WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога - Реферат

Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога - Реферат

Студенти, знайомлячись з електронною версією історії літературного процесу на Донбасі, складають анотацію, яка враховує літературно-методичні властивості цього електронного документа. Ось приклад такої анотації:

"Сторінки сайту "Література рідного краю" пропонуються широкому колу шанувальників художнього слова: учням, студентам, вчителям шкіл, викладачам вузів і вам, тим, хто любить літературу і свій шахтарський край.

На сайті представлені твори українських письменників, які народились у нашому краї (Донеччина і Луганщина), жили і живуть тут. У своєму художньому слові вони відтворили минуле Донбасу, красу її природи, людей рідної землі, давню і нову історію.

На сторінках "Літератури рідного краю" ви знайдете біографічні нариси та аналіз творчості письменників М.Петренка, М.Чернявського, Б.Грінченка, С.Черкасенка, М.Шаповала (Сріблянського), В.Сосюри, Г.Баглюка, С.Божка, М.Руденка, І.Світличного, О.Тихого, І.Дзюби, В.Стуса, В.Голобородька, познайомитесь із творчістю письменників, які народились і жили на Донеччині, а потім жили у діаспорі (В.Гайворонський (США), В.Біляїв (США), Е.Андієвська (Німеччина), Л.Лиман (США) та ін.).

Сучасне літературне життя представлене іменами і творами письменників Донеччини: П.Байдебури, Г.Кривди, П.Бондарчука, С.Жуковського, І.Білого, В.Логачова, А.Мироненка, А.Загнітка; Луганщини: М.Чернявського, І.Низового, В.Гайворонської, О.Неживого.

Роздумами про літературне життя на Донбасі діляться сучасні критики, письменники, літературознавці, педагоги, краєзнавці: І.Дзюба, В.Оліфіренко, О.Неживий, С.Оліфіренко, П.Бондарчук, В.Терещенко та ін:

На сайті відведено і сторінку для вчителя, на якій висвітлюється досвід вивчення літератури рідного краю, пропонується планування уроків ЛРК та даються рекомендації щодо використання сучасних навчальних технологій.

На сайті представлені твори учнів і студентів, які брали участь в обласному літературному конкурсі на честь В.Сосюри (вересень-грудень 2003 р.).

На сторінках сайту найближчим часом планується проведення Інтернет-конференції з проблем вивчення і пропаганди літератури рідного краю, проведення конкурсів на кращий власний художній твір серед учнів та студентів Донбасу ".

Аналогічні анотації студенти складають до електронних українських бібліотек, обов'язково враховуючи можливості використання їх для середньої і вищої школи, як матеріал для проведення майбутніх уроків, лекцій, практичних та лабораторних занять, колоквіумів тощо.

За матеріалами літературного сайту студенти пишуть плани-конспектів з літератури рідного краю, пишуть реферати для курсу методики української літератури, для спецкурсу "Література рідного краю у школі" тощо.

Окремі сегменти сайту "Література рідного краю", записані на дискети (або CD-диски), використовуються на практичних заняттях у ВНЗ і в роботі вчителів-словесників у школах. Прийнятними для застосування на заняттях курсу можуть бути програми на CD, випущені Національною мультимедійною компанією, яка пропонує "Готові домашні завдання" для учнів 5-11 класів. На кожному з дисків, присвячених різним шкільним предметам, є додаток (бонус) з матеріалами з української мови, української та зарубіжної літератури.

Важливою складовою курсу "Комп'ютерні технології..." є практичні вправи з різними типами тестів, головне призначення яких - перевірка знань школярів і студентів з української літератури.

Досвід складання тестів, нароблений у школах та вузах, дозволив нам виокремити такі три їх типи:

а) тести вхідного контролю: перевіряється первинне самостійне ознайомлення учнів чи студентів з текстом досить об'ємних художніх творів;

б) проміжний контроль: перевіряються ґрунтовні знання з окремих проблем, піднятих у художньому творі; при наявності неправильних відповідей електронна програма відправляє учня (студента) до повторного прочитання певних сторінок підручника чи іншого посібника;

в) тести підсумкового контролю: перевіряються знання під кінець вивчення великого твору чи кількох творів (тематичний контроль).

