WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Нові ступеньовані прикметники в українській мові - Реферат

Нові ступеньовані прикметники в українській мові - Реферат

Нові ступеньовані прикметники в українській мові

Загальновідомо, що в сучасній українській мові неоднакова міра вияву ознаки властива лише якісним прикметникам. Вона виражається у формах ступенів порівняння, творення яких називається ступенюванням прикметників. Ці процеси значно активізувалися в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. У зв'язку з цим нам видається важливим акцентувати увагу на процесах ступенювання прикметників та визначити стилістичну вагу новоутворених лексем.

На сучасному етапі розвитку української мови у багатьох лексемах спостерігаються зміни їхнього семантичного обсягу: розширення семантичного наповнення слів та звуження вживання їх у прямих значеннях і нашарування переносних значень [7, 310]. Це суттєво розширює можливості лексичної сполучуваності слів і творення ступенів порівняння. Так, з поданих нижче ступеньованих багатозначних прикметників жодного не вжито в первинному значенні (згідно з даними "Великого тлумачного словника української мови" – надалі ВТС СУМ): Наче олігархи оранжеві пряміші й святіші, та патріотичніші, аніж олігархи синьо-білі? (Українське слово, 2006); ...ми передаємо вам найдорожче, найсвятіше – нашу рідну мову (Літературна Україна, 2006) прямий – 1. Рівно витягнутий у якому-небудь напрямку, без вигинів... 8. Якому не властиві хитрість, лицемірство; відвертий, щирий; святий –1. Пов'язаний з релігією, Богом, наділений божественною силою... 4. перен. Морально чистий, благородний, бездоганний у житті, поведінці тощо; патріотичний – 1. Прикм. до патріот; власт. патріотові. 2. Який виражає патріотизм, сповнений патріотизму]; ...у найзагальніших рисах нагадувати творчість... (Народне слово, 2006) загальний – 1. Який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на всіх, на все в цілому. 2. Призначений для спільного користування кількома, багатьма... 5. Те, що становить суть, основу чого-небудь]; ...дітям з великих міст і містечок до найглухіших сіл і хуторів (Літературна Україна, 2005) глухий – 1. Який нічого не чує або недочуває... 4. Віддалений від культурних центрів, відсталий]; ...заробляли на свою булку з маслом щонаймирнішим дряпанням олівця по паперу... (Народне слово, 2006) мирний – 1. Прикм. до мир. 2. Який відбувається в умовах миру, не порушується війною... 4. Який нічим не порушується, не переривається; спокійний, тихий. Позбавлений тривоги, неприємних переживань]; ...бо це академічна стара форма мистецтва, навіть можна сказати, одна з найфальшивіших(Слово Просвіти, 2005) фальшивий – 1. Який являє собою підробку, виготовлену, сфабриковану з метою шахрайства... 3. Удаваний, нещирий, лицемірний]; Рішення прийшло найідеальніше (Літературна Україна, 2005) [ідеальний – 1. Який існує в свідомості, уяві; абстрактний, уявний. 2. Який відповідає поняттю про ідеал: вимріяний, неземний. 3. Досконалий, відмінний, чудовий]; Найреальнішимзавданням з поставлених у документі виглядає ... (Дзеркало тижня, 2006); ...дніпряни мають найреальніші шанси пройти в наступну стадію розиграшу (Слово Просвіти, 2005) [реальний – 1. Який існує в об'єктивній дійсності; дійсний; 2. Який можна здійснити, виконати]; Однак Юля – все одно оригінальніша! (Народна газета, 2006); Найоригінальнішийілюстратор "Кобзаря" номінується на Шевченківську премію (Народне слово, 2006) [оригінальний – 1. Який не є копією або підробкою чого-небудь; справжній, автентичний. 2. Який привертає до себе увагу своєю незвичайністю, своєрідністю.Не схожий на інших; самобутній]; Нумо, хтошляхетніший? (Народна газета, 2006) [шляхетний – 1. Прикм. до шляхта і шляхтич. Власт. шляхті, аристократам. Належний шляхті, аристократам. 2. Який відзначається високими моральними якостями; благородний. Який відзначається витонченістю, досконалістю, елегантністю; вишуканий]; То справді наймасштабніший на сьогодні український проект в Україні і поза її межами (Літературна Україна, 2006); Що страшніша і масштабніша неправда, то більше вона схожа на правду (Українське слово, 2006) [масшабний – 1. Прикм. до масштаб. 2. перен. Великих розмірів, великого розмаху].

