WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Загальна характеристика просторової диференціації побутової лексики південнослобожанських говірок - Реферат

Загальна характеристика просторової диференціації побутової лексики південнослобожанських говірок - Реферат

Як виявило дослідження територіального варіювання побутової лексики південнослобожанських говірок, елементи тематичної групи здебільшого утворюють суцільні ареали, особливо в південній частині. Та, незважаючи на це, зафіксовано також ряд рис, якими південно-західний ареал утворює опозицію до південно-східного, що зумовлено як специфікою заселення обох ареалів, так і процесами взаємодії досліджених говірок з порубіжними. При розмежуванні ареалів першочергово беремо до уваги компонентний склад сем на обох територіях. Зіставлення репертуару окремих сем у південно-західному та південно-східному ареалах здійснене на підставі опозиції "наявність номінації" : "відсутність номінації". Так, південно-західний ареал представлений такими лексемами, що відсутні в південно-східному: коў|чег, зава|л'уха 'стара селянська хата', п|риб'ік, поп'е|р'ечнайа ст'е|на 'бічна стіна хати', кал'і|дорчик, ве|лика |хата 'передня кімната в сучасному будинку'; |першиĭ кол'і|дор, с'ін|ки, кори|дор 'сіни'; кри|лечко, рун|дук, |с'іни, с|х'ідц'і, с|ходи, кал'і|дорчик, |ганок, гал'е|рейа, сту|пен'ки, с|тупн'і, при|д'ел'чик, при|c'інок, прис|т'інок, прист|роĭка 'прибудова із східцями біля входу в будинок' та ін.

На основі опозиції "наявність репрезентанта" – "відсутність репрезентанта" можна виділити ряд лексем, наявних у південно-східному ареалі обстеженого континуума і відсутніх у південно-західному: ха|тина, ха|тинка, ла|чуга, га|д'ушник 'стара селянська хата', б'ік, при|ч'ілкова ст'і|на, |около, га|в'іра ст'і|на 'бічна стіна хати', пе|редн'а к'ім|ната, ве|лика к'ім|ната, пе|редн'а |хата, |перша |хата, гос|т'ін:а,касо|мари, ве|личка 'гарно прибрана, парадна кімната в будинку', |перва |хата, сто|лова 'кухн'а в квартирі, будинку', ве|лика |хата 'кімната, у якій споживають їжу', ган|делик, чор|ниц'а, ком'ір|ч'іна, кори|дор 'неопалюване невелике приміщення в житловому будинку або окрема прибудова біля хати для зберігання їстівних припасів, різних речей', ма|ла |хата, |перва |хата 'передня кімната в сучасному будинку'; с'ін|ки 'сіни', кри|лечко,кал'і|дорчик 'прибудова із східцями біля входу в будинок' тощо.

Аналіз просторового варіювання побутової лексики південно-східного ареалу південнослобожанських говірок виявив такі основні риси цієї зони:

  1. наявність лексики, що має додаткові семантичні відтінки порівняно з основним значенням, напр., га|д'ушник – не просто стара хата, а стара, брудна, занехаяна хата;

  2. широке використання двослівних номінацій: пе|редн'а к'ім|натаве|лика к'ім|ната, пе|редн'а |хата, |перша |хата, ве|лика|хата, ма|ла |хата, |перва |хата;

  3. наявність лексем, що були зафіксовані лише в південно-східному ареалі: |около, га|в'іра ст'і|на, ве|личка, чор|ниц'а, об|катка;

  4. функціонування лексем, що є запозиченнями з інших діалектних систем: |царга, |в'іко, |корба та ін.;

  5. витіснення питомої української лексики більш новою, запозиченою, часто в зв'язку із зникненням самої реалії або її видозміною: фун|дамент, |цокол';

  6. широке використання російських лексем або репрезентантів, на виникнення яких здійснила свій вплив російська мова: ла|чуга, гос|т'ін:а, сто|лова, за|вал'інка.

Отже, аналіз просторової поведінки побутової лексики південнослобожанських говірок показав, що чітких ізоглос на обстеженій території лексика досліджуваної тематичної групи не має. Проте на підставі протиставлення відмінностей репрезентантів окремих сем у різних мікроареалах обстеженого регіону, а також з огляду на різну функціональну активність репрезентантів семи, наявність чи відсутність лексичних відповідників виокремлюємо три зони досліджуваного ареалу: північна, південно-західна і південно-східна. Північна зона охоплює говірки Нововодолазького, Чугуївського, Великобурлуцького, Балакліївського районів Харківської області, південно-західна – говірки Лозівського, Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського районівХарківської області та північної частини Олександрівського району Донецької області, південно-східна – говірки Борівського району Харківської області, Краснолиманського, Слов'янського та північої частини Артемівського району Донецької області.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Вопросы теории лингвистической географии. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 254 с.

2. Глуховцева К.Д. Лексика народного побуту українських східнослобожанських говірок: Дис. ... канд. філол. наук – К, 1992. – 427 с.

3. Глуховцева К. Лексичні особливості західного мікроареалу в системі українських східнослобожанських говірок // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 12. – С. 7-17.

4. Глуховцева К. Локалізми в системі українських східнослобожанських говірок // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Вип. 6. – Житомир: Редакційно-видавничий відділ Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2001. – С. 177-182.

5. Дзендзелівський Й.О. Засади укладання регіональних атласів слов'янських мов. V міжнародний з'їзд славістів. – 1963. – 43 с.

6. Жилко Ф.Т. Про лінгвогеографічне дослідження новостворених говорів української мови // Праці ХІІ Республіканської діалектологічної наради. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 3-13.

7. Лєснова В. Ареалогія лексики на позначеня рис характеру людини в східнослобожанських говірках // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 12. – С. 17-24.

8. Лєснова В.В. Номінація людини та її рис у східнослобожанських українських говірках: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Запоріжжя, 1999. – 21 с.

9. Лєснова В. Просторова поведінка лексики на позначення людини та її рис у східнослобожанських українських говірках // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 1999. – № 5. – С. 43-51.

10. Магрицька І.В. Весільна лексика українських східнослобожанських говірок: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Запоріжжя, 2000. – 23 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...