WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблеми сучасної української термінології - Реферат

Проблеми сучасної української термінології - Реферат

виробничу термінологію, її головні терміни (після знака // подано деякі можливі українські відповідники):
Насос - насо`с // смок, помпа
Накатник (материал для наката) - нака`тник // накітни`к
Прокат - (счетчика) прока`т // розпрацьо`вування, опробо`вування, тестува`ння
Рельсопрокатный - рейкопрока`тний // рейковальцівни`й
Жестяник - жерстя`ник, бляха`р // бляха`р
Жирный шрифт - жи`рний шри`фт // гру`бий шрифт
завод канатный - завод кана`тний // ли`нвова фа`брика
завод насосостроительный - завод насосовиро`бний // помповиро`бня, помпозаво`д
завод пивоваренный - завод пивова`рний, брова`рня // пивова`рня, брова`рня
завод пробковый - завод пробкови`й // ко`ркова фа`брика
завод прокатный - завод прока`тний // вальці`вня, вальцівни`й завод
завод свинцовыи - завод свинце`вий // олив'я`ний завод
завод трубопрокатный - завод трубопрока`тний // трубовальці`вня
Закупорка - заку`порка // закорко`вування, закоркува`ння, ко`рок, закорко`вання; затика`ння, затка`ння, за`тик, за`тичка
Закупорщик - заку`порщик // закорко`вувач, затика`ч
Запайка - запа`ювання, запая`ння // лютува`ння, залютува`ння, залюто`вання
3ахлопка - (общее название) захло`пка // за`хлипка
Заходка (горн.) - захо`дка // захі`д
Зола - по`піл (-пелу); (техн.) зола` // по`піл
Канавка (для масла) - кана`вка // рівча`к
Канат - кана`т // ли`нва
Поршень - по`ршень // то`лок
Посадка (клапана, пассажиров) - поса`дка // наса`джування; усіда`ння Жирный шрифт - жи`рний шри`фт // гру`бий шрифт
завод канатный - завод кана`тний // ли`нвова фа`брика
завод насосостроительный - завод насосовиро`бний // помповиро`бня, помпозаво`д
завод пивоваренный - завод пивова`рний, брова`рня // пивова`рня, брова`рня
Пылесос - пилосо`с // порохотя`г
Пылеудалитель (в обжиг. печах) - пиловидальни`к // випоро`шувач
Разбавка, разбавление (водой) - розба`влення, розбавля`ння // розво`джування, розве`дення; розрі`джування, розрі`дження; розпуска`ння, розпу`щення
Разрядка (электр) - розря`дка // розсна`жування, розсна`ження, розсна`га
Распайка - розпа`ювання, розпая`ння // розлюто`вування, розлютува`ння, розлюто`вання, ро`злют
Резьба -різьба` // різь, на`різь
Резьбовый - різьбови`й // нарізе`вий
Резьбонарезной - різьбонарізни`й // різьонарізни`й
Ролик - ро`лик // ва`лик, коліща`
Роликовый - ро`ликовий // вальце`вий, коліще`вий
Роликоподшипник - роликопідши`пник // ва`ликова вальни`ця
Сальник - сальник // ущільник
Самозахват (для угля) - самозахва`т // самозахопни`к
Саморазрядка - саморозря`дка // саморозсна`жування, саморозсна`ження, саморозсна`га
Свинцование - свинцюва`ння // оливува`ння
Скипидар, терпентин - скипида`р, терпенти`н // терпенти`на
Снаряд - (воен.) снаря`д, набі`й // зна`ряд, набі`й, знаря`ддя, при`лад, при`стрій
Але знівечено ще не до теперішнього стану, бо у ФБ залишили ще хемія (хімія прийшла пізніше), у ВБ залишилося:
Забурка, забуривание (скважины) - засве`рдлювання, засве`рдлення
с. буровой - в. свердлови`й Чугунноплавильный (о производстве) - чавуното`пний
Железоплавильный - залізото`пний
Отож, висліди аналізування матеріалів Інституту мовознавства 1933-1935 років показують, що:
В1. Дійсно, вироблено засади замінювання українських словоформ (С1-С13) і мовного стилю (М1-М10) на відповідні російські зразки.
В2. Вироблені засади практично реалізовано в бюлетенях Інституту мовознавства, в яких на цих засадах "виправлено" помилки термінологічних словників.
В3. Не всі нововведення з бюлетенів потрапили у великі академічні словники, призначені для широкого вжитку. Очевидно, що укладачі та редактори словників розуміли недоречність нових терміноформ і не вводили їх свідомо.
В4. Значну частину зросійщених термінів і термінних слів на тодішніх засадах "зближання мов" досі вміщують великі академічні словники (віддієлівні слова на -аючий, -уючий, -очний, -чик, -щик, чужі на -(он)альний, віддієслівні іменники на -ка на позначення дії та багато інших).
В5. Російські мовно-стилістичні риси (М1-М10) досі присутні у непривабливому мовленні не лише широкого загалу, але й значної частини філологів.
Список використаної літератури
1. КНД 50-011-93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1993.
2. ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.- К.: Держстандарт України, 2000.- 32с. 3. Хроніка НДІМ (Науково-дослідного інституту мовознавства) 1933-1934.//Мовознавство, № 2, 1934, С.139-145.
4. Резолюції Комісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній // Хвиля А. Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті. - Харків:Радянська школа, 1933.
5. МБ - Математичний термінологічний бюлетень. Виправлення до математичного словника чч. 1,2,3 ВУАН, Інститут мовознавства, № 2, Вид. ВУАН, 1934.
6. ФБ - Фізичний термінологічний бюлетень УАН, Інститут мовознавства, № 4, К.: Вид. УАН, 1935.
7. ВБ - Виробничий термінологічний бюлетень /УАН, Інститут мовознавства, № 5, К.:Вид. УАН, 1935.
8. СУ - Словники України. Версія 1.0. - К.:Український мовно-інформаційний фонд, 2001.
9. РУС - Російсько-український словник. К.: АН УРСР, 1955. - 804с.
10. СУМ - Словник української мови в 11-и тт. - К., 1970 - 1980.
11. ОСУМ - Орфографічний словник української мови.- К.: Довіра, 1994. - 846с.
12. ІСУМ - Інверсійний словник української мови. - К.: Наукова думка, 1985. 13. Український правопис. - К.: АН УРСР, 1960. - 272 с.
14. Сучасна українська мова: Довідник/ Л.Шевчено, В.Різун, Ю.Лисенко; За ред. О.Пономарева. - К.: Либідь, 1993.-- 336с.
15. Сучасна українська мова: Підручник /О.Пономарів, В.Різун, Л.Шевчено, та ін.; За ред. О.Пономарева. - К.: Либідь, 1997. - 400 с.
16. О.Пономарів. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1999. - 240с.
17. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства, Ін-т української мови. - К.: Наук. думка, 1993. - 240 с.
18. Орфографічний словник наукових і технічних термінів/ В.Я.Карачун - К.: Криниця, 1999.- 528 с.
19. СФТ - Словник фізичної термінології/ Зредагував В.Фаворський/ Ін-т мовознавства ВУАН. - Харків: Укр. рад. енциклопедія, 1932. - 125 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...