WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Особливості використання іменників - Реферат

Особливості використання іменників - Реферат


досвідчена інженер досвідчений інженер
нова професорша новий професор
винахідлива капітан винахідливий капітан
11. Усі прикметники (у ролі означень), що вживаються у сполуках із числівниками два, три, чотири, стоять у Н. та З. відмінках множини й мають переважно закінчення -і, а не -их. Це ж стосується і прикметника останній із числівником п'ять і більше.
Два нестандартні вироби
Експонувалося три оригінальні розробки
Чотири великі контейнери
Останні десятеро працівників
За останні вісімдесят років
12. Для визначення часу треба: а) уживати відповідні прикметники в Р. відмінку без прийменника у (в), або ж прислівник; б) щоб прикметник стояв не в М., а Р. відмінку без прийменника.
неправильно правильно
у позаминулорічну навігацію позаторішньої навіґації
у минулому році торік (минулого року)
у позаминулому році позаторік
у тому місяці того місяця
в останній понеділок останнього понеділка
у наступному кварталі наступного кварталу
13. Треба слідкувати за узгодженням прикметникових закінчень з іменниками на позначення невизначеної кількості однорідних предметів, що існують у певній сукупності.
неправильно правильно
медичні приладдя медичне приладдя
величезні каміння величезне каміння
пошкоджені коріння пошкоджене коріння
рідкі пруття рідке пруття
Особливості використання займенників
1. Слід уникати використання займенників (якщо можна) або в їх значенні вживати інші частини мови (особливо в автобіографії, заяві, службових записках).
неправильно правильно
Я пропоную усунути Пропоную усунути
п. Куліша В. Д. з посади п. Куліша В. Д. з посади
лаборанта, яку він обіймав, лаборанта у зв'язку
у зв'язку з його неодноразо- з неодноразовим пору-
вими порушеннями своїх шенням службових
службових обов'язків обов'язків і перевести на...
і перевести його на...
Ним, Пінчуком О. В., було Пінчуком О. В. було залу-
залучено до своїх розробок... чено до розробок...
Я особисто сам перевірив... Я перевірив ...
2. Слід уникати вживання займенників:
- із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький, нікогісінько;
- складних неозначених форм: абиякий, абихто, казна-хто, сякий-такий, хтозна-який, хто-небудь і под.;
- усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, на цім, тог, тою, у всім, на чим і под.
З. Треба використовувати тільки нормативні форми займенників, уникаючи розмовних, діалектних варіантів:
неправильно правильно
на моїм на моєму
сей захід цей захід
у кожнім у кожному
которий день поспіль котрий день поспіль
був відсутній якийсь час був відсутній деякий час
у чиїм у чийому
свойого зобов'язання свого зобов'язання
воно сталося випадково це сталося випадково
невідь-скільки часу невідомо скільки часу
сі продукти ці продукти
цеї ночі цієї ночі
казна-який звіт невідомо який звіт
абичим завершили невідомо чим завершили
котрогось із присутніх декого із присутніх
тая нарада та нарада
тії розробки тієї розробки
4. Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна стояти в Н., а не в Ор. відмінку.
неправильно правильно
мною запроваджено я запровадив
нами запропоновано ми запропонували
ними привезено вони привезли
вами доведено ви довели
5. Уникати двозначності, що може виникнути: а) якщо займенник віддалений від слова, із яким синонімічне пов'язаний:
неправильно правильно
Значна кількість учених У багатьох секційних
взяла активну участь засіданнях взяла участь
у секційних засіданнях. значна кількість учених.
Їх виявилося багато.
Пенсіонерка мешкає Аварійна квартира, у якій
в аварійній квартирі, мешкає пенсіонерка,
Її треба відремонтувати. потребує ремонту.
б) якщо можливе співвіднесення займенника з будь-яким зі слів, однаково граматично вираженим:
неправильно правильно
Лаборант Горобець В. О. Голова зборів
внесла пропозицію. Головуючий відхилив пропозицію
з нею не погодився. лаборанта Горобець В. О.
в) якщо замість особового займенника вжито присвійний:
неправильно правильно
Моїм отриманим завданням Я отримав завдання...
було... Завдання, що я отримав...
г) якщо вжито зворотно-присвійний займенник свій:
неправильно правильно
Він своїми руками відре- Він власноруч відремонтував
монтував свою машину. особисту машину.
Директор попросив присутніх Директор запропонував
прокоментувати свої присутнім прокоментувати
пропозиції. їх пропозиції.
д) якщо вжито зворотний займенник із неконкретним співвіднесенням:
правильно неправильно
Комісія запропонувала Комісія запропонувала
адміністрації взяти надатипослуги адміністрації на себе функції щодо в розслідуванні НП.
розслідування НП.
е) якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним іменником:
неправильно правильно
Цими гіллями закрили канаву. Цим гіллям закрили канаву.
ж) якщо є невиправдане використання займенника у формі Ор. відмінка:
неправильно правильно
Усією групою пішли Група в повному складі пішла
на заняття, на заняття.
Виконано за однією моєю Виконано за умови або
умовою. Виконано лише за умови.
6. Не слід використовувати займенники 3-ї особи в присутності тих, про кого йдеться.
Без займенника, як правило, укладаються ділові листи, які починаються дієсловом у 1-й особі множини (від імені організації, установи, закладу- Нагадуємо..., Надсилаємо..., Повідомляємо. ..). Паралельно вживається форма 3-ї особи однини (Адміністрація повідомляє..., Ректорат просить..., Об'єднання інформує...).
Без займенника я укладаються розпорядження і накази, які розпочинаються дієсловом у 1-й особі однини (Доручаю..., Пропоную..., Наказую...).
Науковий стиль вимагає заміни авторського я на ми, залучаючи читача (слухача) до участі в міркуваннях.
Нормативним є шанобливе використання щодо осіб категорії: Ви, колего, зачекайте, будь ласка. Мати надіслали листа. Вам, пане професоре, зателефонують з Одеси.
Пам'ятайте: використання чи невикористання заіменників змінює тональність ділових текстів, може підсилювати або пом'якшувати категоричність наказу, вимоги, прохання, поради тощо.
Увага! Запам'ятайте правильну форму займенників у таких словосполученнях:
неправильно правильно
Дякую Вас. Дякую Вам.
Пробачте мене. Пробачте мені.
На котру годину призначили... О котрій годині призначили.
Скільки годин? Котра година?
Властивий для нього. Властивий йому.
Характерний йому. Характерний для нього.
Телефонував до нього. Телефонував йому.
Вибачити його. Вибачити йому.
Кепкувати над ним. Кепкувати з нього.
Окремі учасники. Деякі учасники.
Правильний наголос у займенниках - це не тільки культура мовлення, а й засіб уникнення двозначності.
У Р. й Д. відмінках однини займенників то, те, цей, це наголос падає на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та Р. відмінках із прийменниками наголос переходить на перший склад: на тому, у цьому, біля того, для цього, до того, із цього, не без того, не від того.
7. Для уникання зайвого паралелізму, краще в діловому мовленні додержуватися Р. чи З. відмінків їх ніж присвійного займенника їхній.
неправильно правильно
їхнє обладнання їх обладнання
Надійшли їхні пропозиції Надійшли їх пропозиції
Реалізовано їхню продукцію Реалізовано їх продукцію
Оглянуто їхній об'єкт Оглянуто їх об'єкт

 
 

Цікаве

Загрузка...