WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога - Реферат

Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога - Реферат

Реферат на тему:

Застосування комп'ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога

Сучасний навчальний процес неухильно розширює сферу застосування комп'ютерних технологій.

Такі предмети, як фізика, хімія і математика, мають цілі набори наскрізних програм для середніх і старших класів, зокрема "Комп'ютерний задачник з математики", пакет програм з математики, тренажери з алгебри, репетитори із математики, комп'ютерні (електронні) підручники, пакети програм для навчання рішенню задач, програми "Домашній учитель" тощо. На тлі досягнень окремих навчальних предметів невтішною постає картина з використанням комп'ютерних технологій у процесі вивчення української мови і літератури в середній школі. Хоча й існує незначна кількість електронних програм, виготовлених Хмельницьким НВК, але вони не доступні школам і ВНЗ України.

Протягом 2002/2003 навчального року у двох вузах м. Донецька (спеціалісти і магістри), а також на постійно діючому семінарі при обласному ІПО та на курсах вчителів української мови і літератури нами було апробовано спецкурс "Комп'ютерні технології на уроках і заняттях з української літератури у школах і вищих навчальних закладах". Курс не ставив за мету опанування студентами чи слухачами основ комп'ютерної грамотності. Передбачалося, що учасниками даного курсу є вчителі шкіл, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, які вже знають методику викладання літератури й володіють основними комп'ютерними вміннями, термінами і поняттями. Тому на заняттях перш за все звертається увага на ті технологічні засади і поняття, що безпосередньо пов'язані з методикою застосування комп'ютерних технологій на уроках української літератури. За основу методики використання КТ і термінологічно-понятійного апарату до цього курсу ми беремо положення і наукову лексику, розроблені у методичних працях щодо використання технічних засобів навчання і наочності на уроках літератури українських вчених І.І.Соболєва, Є.А.Пасічника, А.П.Коржупової і Л.П.Кулінської [1]. У галузі застосування КТ, понять і термінів ми спираємося на здобутки вітчизняних вчених В.Д.Руденка, О.М.Макарчука, М.О.Патланжоглу, В.М.Кухаренка, О.В.Рибалка, Н.Г.Сиротинка [2] та ін.

Основними для нас є науково-методичні настанови, поняття і терміни з КТ, які осмислюються і функціонують у зв'язку з вивченням української літератури як виду мистецтва. У побудові змісту спецкурсу настановчими стали ідеї провідного вченого-методиста Є.А.Пасічника, який стверджує, що "наочність у навчанні може забезпечити успіх лише тоді, коли вона диктується логікою навчального процесу, коли наочні образи (читаємо: образи-картини, що з'являються перед учнями на дисплеї комп'ютера — В.О.) на уроках розумно поєднуються з словом учителя" [3, 355].

На підставі вищевикладеного у процесі підготовки курсу "Комп'ютерні технології..." і, зокрема розробки методики застосування КТ на уроках і заняттях з літератури, було враховано ряд положень і застережень педагогічної науки:

— надмірність у використанні наочності веде до певних диспропорцій у розвитку конкретного і абстрактного мислення учнів і студентів;

— робота з комп'ютером не повинна сприйматися як розважальна "вставка" у процес вивчення літератури, а має розглядатися як органічна активізуюча складова частина пізнавального процесу;

— КТ можуть застосовуватись на всіх етапах вивчення літератури, під час розгляду всіх тем і розділів шкільної і вузівської програми;

— необхідна практична реалізація основних ергономічних та дидактичних принципів навчання.

