WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

Про особливості комп'ютерного дискурсу (Курсова) - Реферат

представників кожної групи населення є специфічна лексика, властива тільки їм, тобто мовлення окремих професійних і соціальних груп населення має специфічні риси в доборі й використанні слів.
При цьому обсяг лексикону певної соціальної або професійної групи визначається ступенем відособлення її від решти носіїв мови. На лексичні особливості мовлення впливає рід занять людини, коло її інтересів, середовище, з якого вона вийшла чи до якого належить; навіть те, з ким і де відбувається розмова.
Лексика обмеженого функціонування традиційно поділяється на професіоналізми, жаргонізми й арготизми.
Професіоналізми (лат. professio "заняття, фах") - це слова та словосполучення, властиві мовленню певної професійної групи людей. За межами даного професійного середовища ці слова не завжди зрозумілі або не становлять інтересу.
Лексика різних професійних груп характеризується низкою специфічних рис. До професіоналізмів належать:
назви знарядь виробництва та їхніх типів і частин (пень/пеньок; дюрик; слоник; тачка/комп/компутер; камінь; мозок; проц; клава/клавка/клавір/кібарда; залізо; сідюк);
назви трудових процесів (закачати/стягнути, законектитись/залогінитись, відстрілювати трабли);
різних гатунків або типів сировини чи продукту (шароварне/фріварне забезпечення; Вінда/Юнікс);
спеціальні професійні вислови (інсталяція системи, дефрагментація диска) тощо.
З-поміж професіоналізмів можна виділити такі види:
науково-технічні (магнітна пам'ять, модульний принцип, ІВМ, RAM, інтерфейс, оверлей, стандартне програмне забезпечення, волоконнооптичний кабель, авто-клавіша);
професійно-виробничі (обновити, (пере)завантажити; зовнішній пристрій; буферний пул; бек файл);
просторічно-жаргонні (кракозябли/крякозяблики - неправильно відображені шрифти кирилиці, аутглюк - програма Outlook Express, фотопоп Adobe Photoshop, пожмакер Page Maker, Король Дров Corel Draw).
Значна частина професіоналізмів - неофіційні розмовні замінники термінів (баг, глюк). Професіоналізми не становлять чіткої системи, тоді як терміни є систематизованими (кодифікованими) назвами понять. Професіоналізми виникають у тих галузях, де заскладна, або навпаки - не зовсім сформована термінологія, там, де особливої термінології не може бути (зведена системна панель; автоматичний послідовно керований калькулятор; IMAP (Internet Message Access Protocol) - протокол доступу до повідомлень в Internet").
Здебільшого професіоналізмами є слова загальнонародної мови, вжиті у специфічному значенні у мовленні комп'ютерників:
аборт - аварійне завершення програми;
висіти [зависнути] - бездіяльний стан програми або комп'ютера в результаті збою у виконанні програмного коду;
вікно - прямокутна частина екрана дисплея, що використовується для відображення стану активної програми;
вірус - деструктивна програма, що проникає в систему без відома користувача (через Інтернет або дискети);
дерево - структура розташування директорій на сервері;
камінь - процесор (виготовлений на кремнієвій - кам'яній - основі);
кишеня - кеш-буфер (cash buffer);
лазер - лазерний принтер;
мило - електронна пошта, e-mail;
стерти - знищити (файл, програму);
кілограм/кілометр - 1 кілобайт інформації (1024 байти);
метр - 1 мегабайт (1024 кілобайти);
гектар - 1 гігабайт (1024 мегабайти)
(Загадка: що більше за об'ємом: кілограм, метр чи гектар? Коментар: користувач-початківець думає, що в кілобайті - 1000 байт, а користувач зі стажем - що в кілометрі - 1024 метри).
Професіоналізми творяться також усіченням основ:
копм - комп'ютер; кібер - кібернетик; інет - Інтернет; прога - програма; проц - процесор;
скороченням слів та словосполучень:
біоробот - біологічний робот; лазер - лазерний принтер; ICQ (I seek you - я шукаю тебе) - система швидкого обміну повідомленнями через Інтернет; сисадмін - системний адміністратор.
Професіоналізми деталізують мовний словник, розширюють його там, де є на це потреба.
Найчастіше професіоналізми застосовуються в усному неофіційному мовленні людей даної професії. Тут вони виконують важливу номінативно-комунікативну функцію, бо точно називають кожну деталь виробу чи ланку технологічного процесу і в такий спосіб сприяють кращому взаєморозумінню. У писемній формі професіоналізми вживаються у виданнях, призначених для фахівців, наприклад, у буклетах, інструкціях, порадах:
В14 backup [резерв: резервувати] Копія програми, диска або даних, що створюється з метою архівації або захисту цінних файлів віл пошкоджень. Деякі прикладні програми автоматично створюють резервні копії файлів даних, зберігаючи як поточну, так і попередню версії на диску. Користувачам комп'ютерів слід також створювати резервні копії програм або даних, котрі не можна легко відновити.
Як дієслово, - має значення "резервувати", тобто створювати резервну копію. В інших випадках означає повернення до попереднього стійкого стану, в якому відомо, що база даних буде повною та послідовною.20
Найбільше інформації професіоналізми несуть тоді, коли ними користуються фахівці. В нехудожніх стилях професіоналізми виконують номінативну функцію або дають об'єктові назву і певну характеристику:
Якщо в мережі є комп'ютер, з якого черпають інформацію робочі станції, то такий комп'ютер називають сервером, робочі станції - клієнтами, а з'єднання - мережею типу клієнт-сервер.21
У публіцистичних жанрах, близьких до художнього стилю (нарис, памфлет, фейлетон) можуть уживатися як засіб іронії чи сатири:
- Рухаєшся, як стара корова! - кричав я до неї.
- Бо маєш мало РАМу! - таким самим тоном, але більш єхидно вона відповідала.
Та не так дуже й мало - 160МВ! А та корова говорить, що то замало! Тоді пам'ять до iBook-a була дорогою, і ми знову розійшлися, але вже з моєї ініціативи.
Жаргонізми. На відміну від експресивно нейтральних професіоналізмів у розмовному мовленні будь-якого професійного середовища завжди є певна кількість емоційно забарвлених слів: материнка (материнська плата), тачка (комп'ютер), висіти (не працювати), оверлок (розгін процесора на частотах, що перевищують його технічні характеристики, заявлені виробником), глюк (збій або помилка). Це професійні жаргонізми - емоційно забарвлені слова, які становлять спеціалізацію носіїв мови. Професійні жаргонізми мають експресивно нейтральні відповідники в загальнонародній мові. Вони належать до лексики обмеженого функціонування, для якої характерне забарвлення нелітературності. Охоплюють невелике коло понять і предметів. У ширшому значенні жаргон уживається в мовознавчій літературі для називання не професійного, а соціального відгалуження від загальнонародної мови.
Жаргон (франц. jargon, первісно - пташина мова, цвірінькання, незрозуміла мова, віл галло-роман. garrire - базікати; див. також Додаток 1)- один з різновидів соціальних діалектів, що відрізняється від загальновживаної мови використанням специфічної експресивно забарвленої лексики, синонімічної до слів

 
 

Цікаве

Загрузка...