WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Тематико-ідеографічна характеристика фразеологізмів пам’яток ділової прози XIII-XVI ст. - Реферат

Тематико-ідеографічна характеристика фразеологізмів пам’яток ділової прози XIII-XVI ст. - Реферат

Поява таких словосполучень пов'язується з розвитком писемності, складанням жанрів ділової прози.

5. Розвиток торгово-грошових відносин у рнвн. період супроводжувався змінами в мові й виникненням нових фразеологізмів, семантика яких пов'язується:

 1. з назвою грошей. При цьому кожній монеті, у залежності від її цінності, давалася, часто образна, оцінка: ewig gelt; dicker pfennig; schwarte gelt (мідна монета); weie mntz (срібна монета); bare pfennig;

 2. із здійсненням торговельних дій. Такі фразеологізми могли виражати відношення до торговельної угоди: нейтральне: bezalunge tun; rechenunge tun; vertrage tun; Handel treiben; позитивне: mit weier mntz zalen; umb rechten pfennig geben;

 3. з поняттям вигоди: aufschlug machen; umbs gelts willen tun; to projyte komen; у наступних висловлюваннях відбивається прагнення перетворити що-небудь на гроші, одержати більше грошей за що-небудь: etw. zu pfennig machen; zu gelt komen.

6. Фразеологізми, в основі яких лежать уявлення про війну й світ. Виділяються такі підгрупи:

 1. початок війни/вступ у війну: in den krig brechen; in кrig machen/ziehen; sich zum krig ziehen; zu krig komen;

 2. ведення війни/битви: grossen streit machen; ein schlacht halten; ein krig fiieren.

В епоху розквіту лицарства streit, zweiung, schlacht und stois були назвами видів лицарських боїв на турнірах, згодом багато з них були поширені на іменування будь-яких воєнних дій.

Воєнні дії неминуче супроводжуються розбоєм, пограбуваннями й пожежами. Це знайшло відображення у ФО: mit kriegen und rauben; mit mord und brant; ein groen raubnemen / bringen.

 1. закінчення війни (перемога або поразка): das velt behalten (veld виступає як поле битви, для позначення селянського поля - Acker); das veld verlieren; jmdn. in die flucht bringen, de flucht van dem velde nemen;

 2. укладання мирного договору: ein frid machen; ein (ewigen) frid beraten; den frid sprechen; fride machen.

7. Фразеологізми, які відбивають тему "влада": gewalt treiben, an dem gewalte bleiben, (vollen) gewalt geben, (volle) macht geben, (allen) gewalt haben, (volle) macht haben, mit grosser macht, mit macht und gewalt, etw. mit gewalt nemen.

8. Особлива увага в ділових текстах приділялася соціальним і класовим відносинам. ФО можна розділити на ті, котрі використовувалися для іменування членів суспільства незалежно від їхнього соціального становища: man und frаи; arm und reich; alle weit; die kristliche weit; або окремих класів: von edlem blut geboren sein; ewer liebe (так зверталися один до одного в листах герцоги); edel und unedel; ritter und biecht; brger und bawern; knecht und magd; brgermaister und ratt; наприклад, про приналежність до лицарського класу свідчать ФО: zu dem schilt geboren sein; mit dem schielt und heim sterben; von schilt noch von heim.

При соціальному та класовому розподілі суспільства важливу роль відіграє тендерний фактор: уявлення про класи й роль чоловіка й жінки в суспільстві даються з погляду чоловіка. Так, згадування про шляхетне походження (von edlem blut geboren sein) нам зустрілося в текстах тільки у відношенні чоловіків. У парних словосполученнях man und frau, knecht und magd на першому місці стоїть компонент, який позначає чоловіка.

Уявлення про бідність відбивають висловлювання: in grosser armuet liegen/in grosser armuth sein, zu armuet komen, das brot kaum verdienen, nach brot geen (висловлювання зустрічається в нашому матеріалі стосовно дітей, які живуть у монастирях і змушені просити милостиню), kein faden noch federn unter seinem kopff haben, nichts dan wa einen der girtel umfacht haben.