Як відомо, чіткої межі між якісними та відносними прикметниками немає. У всіх відносних прикметниках потенційно закладений відтінок якісності, який часто розкривається і розвивається в серію самостійних значень [2, 205]. Отже, відносні прикметники, вживаючись у переносному значенні, можуть набувати певних якісних ознак, що уможливлює їх ступенювання. Таку здатність мають і прислівники способу дії, утворені від відносних прикметників з новими якісними відтінками у значенні. Усі ці форми характеризуються виразним емоційно-експресивним забарвленням. Напр.: Московська церква в Україні повсякчас заявляє, що вона не тільки найканонічніша, а й найчисельніша (Народна газета, 2006) [канонічний – 1. церк. Стос. до канону або який є каноном... 3. перен. Визнаний зразковим, твердо встановлений; узаконений]; А в цей самий час на найлюдніших вулицях і майданах української столиці... масово з'являлися рекламні щити... (Українська газета, 2006) [людний – 1. Який складається з великої кількості людей. 2. Такий, у якому живе багато людей. На якому в даний момент перебуває багато людей]; ...може, я грішніший за вас усіх (В. Шевчук) [грішний – 1. Який наробив гріхів. Виповнений гріхами. 2. перен.Який заслуговує осуду]; Щось подібне там відбувалось хіба що в часи взяття Бастилії, але значно кривавіше(Демократична Україна, 2005) [криваво – Присл. до кривавий 3 – 6.кривавий – 1. Прикм. до кров. З якого тече, виступає кров... 4. Пов'язаний з пролиттям крові, з жертвами; кровопролитний. перен. Який відзначається нелюдською жорстокістю]; Мені без Тебе й кроку не ступити, Хоч Ти в мені – чавунніш від отрути (Е. Андієвська // Кур'єр Кривбасу. – 2004. – № 179-181) [чавунний – 1. Прикм. до чавун. Зроблений, вилитий з чавуну. перен. Міцний, дужий. перен. Важкий, як чавун. Образно].

Розширення семантичної структури слів призводить до залучення новоутворених лексем у процеси ступенювання. Так, зокрема, прикметник касовий раніше мав лише одне значення ("Словник української мови" (СУМ)), належав до розряду відносних, але в сучасному слововжитку він набув переносного значення, що має якісний відтінок[касовий – 1. Прикм. до каса. 2. перен. Про фільм, виставу і т.ін., який збирає велику виручку] (ВТС СУМ), і вживається у формах вищого і найвищого ступенів порівняння: Таких би фільмів нам, як найкасовіша минулого року "9 рота"... (Дзеркало тижня, 2006).

Ймовірно, що в ряді прикметників аналогічні процеси тільки починаються, тому їх ще не відбито у найновіших словниках. Пор.: "Труд" залишається одним із найтиражніших у Росії (Голос України, 2006); ...розкриття найтравматичніших моментів людського життя (Дзеркало тижня, 2006); Отже, "народніших" виборів, ніж 2006 року, в Україні ще не було. Інша справа, наскільки такі технології використовуватимуть політичні сили в боротьбі за звання найнароднішої партії України (Демократична Україна, 2005); Росія –найнаціоналістичніша країна у світі (Літературна Україна, 2006) тощо.

У сучасній українській мові активізувалися й форми, які важче піддаються синтетичному ступенюванню, напр.: Це ж найпівденніша українська точка. ... До таких належить найпівнічніший населений пункт України – село Грем'яч на Чернігівщині, найзахідніший – місто Чоп і найсхідніший – селище Червона Зірка (Молодь України, 2006); Знайомство ... із культурним, економічним та спортивним життям найпівнічнішого міста Німеччини відбувалося у найрадісніші для християн дні Воскресіння Христового (Шлях перемоги, 2006); Слов'яни з'явилися на історичній арені не раніше кінця ІІІ тис. до н.е., найімовірніше, спочатку між Середнім Дунаєм і Тисою, а потім поступово розселилися на північніших землях (Українське слово, 2006).

Трапляються форми найвищого ступеня відносних прикметників, які містять не тільки експресію, але й епатаж: "Чумак" – найпомідорніша томатна паста (телеканал "1+1", 2005); "Торчин" знайшов секрет найтоматнішого смаку (телеканал СТБ, 2006); найтанцювальнішешоу нашої країни (телеканал "1+1", 2007); найбухгалтерськагазета (телеканал "1+1", 2005). В останньому випадку при утворенні найвищого ступеня префікс най-додається до вихідної форми прикметника бухгалтерський, що є порушенням граматичних норм. Помилковим є додавання аналітичної синтаксичної морфеми більш до прикметника у формі вищого ступеня порівняння: Тому потрібна ще більш масштабніша робота всіх учасників... (Освіта, 2006). Правильно: більш масштабна робота. Зауважимо, що складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється додаванням аналітичної синтаксичної морфеми найбільш до прикметника у вихідній формі: найбільш важкий. Характерно, що на сучасному етапі розвитку української мови практично відсутнє творення найвищого ступеня порівняння прикметників додаванням займенника самий до звичайного прикметника або до прикметника вищого ступеня: сама рішуча боротьба, самий щонайлютіший ворог, хоча в середині ХХ ст. такі форми фіксувалися в навчальній літературі [4, 260].


 
 

Цікаве

Загрузка...