WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лінгвістичні відмінності між повними українськими перекладами святого письма - Реферат

Лінгвістичні відмінності між повними українськими перекладами святого письма - Реферат

Крім наведених вище морфологічних відмінностей, трапляється також різна частиномовна належність залежного слова у словосполученнях, що входять до складу суб'єктної або об'єктної частини складнопідрядних порівняльних речень, наприклад: Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі, так буде Син Чоловічий у лоні землі три дні й три ночі [Х: Матв. 12:40] – Як Йона перебув у середині китовій три дні й три ночі, так перебуде три дні та три ночі й Син Людський у серці землі [О: Матв. 12:40]. У перекладі І. Хоменка у словосполученні, що входить до складу суб'єкта порівняння – нутрокита – залежне слово є іменником, у перекладі І. Огієнка – присвійним прикметником (середина китова).

Серед синтаксичних відмінностей відзначимо різне членування перекладачами мовленнєвого потоку. І. Хоменко доволі часто виділяє порівняльну конструкцію в окреме речення, у І. Огієнка те саме порівняння є частиною складного речення: Що ти наробив? Викравсь від мене потайки! Погнав моїх дочок неначе бранок![Х: Бут. 31:26] – Ти обманив мене, і забравмоїх дочок, немов бранок меча! [О: Бут. 31:26]; Обстрижись, обголися по твоїх дітях, щиро коханих. Пошир твою лисину, як яструб, бо вони пішли геть від тебе у неволю [Х: Міх. 1:16] – Зроби собі лисину та острижися за синів своїх любих, пошир свою лисину, мов у орла, бо пішли на вигнання від тебе вони! [О: Мих: 1:16]. І. Хоменко іноді виділяє в окреме речення самі тільки об'єкти порівняння, парцелює їх, залишаючи суб'єкт у попередньому реченні, натомість І. Огієнко завжди вміщує суб'єкт у тому самому реченні, що й об'єкт: Ось вони на кожнім кроці мене обступили; тільки й чигають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев який, на здобич зазіхає, як те левеня, що засідає у сховку [Х: Пс. 17:11-12] – Із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, і як левчук, що сидить в укритті [О: Пс. 16:11-12]. У наведеному прикладі маємо також і словотвірні варіанти лексеми на позначення молодого лева. І. Хоменко використовує для її утворення традиційний суфікс -ен- (левеня). І. Огієнко творить індивідуально-авторський оказіоналізм за допомогою суфікса -чук- (левчук).

До синтаксичних відмінностей належить також вживання І. Хоменком постпозитивної прикладки при назвах річок і місцевостей, на зразок народнорозмовної форми Дунай-річка і послідовне уникання таких форм І. Огієнком, порівняймо: А лиця їхні здавалися цілком схожими на лиця, що я бачив при Кевар-річці [Х: Єз. 10:22] – А подоба їхнього обличчя це ті обличчя, які я бачив над річкою[О: Єз. 10:22].

Наш аналіз лінгвістичних відмінностей між перекладами Святого Письма І. Огієнка та І. Хоменка звичайно ж не є вичерпним. В рамках цієї розвідки ми намагалися показати найяскравіші прояви мовних розбіжностей у оформленні порівняльних конструкцій (і всього тексту Біблії загалом) на фонетичному, лексичному, словотвірному, морфологічному, синтаксичному, стилістичному рівнях. Виявлені лінгвістичні відмінності між перекладами свідчать як про здатність передати різноманітними засобами української мови багатий духовний та поетичний світ біблійних книг (зокрема, про це свідчать синонімічні варіанти тієї самої лексеми у різних перекладах, словотвірні синтаксичні та стилістичні варіанти оформлення перекладачами тієї самої компаративеми), так і про те, що деякі місця у перекладах потребують переосмислення, зведення, так би мовити, до спільного знаменника (там, де є суттєві розбіжності між змістом деяких речень в аналізованих перекладах), що продиктоване сучасними вимогами якнайбільшого наближення перекладів Святого Письма до оригіналу.

Література

 1. Бабич Н.Д. Стилістичні особливості організації фрази у текстах конфесійного стилю // Актуальні проблеми синтаксису: Матеріали Всеукраїнської наукової коференції, присвяченої 85-річчю проф. І.І. Слинька. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 33-34.

 2. Біблійна енциклопедія. – М.: Терра, 1990. – 902с.

 3. Бикман Дж., Келлоу Дж. "Не искажая слова Божия..." Принципы перевода и семантического анализа Библии. – Санкт-Петербург: Ноах, 1994. – 464с.

 4. Галас А. Особливості синтаксичної організації тексту "Євангелія від Луки" у перекладі П. Морачевського // Біблія і культура: Збірник наукових статей / Відп. ред. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 1. – С. 224-228.

 5. Гижа О. Темних місць не повинно бути // Урок української. – 2002. – № 2 – С.16-17.

 6. Горбач О. Мовостиль новітніх перекладів Святого Письма на українську народну мову // Українські граматики. – Мюнхен, 1993. – Вип. 12: Олекса Горбач. Зібрані статті. – С. 36-106.

 7. Лесок М.П. Мова і стиль українських перекладів Книги Псалмів // Біблія і культура: Збірник наукових статей / За ред. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 2. – С. 133-137.

 8. Макарова Л.С. Граматические модификации художественной информации в переводе // Вестник Московского университета: Сер. 9. Филология. – 2004. – №4. – С. 82-88.

 9. Мороз Т. Переклади Біблії українською мовою: текстова варіантність на синтаксичному рівні (на матеріалі перекладів П. Морачевського, П. Куліша, І. Огієнка) // Актуальні проблеми синтаксису: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Укл. Н. Гуйванюк та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 250-255.

 10. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т. – К.: Аконіт, 1998.

 11. Соколовская Ж.П. Проблемы системного описания лексической семантики. – К.: Наукова думка, 1990. –184 с.

 12. Тюрменко І. Іван Огієнко – перекладач Біблії українською мовою // Історія України. – 1999. – № 43 (листоп.). – С. 6-7.

 13. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), Зяблюк М.П. та ін. – 2-е вид. випр. і доп. – К.: Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

 14. Черемисина М.И. Некоторые вопросы синтаксиса // Сравнительные конструкции современного русского языка (Материалы спецкурса). – Новосибирск, 1971. – 181с.

1 Тут і далі літера "Х" означає "Святе письмо у перекладі І. Хоменка. – Рим, 1991", літера "О" – "Біблія у перекладі проф. І. Огієнка. – Київ, 2004"

2 Нами повністю збережено мовні особливості оригіналу цієї статті.


 
 

Цікаве

Загрузка...