9. Сімейні відносини: unter einem dach leben.

Цікаво відзначити, що нам зустрілися фразологізми, у яких фігурують тільки дружина і діти, тобто вони створені у свідомості чоловіка: weib und kind/weib und kinder.

Для позначення укладання шлюбу використовуються висловлювання: jmdn. zu der петеп; ein weib nemen; zu einem man geben; sich zu haus setzen; jmdn. zu der geben; ein hochzeit halten (іменник hochzeit спочатку позначав "свято" і тільки пізніше "весілля").

10. Тема "вік" також знайшла своє відображення у ФО: alt und jung; groz und klein.

 1. Уявлення, пов'язані з "професією". У фразеологізмах, зафіксованих у текстах ділової прози, відбиті тільки чоловічі професії: ремісника: das handwerk treiben; das handwerk tun; ein handwerk lernen; купця: kaufmannschhaft treiben.

 2. Тема етики, прийнятої у розглянутий період, відтворюється в текстах ділової прози. Зустрічаються ФО, що відображають християнські чесноти, характерні для Середньовіччя: ere, gnade, ma; zu lob und eren, zu eren und zu lieb, in der eer, zu eeren, in eeren und in treue; den gnad bringen, gnaden halten, zu guten gnaden; ma halten.

 3. Емоційна сфера й особливості поведінки людини. У цій тематичній групі можна виділити ФО:

13.1. стосунки, що існують між людьми: довірчі, дружні: jmdn. in guter freuntschaft петеп, mit jmdm. heben und legen, in sne gemeinschaft nemen (дана ФО вживалася також для позначення прийняття кого-небудь у цех або гільдію); ворожі: jmdn. halten wie ein hund; leben as katzen unde hunde; einander hassen as katzen unde hunde; надання допомоги. Це може бути допомога при веденні воєнних дій: zu einem beistand erwerben, zu einem beistand schicken, den rocke halten, zu einem beistand und botschafl schicken; або допомога в повсякденному житті: hlfliche hand bitten, husen und hegen, zu hilfkomen.

У текстах ділової прози зустрічаються ФО із значенням "донести що-небудь до відома": etw. vur ougen bringen; etw. zu oren bringen; bescheit geben; ein lehr geben; розмовляти з ким-небудь наодинці: unter die аugen; jmdn. unter аugen stellen; unter аugen reden;

13.2. ФО, які характеризують ментальні стани й почуття. Розрізняються нейтральні ФО: des vertrwens tragen; sorge haben; позитивні: gnaden finden, gnaden halten, glck haben, негативні: den tod leiden; einen groen ha haben; w tun; angst haben; in grosse bekorunge vallen; in grossen schrecken vallen; in unglcke vallen;

13.3. властивості людини, що характеризують її поведінку. Треба відзначити, що переважають фразеологізми з негативною конотацією: etw. tun as doren und as аffen; etw. tun wie ein schelm; sehen wie der tod; schreien wie sau, plau enttn sprechen. Позитивна оцінка утримується у висловлюванні: also snel dun as ein valke der einen vogel sieh.

У даному дослідженні ми виходимо з того, що між позамовними реаліями та їхніми концептуальними образами має бути відповідність, тобто істотні властивості реалій повинні мати модельне відображення в мові. Розподіл ФО ділової прози ранньонововерхньонімецького періоду за тематико-ідеографічними групами дає можливість виявити особливості фразеології розглянутого синхронічного зрізу.

Література

 1. Бирих А.К. К диахроническому анализу фразеосемантических полей // Вопросы языкознания. – 1995. –№ 4. – С. 14-24.

 2. Мокиенко В.М. О тематико-идеографической классификации фразеологизмов // Словари и лингвострановедение. – М., 1982. – С. 108-121.

 3. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологическийаспекты. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. – 288 с.

 4. Kluge F. Etymologisches Wrterbuch der deutschen Sprache. 23, erweiterte Auflage. – Berlin; New York, 1999.


 
 

Цікаве

Загрузка...