Найзручнішою, на нашу думку, у цьому відношенні є вітчизняна електронна програма "Інспектор" (UniNet) ", яка дозволяє використовувати всі три типи названих нами тестів у цікавій і доступній формі. Ось основні параметри електронної системи "Інспектор".

Одне з практичних занять присвячується моделюванню уроку, на якому можуть бути застосовані КТ. Студенти складають детальні плани-конспекти, а потім захищають їх перед своїми однокурсниками та викладачем.

Виходячи із зальних вимог до методики використання КТ та спираючись на досягнення методики літератури у галузі моделювання уроків із застосуванням технічних засобів навчання, КТ можуть застосовуватись: а) на вступних заняттях; б) під час вивчення життєвого і творчого шляху письменника; в) у процесі роботи учнів над текстами художніх творів; г) на підсумкових заняттях; д) під час опитування (тестування); е) з метою збагачення мови учнів та ін.

На спецкурсі студенти засвоюють специфічні знання і формують уміння, які згодом вони реалізують на практиці у школі чи вищому навчальному закладі, а в майбутньому і під час власної самостійної педагогічної діяльності. Повний перелік знань, умінь і навичок студентів, що прослухали спецкурс "Комп'ютерні технології...", має такий вигляд.

Студенти повинні знати: основні методичні та гігієнічні вимоги до використання учнями та студентами КТ; основні доступні в Інтернеті бібліотеки з української літератури, їхній зміст та можливості використання у процесі вивчення літератури; види контролю знань учнів та студентів і можливості застосування різних типів тестів на паперових та електронних носіях; зміст і структуру електронних підручників з літератури, методику їхнього застосування; наукові основи активізації пізнавальної діяльності школярів та студентів засобами художнього слова в умовах застосування КТ; основні критерії ефективності роботи вчителя літератури і викладача вищого навчального закладу у процесі застосування КТ.

Студенти повинні вміти: знаходити потрібний навчальний матеріал в Інтернеті; розробляти оптимальні варіанти уроків та занять з використанням КТ; враховувати психолого-педагогічні особливості сприймання школярами різних вікових груп та студентами інформації на електронних носіях; будити у школярів та студентів творчу активність, виховувати прагнення до вивчення літератури засобами КТ навчання; комплексно використовувати технічні засоби навчання та наочність на уроках літератури у школі та на заняттях у вищому навчальному закладі; вивчати та аналізувати педагогічні явища, зокрема ефективність застосування КТ, порівняльну ефективність методів, прийомів роботи, узагальнювати досвід інших вчителів шкіл і викладачів вищих навчальних закладів.

Впроваджуваний курс не вичерпує всіх напрямків використання КТ у школі і вищому навчальному закладі. На порядку денному постає аналіз сфери професійної діяльності майбутнього педагога-філолога, а також моделювання:

  • навчально-педагогічних ситуацій у процесі вивчення літератури;

  • етапів аналізу художніх творів на уроках літератури;

  • вивчення на уроках творів різних жанрів тощо.

література

1. Див.: Соболєв І.І.. Типи уроків і засоби активізації викладання літератури в школі. – К., 1963; Пасічник Є.А.. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. — К., 2000; Коржупова А.П.. Наочність на уроках української літератури. — К., 1965; Кулінська. Л.П. Екранні та звукові посібники на уроках літератури. — К., 1975; Кулінська Л.П.. Звукозапис на уроках української літератури. — К., 1973 та ін.

2. Див, напр.: Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики. — К., 2001; Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротинко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування. — Харків, 2002 та ін.

3. Пасічник Є.А. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах. Навчальний посібник. — К.: Ленвіт, 2000. — 384 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...