WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

хакерів характерне створення своїх структурних утворень, як-от: контамінованих елементів, дериватів із незвичними суфіксами, скороченнями, редуплікативних, римованих та ін. нестандартних елементів.
Джерелом виникнення стилістично знижених слів, які є вторинними одиницями номінації, слугує здебільшого та сама лексика літературного стандарту, використання якої в переносних, знижених значеннях характеризують нестандартну лексику в цілому. Похідні нелітературні слова, як правило, утворюються за моделями літературного стандарту. Тобто, у хакерському арго найуживаніші в загальнонародній мові слова мають свої специфічні відповідники. Серед них є незначна частина утворень від іншомовних коренів. Решта ж слів є утвореннями з прозорою чи не зовсім ясною внутрішньою формою і своєрідною будовою, невідомими в загальнонародній мові або деформованими шляхом заміни звуків, додавання, усічення чи перестановки складів тощо словами загальнонародної мови. Словозміна і утворення префіксованих форм вибуваються за законами загальнонародної мови.
Хакери користуються для спілкування так званими жаргонними термінами, характерними ознаками яких є особливості дефініції; так кожен жаргонний термін потребує відносного тлумачення, а не синонімічного визначення, характерного для жаргонізмів. Наприклад, іменник дедлок (Deadlock) означає ситуацію, коли два або більше процеси або користувачі не можуть продовжувати роботу, гру і т.п., тому що кожен чекає дій від іншого.
Існує декілька стандартних засобів утворення жаргонних конструкцій характерних для мови хакерів. Сюди входить подвоєння дієслова, коли після завершеної фрази іде незалежна конструкція, що складається з двох однакових дієслів, які звучать як вигук, але не завжди мають знак оклику. Дуже часто ці конструкції складаються з англійських звуконаслідувальних дієслів, наприклад: "Bang, bang" або "Quack, quack". У деяких подібних конструкціях дієслова набувають додаткових або абсолютно нових значень, ніяк не пов'язаних з основним значенням дієслова.
Таким чином, мова хакерів - це свого роду професійний жаргон, де словниковий запас постійно поповнюється й удосконалюється і де норми термінологічно замкнутої лексичної системи сполучаються з професійною нормою жаргону. Співіснування цих двох професійних норм призвело до утворення професійної форми повсякденного невимушеного спілкування, де має місце літературно-професійне мовлення, побутово-професійне і фамільярно-професійне або жаргон.
Згідно з висновком В.Єлістратова, арго "відбиває не тільки застиглу, завершену культуру, але і культуру в її динамічному розвитку. Арго - це мова людей, що знаходяться в процесі творення культури ... арго - це чернетка майбутньої культури". У зв'язку з цим, автор сподівається, що наука про арго - аргологія - "посяде гідне місце в науці про людську мову і людську культуру".27
Узагальнюючи вищеподане, можна зробити такі висновки:
- арго - це особлива лексично-семантично-словотвірна система;
- арго використовують з метою ідентифікації групової належності співбесідника та конспірації мовлення;
- арготизми мають особливе емоційно-експресивне забарвлення.
Як зазначає Тарас Ілик у статті "Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення"28, у наш час кількість власне арготичних слів (відомих обмеженому колу людей) дуже мала і, отже, можна вести мову тільки про арготичні підсистеми в межах жаргонів., що цілком справедливо для мови хакерів як арготичної підсистеми у межах комп'ютерного дискурсу.
Розглядаючи сленг (англ. slang, див. Додаток 1), автор тлумачить його так: 1) те ж, що й жаргон (у сучасній літературі переважно стосовно англомовних країн); 2)сукупність жаргонізмів, що відбивають грубувато-фамільярне, іноді гумористичне ставлення до предмета мовлення. Використовується переважно в умовах невимушеного спілкування. Сленг складається із слів і фразеологізмів, які виникли і початково використовуються в окремих соціальних групах, і відбиває ціннісну орієнтацію цих груп.
Проаналізувавши це визначення, Т.Ілик робить висновок, що термін "сленг" вживається на позначення тієї ж групи лексики, яку позначають терміном "жаргон", тільки це його англійський відповідник.
Подальший аналіз терміна "сленг" Т.Ілик ґрунтує на визначенні лінгвіста С.Стойкова, який позначає ним групові (корпоративні) говірки, які виникають у людей, що змушені жити разом (мисливці, рибалки, військові, моряки і под.), і зазначає, що це різновид жаргону. По суті ж це просто ширше тлумачення терміна "жаргон" (С.Стойков зараховує до його різновидів і арго).
Давню історію сленгу відзначає у своїй книзі "Дружні зустрічі з англійською мовою" Марія Колпакчі. Вона звертається до спадщини відомого англійського мовознавця, спеціаліста в області сленгу й упорядника словника сленгу Еріка Партриджа29: "Сленг був і в грецькій і в латинській мовах - адже люди завжди залишалися людьми, вони завжди прагнули пожвавити мовлення, забарвити його образними слівцями і висловами, переінакшуючи на свій лад незрозумілі "вчені" й офіційні слова. І в усіх мовах можна відзначити цю тенденцію живого мовлення".30
Простежуючи передумови створення англійського сленгу, автор зазначає: "Він народжувався і народжується в надрах самої англійської мови, у різних соціальних сферах і вікових групах як прагнення до стислості, виразності, іноді як протест проти слова що приїлося або надто довге, як бажання по-своєму охрестити предмет або його властивості. У молодіжних же колах, де сленготворчість особливо поширена, крім усього іншого явно виражене прагнення відокремитися від світу дорослих, "зашифрувати" свою мову, а також бажання просто збаламутити дзеркальну гладь респектабельної англійської мови.
Особливо пишно розцвітає сленготворчість у періоди значних соціальних змін, воєн, економічних і культурних зрушень, коли відчувається нагальна потреба іменувати те нове, із чим доводиться зустрічатися щодня".
Далі М.Колпакчі зауважує, що за багато віків існування сленгу багато слів вийшли "із низів", проникли і закріпилися в літературній мові. Більше того, сленгізми переступають не тільки соціальні, але й географічні межі і з'являються за межами своєї батьківщини. Багато сленгізмів широко вживаються в розмовній мові. Ближче ознайомившись із цим особливим лексиконом, ми зможемо побачити, якими різноманітними засобами утворюються нові слова і вирази, які порівняння криються в словосполученнях.
Термін "сленг" з'явився у вітчизняній лексикології відносно недавно. Поява цього слова була пов'язана з вивченням англомовних культур. Спочатку сленгом називалася винятково іншомовна реалія, але надалі сферу вживання цього слова було розширено.
У процесі вивчення живої розмовної мови стало зрозуміло, що поняття "жаргону" та "арго" історично вказуютьна обмеженість групи їхніх носіїв, а також на вузькість семантичного поля лексичних одиниць. У той же час стало очевидним відмінне від норми мовне середовище усного спілкування, що об'єднує велику кількість людей. Саме це поняття

 
 

Цікаве

Загрузка...