Пріоритетними у галузі впровадження КТ ми вважаємо також такі положення :

— вчителі, викладачі залишаються головними особами в організації пізнавальної діяльності учнів, студентів; комп'ютери є лише допоміжними інструментами їх педагогічної діяльності;

— застосування комп'ютерів має відбуватися з урахуванням педагогічних і ергономічних вимог навчання;

— найважливішою властивістю КТ є постійний зворотний зв'язок, тобто кожний визначений програмою момент повинен не тільки видавати інформацію про стан навчального об'єкта та його потреби, але і вносити необхідні корективи у навчально-виховний процес;

— бажано, щоб відповідно до пізнавальних можливостей учнів і студентів передбачалися диференційовані завдання;

— КТ застосовуються для раціоналізації та інтенсифікації навчальної діяльності учнів і студентів при виконанні лабораторних, дослідницьких і самостійних робіт;

— КТ сприяють інтенсифікації роботи учасників навчально-виховного процесу.

Серед пріоритетних напрямківзастосування КТ з української літератури ми обираємо такі, де КТ застосуються для:

 • пошуку та отримання додаткової інформації;

 • розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, зокрема для реалізації варіативного компонента навчальних програм, більш повного задоволення особистісно орієнтованих запитів учнів;

— користування базами даних, необхідних для функціонування навчально-виховного процесу і здобуття певного рівня освіти;

— формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування;

— комплексного застосування КТ з іншими видами дидактичних засобів;

— обміну досвідом між викладачами, вчителями і створення бази даних педагогічних ідей та ін.

Інтернет-ресурси бажано використовувати не тільки в режимі безпосереднього підключення до пошукових систем Інтернету (а це для шкіл і вищих навчальних закладів є дорогим задоволенням), але й у записах на СD та дискетах.

Курс "Комп'ютерні технології..." включає систему лекційних і практичних занять. Зміст лекційного забезпечення передбачає з'ясування місця і ролі КТ у шкільному і вузівському курсі літератури, здобутків методики використання КТ у зарубіжній школі; обсяг і зміст інформаційних ресурсів Інтернету для вчителя-словесника, структуру тестів на паперових і електронних носіях та їхнє призначення на різних етапах вивчення літературних творів; зміст електронних підручників та методику їхнього застосування у середній і вищій школі тощо.

Специфіка літератури як мистецтва слова обумовила й своєрідні підходи до методики використання ресурсів Інтернету. На широкому і безмежному його просторі користувачі можуть знайти безліч потрібної інформації, яку стосовно професійних завдань вчителів і викладачів-словесників ми умовно поділяємо на такі блоки:

 • електронні українські бібліотеки;

 • літературні періодичні видання;

 • електронні підручники і посібники в Інтернеті;

 • педагогічний досвід впровадження новітніх технологій навчання;

 • науково-освітні сайти українського Інтернету;

 • колекції рефератів для учнів, студентів і викладачів літератури;

 • сайти мистецького характеру;

 • сайти літературних музеїв;

 • сайти про життєвий і творчий шлях письменників;

 • літературна освіта і наука в українській діаспорі;

 • здобутки словесності як шкільної і вузівської науки за кодоном тощо.

Ми називаємо тут блоки, які за своїм призначенням традиційно знаходяться в колі уваги викладачів літератури та є об'єктами їхньої самоосвіти, але з тією суттєвою різницею, що вони можуть бути знайденими на електронних носіях чи в Інтернет-просторі і застосовані як елементи КТ.

Треба відзначити, що не всі з названих блоків належно розроблені і представлені у світовій павутині. Якщо електронні бібліотеки пропонують сьогодні широке коло досягнень української літератури [4], то веб-сторінки, які б надавали можливість дистанційної літературної освіти, тільки починають створюватись. Так, зокрема, кілька обласних і міських управлінь освіти України вже проводять Інтернет-конкурси, залучаючи з кожним роком все більше учнів [5]. Робляться спроби створення електронних або близьких до них за призначенням підручників з української літератури в Інтернеті та на CD носіях [6].

За приклад методики роботи з електронним підручником в Інтернеті на нашому спецкурсі слугує сайт "Література рідного краю", який презентує творчість донецьких письменників ХІХ і ХХ ст. [7].


 
 

Цікаве

Загрузка...