WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Нові ступеньовані прикметники в українській мові - Реферат

Нові ступеньовані прикметники в українській мові - Реферат

У випадку розмежування форм гірший – гіркіший спостерігаємо прагнення мовців уникнути омонімії: оскільки форма гірший є також вищим ступенем порівняння від прикметника поганий, то для прикметника гіркий закріпилася форма гіркіший.

Деякі прикметники утворюють суплетивні форми ступенів порівняння: великий –більший, поганий – гірший, гарний – кращий. При ступенюванні прикметника гарний у сучасній українській мові маємо хитання у виборі тієї чи іншої форми вищого ступеня. Так, ВТС СУМ подає такі його форми: гарний – вищ.ст. кращий і ліпший, рідко гарніший. Однак у мові засвідчується активне вживання останньої форми, пор.: ...бо гарна дівчина була в одежі, а ще гарніша – без одежі (В. Шевчук); ...засвітилося її обличчя, таке гарне, таке чарівне, таке чудове, таке прекрасне, що гарнішого в світі не бачив (В. Шевчук); І сьогодні на цій найгарнішій вулиці країни все ще живуть люди (Україна і світ сьогодні); ...у найгарніших районах Києва... (Літературна Україна, 2006); Тоді мені веліли боги вибрати з-поміж моїх юних войовниць найліпшу, найгарнішу, найжорстокішу і найсміливішу (В. Шевчук); ...краса нас самих робить у цьому світі гарнішими (В. Шевчук). Крім того, з'являється не фіксована в граматиках і правописних виданнях паралельна форма вищого ступеня порівняння для прикметника красивий – красивіший: ...у той день люди мені здавалися загадковіші, красивіші й приємніші... (В. Шевчук); Найкрасивішіпіруети виписують дітлахи (Дзеркало тижня, 2006); серіал"Найкрасивіша"(рос. "Самая красивая") (телеканал "1+1", 2006).

Усупереч твердженням про відсутність форм ступенів вияву ознаки у більшості складних прикметників іменниково-прикметникового типу, віддієслівних прикметників з префіксом не- [3, 106], сучасна мовна практика репрезентує такі форми не лише в прикметниках, але й у прислівниках: Після цього бідолашного підприємця починають направляти в найрізноманітніші установи... (Дзеркало тижня, 2006); Із цим же моїм знайомим сталася кумедна історія в Києві, місті, здавалося б, набагато україномовнішому, ніж Харків (Дзеркало тижня, 2006); А саме масовість – одне з найдорогоцінніших, що в цьому конкурсі є (Літературна Україна, 2006); ...які забезпечили їй, без перебільшення, світову славу як одній з наймилозвучніших мов планети (Українське слово, 2006); ...куди краще, приємніше, милозвучніше звучало б: "звинуватити людину в тому..." (Українське слово, 2006); ...в суспільстві є запит на українську мову, є українські сили, на які мала б орієнтуватися державна влада, якби вона була або розумніша, абоукраїноцентричніша (Літературна Україна, 2006); А війни "за віру" завжди в світовій історії були найжорстокішими і найкровопролитнішими (Народне слово, 2006); Минулого року "капусник" був зустрінутий значнодоброзичливіше (Україна молода, 2006); ...це найлегковажніший підхід (В. Шевчук); Та де вони милосерднішого знайдуть? (В. Шевчук); ...хоча часом бувають ...немилосердніші і не менш бойовиті за чоловіків (В. Шевчук); Там люд богобійніший за наш (В. Шевчук); Річ, очевидно, в тім, що закона зла вони сповідують послідовніше, старанніше йдобросовісніше (В. Шевчук); Тепер перед Помаранчевою Україною стоїть найпершочерговіше завдання – виховати хоча б етнічно-українське наступне покоління тільки україномовним (Літературна Україна, 2005); І доводів у нього була маса, серед яких найочевидніший – закон зворотної сили не має (Українська газета, 2005); Та саме націоналістичні теорії на короткому відтинку Глобального історичного процесу виявилися найпродуктивнішими інайжиттєздатнішими (Українська газета, 2006); ...релігійне почуття європейців стає дещо одноріднішим(Шлях перемоги, 2006); Ще більше, ніж студенти, пам'ятники люблять туристи і закохані (наймарновірнішим, безумовно, є "закоханий турист") (Студентська газета, 2006); ...піднялися сходами з подряпаними стінами і найнеймовірнішою сумішшю кухонних запахів (В. Шевчук); ...можливі найнепередбачуваніші сценарії (Дзеркало тижня, 2006); Найнебезпечнішиминині є низовини Тячівського, Хустського ... районів (Газета по-українськи, 2006); Найнебезпечнішийшлях – це пошук праці на так званих чорних ринках (Вечірній Київ, 2006); Ми торкнулися найнесправедливішої справи (Хрещатик, 2006); Найнесприятливішимирежимами роботи авіаційних двигунів є малі швидкості й холостий хід... (Народна газета, 2006); Найневиннішийспосіб попросити в коней допомоги – це обійти фонтан по колу... (Студентська газета, 2006); ...досягти найнеобхіднішого – довірливого спілкування зі слухачем (Літературна Україна, 2005); ...життя багатьох українців стало значно гострішим,непримиреннішим(Українська газета, 2005).

Незважаючи на застереження щодо неможливості ступенювання якісних прикметників з мірою ознаки, вираженою словотвірними засобами, зокрема префіксами і суфіксами [3, 105; 8, 371], сучасна українська мова засвідчує поодинокі приклади вживання таких форм: Вийшов якнайсправжнісінький базар (Дзеркало тижня, 2006); ...розповідає пані Наталя, гладячи по голівці найменшеньку Катрусю, що притулилась до неї (Шлях перемоги, 2006).

Іноді для посилення інтенсивності вираження певної ознаки у мові використовується повтор префікса най-: Не позичаймо розуму в чужинців з най-най-найвідоміших й найавторитетніших (Літературна Україна, 2005); Йому, як най-найсвятішому, ночами почала з'являтися Діва Марія (Літературна Україна, 2005).

Отже, на сучасному етапі розвитку української мови спостерігаємо активізацію ступенювання прикметників, яка виявляється у залученні до цього процесу не лише новоутворених слів, але й відносних прикметників, а також дієприкметників. Характерним є і те, що ступені порівняння все частіше утворюють складні прикметники, а також лексеми із заперечною часткою не. Складені форми найвищого ступеня порівняння із займенником самий вийшли з ужитку. Нові ступеньовані лексеми мають значний виражальний потенціал.

Література

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с. (ВТС СУМ)

  2. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М.; Л., 1947. – 784 с.

  3. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:ВЦ "Академія", 2004. – 336 с.

  4. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови:– К.: Рад. шк., 1961. – Ч.І. –408 с.

  5. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук. думка, 1976. – 288 с.

  6. Словник української мови / І.К. Білодід (гол. ред.) та ін. – Т.1 – 11. – К.: Наук. думка, 1970-1980. (СУМ)

  7. Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття. – Тернопіль: Астон, 2002. – 352 с.

  8. Сучасна українська літературна мова: підручник / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін. / За ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с.

  9. Тараненко О.О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму (у межах іменних граматичних категорій) // Мовознавство. – 2006. – № 1. – С.44-62.

  10. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. – К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. – 400 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...