документ не може бути змінений документ не можна змінити; документ заборонено змінювати
знайдена проблема виявлено проблему, виявлена проблема
існуючий наявний
користувач із порушенням рухливості користувач з порушеною рухливістю
немає нема`
необхідно треба, потрібно, необхідно
одкриті (документи) відкриті
оточуючий (текст) довкільний, навколишній, оточувальний
перебіг виконання установки уставля`ння, устано`влювання
при можливості (слід зробити) за змоги
при установці у[в]ставляючи, у[в]становлюючи
прив'язка (дія, режим) прив'я`зувати, прив'я`зування; (подія, команда) прив'яза`ти, прив'яза`ння; (вислід) при`в'язь
у відповідності з відповідно до
управління керувати, керування
установка й видалення (програм)
Add or Remove (programs) долучити або вилучити (програми)
Дослідивши зукраїнізовану версію операційної системи MS Windows XP та її додатків, зважаючи на численні вади в перекладах, наявність тримовних системних повідомлень та елементів інтерфейсу, недотримання вимог настановчого термінологічного документа ДСТУ 3966-2000 та правил українського правопису, порушень директивних вимог самого Майкрософту щодо локалізації, вважаємо за доцільне відрадити користувачів від запропонованого московським представництвом Майкрософту цієї версії операційної системи із застосуванням пакету Windows Ukrainian Interface Pack, а Міністерству освіти і науки України пропонуємо переглянути свої рекомендації щодо впровадження недоопрацьованого "продукту" у державних освітних закладах, який не сприяє втіленню 10 ї статті Конституції України. Справжню українську локалізацію належить проводити тільки на ґрунті англійських версій операційних систем, дотримуючись директивних вимог фахівців Майкрософту із залученням українських філологів та фахівців-термінологів.
Використана література
1. Microsoft оголосила про випуск україномовної версії Windows. - Українська мережа новин "Кореспондент", www.korespondent.net/data/events.html, 4.01.2003.
2. А. Шевчук Український Windows? Треба ще чекати, хоча інтерфейс вже можна завантажити // www.programy/com/ua/reviews/ukrwindows/php, 6 січня 2003 р.
3. Л.Шовкун Побити б такі вікна. Чим обернулася "українізація" найпоширенішої у світі комп'ютерної програми. - "Україна молода", 16 січня 2003.
4. Ю.Банзай Windows для Українця. Чому Microsoft настільки зневажливо ставиться до наших... - "Поступ" № 13 (1068), 30 січня - 5 лютого 2003. 5. Microsoft выпустила пакет с украинским интерфейсом для Windows XP Professional. - "Компьютерная газета", http://www/nestor.minsk.by/kg/0-ukrain, 02.2003.
6. 18 лютого на виставці EnterEX відбулася презентація Windows Ukrainian Interface Language Pack. - пресс-релиз Microsoft, 20.02.2003.
7. http://msdn.microsoft.com.
8. Український правопис. - К.: Наук. Думка, 1993. - 240 с.
9. ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни та визначення понять. - К.: Держстандарт України, 2000. - 32с.
10. Фізичний термінологічний бюлетень УАН, Інститут мовознавства, № 4, К.: Вид. УАН, 1935.
11. Б.Рицар, К.Семенистий, І.Кочан Російсько-український та українсько-російський словник з електроніки.- Львів: Логос, 1995. - 608с.
12. Комп'ютерний словник: Computer Dictionary. Microsoft Press / Пер. з англ. В.О.Соловйова. - К.: Україна, 1997.- 470с.

 
 

Цікаве

Загрузка...