WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Передача власних імен та географічних назв при перекладі - Реферат

Передача власних імен та географічних назв при перекладі - Реферат

Реферат на тему:

Передача власних імен та географічних назв при перекладі

Саме при передачі власних імен та географічних назв найбільш виразно проявляється тенденція до встановлення еквівалентів. Існує три способи передачі власних назв у перекладі: транслітерація, транскрипція або транскрибування та калькування.

При транслітерації іноземні власні імена та географічні назви передаються буквами українського алфавіту без врахування особливостей вимови:

Hull - Гуль

Walter - Вальтер

Worchester - Ворчестер

Hudson - Гудзон

Правила транслітерації встановлюються спеціальними стандартами. Міжнародним стандартом ISO 9:1995 Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages, встановленим Міжнародною організацією стандартизації (International Organization for Standardization - ISO), встановлені правила передачі власних імен та географічних назв мов, які користуються кирилицею, латинським шрифтом. Приклад цієї таблиці можна знайти за адресою

http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/Transliteration.htm

Однак, слід зазначити, що у практичному застосуванні при передачі тої чи іншої назви конкретною мовою часто спостерігається відхід від цього стандарту. Так, наприклад, українські літери ч, ш, щ згідно зі стандартом ISO 9:1995 потрібно передавати літерами č, š, та буквосполученням šč відповідно:

Щаденко - Ščadenko

Шевченко - Ševčenko

Але при передачі українських власних імен конкретними мовами частіше застосовуються відповідні словосполучення, характерні для цих мов. Так, в каталозі Бібліотеки Конгресу США поряд з англійською транслітерацією прізвища Т.Г.Шевченка Shevchenko зустрічається німецький варіант Schewtschenko, французький Chevtchenko та польський Szewczenko.

Комісією української правничої термінології Верховної Ради України розроблено обов'язковий для використання у правничих та офіційних текстах стандарт транслітерації українських власних імен та географічних назв літерами та буквосполученнями латинського алфавіту. Цю транслітераційну таблицю можна знайти за адресою http://www.rada.kiev.ua/translit.

Для передачі іншомовних назв та імен українською мовою велику допомогу можуть надати різні довідники (див. напр., Бендзар Б., Бобинець С.; Гиляревский Р.С., Старостин Б.А.).

Транскрипція або транскрибування полягає у фонетичній передачі імені, тобто так, як воно звучить на іноземній мові:

Brighton - Брайтон

New York - Нью-Йорк

Два зазначені вище способи перекладу часто об'єднують під єдиною назвою транскодування. Розрізняють чотири види транскодування:

траскрибування або транскрипція;

транслітерування;

змішане транскодування (переважне застосування траскрибування із елементами транслітерування);

адаптивне транскодування (коли форма слова в вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу) (Карабан В.І., ч.1, с.21).

Переклад шляхом калькування полягає у дослівному перекладі власного імені по частинах з наступним складанням цих частин в одне ціле:

Cape of Good Hope - Мис Доброї Надії

New South Wales - Новий Південний Уельс

Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.

Слід зазначити, що єдиної чіткої системи принципів передачі власних імен та назв не існує. Велике значення тут має традиція. Тільки намаганням зберегти традиційне написання імен, відомих у нас здавен, можна пояснити той факт, що поряд із транскрибуванням імен George (Джордж), Charles (Чарльз), William (Уїльям або Вільям) зберігаються транслітеровані імена королів: Георг IV (George IV), Карл І (Charles I) чи Вільгельм Завойовник (William the Conqueror). Немає єдності у передачі, наприклад, і англійської літери w. Так, ми пишемо Вальтер Скот (Walter Scott), але Уолл Стрит (Wall Street).

Останнім часом спостерігається тенденція до переходу від транслітерації до транскрипції, особливо у передачі географічних назв. Так, Worchester поряд з традиційним Ворчестер часто передається Вустер, Hull - Хелл (традиційне Гуль). Проте, Texas за традицією залишається Техасом. І ця непослідовність заходить так далеко, що New Hempshire передається як Нью-Гемпшир (транскрипція), а New Orleans - Новий Орлеан (комбінація калькування та транскрипції з французької вимови).

Часто можна відзначити і непослідовність і в передачі прізвищ. Так, англійські прізвища, які закінчуються на -ey та -ay передаються по-різному:

Теккерей (Thackeray)

але

Гакслі (Huxley), Прістлі (Priestley)

Деякі географічні назви мають різні форми у різних мовах. При перекладі за основу треба брати ту форму, яку вони мають у себе на батьківщині:

нім. Aachen - фр. Aix-la-Chapelle - гол. Aken - укр. Аахен

пол. Warzsawa - англ. Warsaw - укр. Варшава

італ. Venezia - англ. Venice - укр. Венеція

гол. den Haag - англ. the Hague - укр. Гаага

Назви газет та журналів, як правило, транскрибуються:

Times -Таймс

Interational Herald Tribune - Інтернешенел Геральд Тріб'юн

Однак і тут існує традиційна передача стосовно відомих історичних видань, які передаються калькуванням:

"L'Ami du Peuple" - "Друг народу" (газета, яку видавав Ж.-П.Марат)

"Rheinischen Zeitung" - "Рейнська газета" (редактор - К.Маркс)

При передачі назв наукових журналів, як правило, також застосовується транскодування (транскрипція або транслітерація). Однак, досить часто поряд з транскодуванням застосовують і калькування:

"Chemical Abstracts" - "Кемікел ебсректс" ("Хімічний реферативний журнал")

"Solid State Physics" - "Солід стейт фізікс" ("Фізика твердого тіла")

Назви наукових або технічних установ перекладаються:

Institute of Biochemistry - Інститут біохімії

Car Development Centre - Центр проектування автомобілів

Якщо ж до складу назви входить антропонім, то у перекладі додається слово імені:

M.Planck Institute - Інститут ім.М.Планка

Bertran Russel Centre - Центр імені Бертрана Расселла

Назви підприємств транскодуються. Деколи до назви додається загальний іменник, який визначає вид підприємства:

Dow Chemical -(концерн) Доу Кемікал

Coca-Cola - (компанія) Кока-Кола

Texaco - нафтодобувна компанія Тексако

Якщо загальний елемент входить до складу назви (company, corpopration), то він не перекладається:

Harris Paint Company - Гарріс Пейнт Компані

Sony Corporation - Соні Корпорейшн

Абревіатури у складі назв підприємств звичайно транскрибуються:

LG - Компанія Ел-Джі

CHC Ltd. - Сі-Ейч-Сі Лімітед

При перекладі назв організацій спостерігається деяка неоднозначність: як правило, вони перекладаються, але зустрічаються й випадки транскодування:

Federal Bureau of Investigation - Федеральне бюро розслідувань

Central Intelligence Agency - Центральне розвідувальне управління

але:

Scotland Yard - Скотланд Ярд

Література:

 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории переводов. - М., "Международные отношения", 1975.

 2. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. - Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

 3. Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). - К., "Дніпро", 1968.

 4. Комиссаров В.Н. Теория перевода. - м,: "Высшая школа", 1990.

 5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - К., "Вища школа", 1982.

 6. Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. - Вінниця, "Нова книга", 2000.

 7. Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её достижения). - М., "Международные отношения", 1981.

 8. Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. - М., "Высшая школа", 1985.

 9. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. - М., "Международные отношения", 1974.

 10. Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). - М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

 11. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). - М.: "Высшая школа", 1983.


 
 

Цікаве

Загрузка...