WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Власні і загальні назви іменників - Реферат

Власні і загальні назви іменників - Реферат

вказує про належність до чоловічої статі? А жіночої статі?
- Чим відрізняються слова 3 групи?
- Чи є у назв неістот такі ж закінчення?
Висновок. Іменники бувають жіночого, чоловічого, середнього роду.
- Які іменники віднесемо до кожного з цих родів, ви будете знати, якщо прочитаєте правило в підручнику.
Самостійне прочитання правила про роди іменників.
- Які іменники належать до чоловічого роду?
- Які - до жіночого роду?
- Які - до середнього роду?
- До якого роду віднесемо іменники:
грак, стежка, серце, стіл, малеча, малюнок, озеро, пісня?
V. Поглиблення знань про рід іменників.
1. Колективне виконання вправи 390.
Висновок: іменники чоловічого роду мають закінчення -а, -я, -о, ?;
іменники жіночого роду мають закінчення -а (-я), ?;
іменники середнього роду мають закінчення -о, -е, -я, -а.
2. Робота в парах. Виконання вправи 391. Висновок.
До будь-якого з родів не відносяться іменники, які не мають форм однини: ножиці, Карпати, окуляри, знання, радощі, ворота.
Фізкультхвилинка.
3.Розширення знань про Іменники чоловічого роду.
- Прочитайте речення.
Композитор Петро Чайковський створив музичний цикл "Пори року". Композитор Алла Мігай написала багато пісень для дітей.
- Значення якого роду має слово композитор у кожному реченні? Висновок.
Іменники чоловічого роду в реченні можуть називати як осіб чоловічої статі, так і осіб жіночої статі. Це назви осіб за професією: професор, посол, президент, депутат і інші.
4. Спостереження за іменниками спільного роду.
- Прочитайте речення. Якого роду виділеніслова? Степанко був страшний забіяка.
На перерві гру перебивала Ганнуся-забіяка.
Висновок.
Назви людей за їхніми вчинками, рисами характеру не вказують на стать, вони є іменниками спільного роду.
5. Робота з словниками.
- Якщо важко визначити рід іменника, можна звернутися до словника.
- Перевірте за словником, якого роду слова акварель, ярмарок, день, тюль, пальто, ступінь, біль.
Складіть речення з даними словами.
VI. Дидактична гра "Добери іменник певного роду".
VII. Підсумок уроку.
- Які роди має іменник?
- Які слова допомагають визначити рід?
- Які слова відносимо до спільного роду?
VIII. Домашнє завдання.
1. Виписати зі словника п'ять іменників кожного роду.
2. Виконати вправу 396.
Тема. Змінювання іменників за числами.
Мета. Ознайомити з поняттями "число іменника", "однина", "множина"; формувати вміння змінювати іменники за числами, визначати число іменників; розвивати навички навчального діалогу як засобу свідомого засвоєння знань.
Тип уроку. Формування вмінь і навичок.
Хід уроку
I. Організація класу.
II. Повідомлення теми і визначення завдань уроку.
- Прочитайте вірш. Знайдіть помилки.
Два веселі їжак накололи на голки
Всі листок і сказали:
- Ми кущ, золоті у нас плащ на дощі.
- Як треба змінити слова? Спишіть вірш, виправте помилки.
- Назвіть слова, які змінювали.
- Щоб у вас не траплялося подібних помилок у мовленні, вивчимо тему "Змінювання іменників за числами". Визначимо завдання уроку.
1. Які є числа іменників?
2. Як змінюються іменники за числами?
3. Як визначити число іменників?
4. Чи всі іменники змінюються за числами?
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Колективне виконання вправи 397.
Висновок.
Іменник може називати один предмет або багато предметів.
2. Самостійне опрацювання правила про числа іменників (с.170).
3. Спостереження за граматичним значенням числа. Робота в парах. Виконання вправи 399.
- Що повідомляє в слові про зміну числа? (Закінчення.)
IV. Закріплення вивченого. Вправи на визначення числа іменника.
1. Вибірковий диктант з поясненням.
- Випишіть у дві колонки слова, вжиті в однині і слова, вжиті в множині:
айва, смерека, вечори, числа, плече, серця, гриби, грак, вовки.
- Поставте дані іменники в протилежну форму і запишіть їх у зошити.
Фізкультхвилинка.
2. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки у формі однини або тільки у множині.
- Спробуйте поставити у форму однини такі іменники (усно): Карпати, штани, сани, ножиці, граблі, дріжджі, гроші. Висновок.
Ці іменники вживаються в мові лише у формі множини.
- В українській мові є ще одні "цікаві" іменники.
- Поставте слова у форму множини:
молоко, чуйність, скло, сметана, молодь, Дніпро.
Висновок.
Є іменники, які мають лише форму однини.
V. Самостійна робота.
Варіант 1.
1. З кожної групи слів складіть речення. Запишіть їх. Знайдіть іменники, вкажіть число.
Де, пташок, нема, там, багато, комашок. Квітень, травень, з травою, з водою.
2. Записати іменники у множині.
Голуб, хмара, гніздо.
Варіант 2.
1. Записати іменники в однині:
сини, хвороби, працівники, сніжинки, мови.
2. Скласти два речення з парою іменників.
VI. Підсумок уроку.
- Що дізналися про число іменників?
- Які цікаві групи іменників є в нашій мові?
VII. Домашнє завдання (на вибір).
1. Виконати вправу 400.
2. Виписати з додаткової літератури (газети, журнали) 5 іменників, зжитих в множині і 5 іменників, вжитих у формі однини.

 
 

Цікаве

Загрузка...