WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

це найхарактерніший для української мови спосіб словотворення, за допомогою якого утворюється майже 85 відсотків слів її словникового складу.36
Суфіксальний:
Англійське дієслово crack (розколювати) породило українське дієслово крекнути (або в жартівливому вигляді крякнути), а hack (розбивати) - хакнути з українським суфіксом -ну, який тут виступає для позначення одноразової дії. Під впливом народної етимології програми для зламування отримали жартівливу назву крякалки, де звуковий вигляд англійського слова співвіднесли з українським звуконаслідувальним вигуком "кря", який в уяві одних позначає звук, що виникає при розколюванні, наприклад, дерева, а в інших - схожий до качиного крик "кря-кря".
Геймер - англійська основа game (гра) з додаванням іменникового суфікса -er, що означає людину, яка виконує певні дії (грає в комп'ютерні ігри - гравець).
Тут використовуються ті самі суфікси для утворення нових слів, які відображають ставлення мовця до того, що вони позначають: відюха (система Windows; суфікс -ух(а) залежно від ситуації надає експресію згрубілості, зневаги або іронії).
Префіксальний:
Закачати - основа качати, префікс за-, що означає початоз і звершеність дії. Так само, злити, скинути, вбити.
Суфіксально-префіксальний:
Залогінитись означає зареєструватися в системі. Тут до англійської основи log(-)in - вхід у систему - приєднано префікс початку чи завершення дії за- та дієслівний суфікс -и-. (Відповідно, відлогінитись - вийти з системи). Подібним чином, за допомогою префікса при- зі значенням приєднання чи доповнення, одержуємо слово приатачити - приєднати файл до основного повідомлення в електронній пошті.
Безафіксне словотворення
Велику популярність у комп'ютерному жаргоні мають усічені слова: комп, ком (замість комп'ютер), проги (програми), вінди (програма Windows), клава (клавіатура), проц (процесор).
Складання слів та основ
Інтернет - міжнародна комп'ютерна мережа; складання основ інтер- (міжнародний) та -net (мережа)
Абревіація
Способи абревіації полягають у поєднанні початкових літер чи частин слів, іноді з цілими основами:
cисадмін (Sysadmin, system administrator)- системний адміністратор; людина, яка обслуговує комп'ютер у мережі або загальнодоступний вузловий сервер (дві частини слів: сис-темний адмін-істратор);
авто-клавіша - клавіша автоматичного запуску (частина слова + основа);
PC (Personal Computer) - персональний комп'ютер. Характерною особливістю абревіації у комп'ютерній лексиці є те, що вона запозичується з мови-оригіналу у первинному вигляді, тобто передається латиницею.
Неморфологічне словотворення
Лексико-семантичний спосіб
Набуття словом нового значення відбувається за рахунок переосмислення вже наявних у мові слів.
Метафора
Нових значень в комп'ютерному жаргоні набули багато українських дієслів, наприклад: зависнути (припинити відповідати на команди); перекачати, злити (переписати інформацію) тачка (комп'ютер).
Метонімія
Камінь (процесор: виготовляється на основі кремнію, а відтак - камінь); огризок - комп'ютер фірми Макінтош (символом якої є яблуко).
Аналіз мовного матеріалу показує, що лексико-семантичний спосіб словотворення у комп'ютерній лексиці є найбільш поширеним і часто зустрічається поряд з іншими (зокрема, афіксальним: злити, вбити).
Варто також підкреслити, що однією з властивостей жаргонної лексики є переосмислення загально-вживаних слів і створення на їх основі лексичних одиниць із подвійним змістом, які співвідносяться із далекими за значенням словами, - широко виявляється і в комп'ютерному жаргоні: квакати - грати в комп'ютерну гру Quake. Тут англійське quake (землетрус) та українське квакати - різні за значенням слова, але звучать майже однаково, що можна кваліфікувати як міжмовну омонімію.
Морфолого-синтаксичний спосіб
Маздай - операційна система Windows чи будь-яка інша погана річ (від англ. must die - повинно померти); англійська дієслівна конструкція переходить в український іменник.
Комплектуючі - деталі, з яких складається комп'ютер; активний дієприкметник переходить в іменник.
Лексико-синтаксичний спосіб
Юзнет (Usenet) - загальна мережа, всесвітня загальна мережа телеконференцій; нове слово утворюється в результаті зрощення слів словосполучення (use - використовувати, the net - мережу).
Український комп'ютерний сленг через свою молодість не досить усталений, і тому більшість слів у ньому має багато варіантів вимови і написання: вегеа, веґеа, вежеа, вагон - відеоадаптер VGA; глючити, глюкати - працювати з помилками; дурдос, дирдос - операційна система DR-DOS. Зазвичай вимова слова відповідає або англійському прочитанню або його українській транслітерації. У будь-якому випадку вимова стилізована під розмовну українську.
Отже, комп'ютерний жаргон дуже близький до загального жаргону й розвивається за тими самими закономірностями.
Як випливає зі сказаного, найпоширенішими способами словотворення у комп'ютерній лексиці є лексико-семантичний, безафіксний, а також афіксальний. При цьому лексико-семантичний може поєднуватися з іншими відомими способами. Побіжний аналіз частотності їх використання підтверджує той факт, що комп'ютерна лексика створюється і розвивається за законами української мови, з характерними для цієї лексики тенденціями до скорочення, застосування мовної гри та засобів мовної експресії.
РОЗДІЛ 3
Місце комп'ютерного дискурсу в комунікативному середовищі
Загальні характеристики комп'ютерного спілкування
Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де суспільні функції активно впливають на її структуру і багато в чому визначають її розвиток. У цьому плані комунікативний статус і сутність мови комп'ютерників складає теоретичний і практичний інтерес.
Щоб розглянути комп'ютерну комунікацію з погляду лінгвістики, необхідно встановлюється місце комп'ютерного дискурсу в комунікативному середовищі, виявити провідні ознаки комп'ютерної комунікації, головні типи комп'ютерного спілкування.
Ми виходимо з того, що дискурс розглядається як культурно-поведінкова одиниця мовленнєвої діяльності. А саме, Д.Кристал визначає його як сукупність речень, що складають розпізнавану мовленнєву подію. У предметно-лінгвістичному плані під дискурсом він розуміє будь-який логічно зв'язний відрізок мовлення (переважно усного), що за розмірами перевищує одне речення.37
Категорія спілкування перебуває в центрі уваги гуманітарних наук. При цьому спілкування прийнято розглядати як взаємодію, змістом якої є взаємне пізнання й обмін інформацією за допомогою різноманітних засобів комунікації з метою встановленнястосунків, сприятливих для процесу спільної діяльності.38
Як зазначалося вище, предметом цього дослідження є комп'ютерне спілкування. Комп'ютерна комунікація відкриває новий вимір у людському спілкуванні, даючи можливість зберігати і швидко передавати великі обсяги інформації, використовувати аудіо- і відеоканали спілкування, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...