WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Контекстуальні заміни при перекладі - Реферат

Контекстуальні заміни при перекладі - Реферат

Це твердження відстало від життя.

Шляхом логічного розгортання дії, якості, ознаки предмету ми приходимо до такого перекладу, який відповідає нормам сполучуваності слів в українській мові.

Прийом логічного розгортання думки часто є безумовно необхідним при перекладі для точного вираження змісту висловлювання. Наприклад, у статті до 100-річчя чартистського руху автор пише:

The Tenth of April indicated with unmistakable clarity just how the capitalist class, with its hangers-on, will always contemplate the prospect of the triumph of the working class (Daily Worker) .

Дієслово to contemplate має такі словникові відповідники:

1) споглядати; пильно розглядати; 2) міркувати, обмірковувати; 3) мати намір, збиратися; 4) очікувати, розраховувати

Очевидно, що автор цієї статті в комуністичній газеті аж ніяк не хоче сказати, що клас капіталістів пасивно чекає перемоги робітничого класу, навпаки, він показує, як активно капіталісти готуються до боротьби. Тому логічним буде поняття contemplate у перекладі розвинути:

Десяте квітня із усією ясністю показало, як капіталісти та їх приспішники мобілізують свої сили, щоб не допустити перемоги робітничого класу.

або

... готуються дати відсіч переможному наступу робітничого класу.

Крайнім випадком логічного розвитку понять при перекладі є прийом перекладу "від зворотного" або антонімічний переклад.

Антонімічний переклад

Прийом антонімічного перекладу полягає у передачі поняття протилежним, часто із запереченням, тобто антонімом українського відповідника даного слова. Антонімічний переклад нерідко буває якщо не єдиним, то найбільш зручним прийомом передачі смислового та стилістичного значення багатьох виразів. Про це свідчить хоч би ряд прикладів з англо-українського словника:

Take your time. - Не поспішай.

Take it easy. - Не утруднюйте себе./ Не хвилюйтеся./ Не беріть до серця.

Mind your own business. - Не твоє діло!/ Не втручайся в чужі справи!

to keep one's head. - не розгубитися

to have clean hands in the matter - не мати (ніякого) відношення до якоїсь справи

Антонімічний переклад у більшості випадків є одним із можливих варіантів, але у наведених прикладах він є явно найкращим, а деколи і єдиним.

Коли англійське слово або вираз, що передається прийомом антонімічного перекладу, вжите в оригіналі у заперечній формі, то переклад буде мати стверджувальну форму:

Don't sit up, I'll be late. - Не чекайте на мене, лягайте спати.

Особливо важливо вміти застосувати прийом антонімічного перекладу у тих випадках, коли в українській мові немає точного словникового відповідника англійському слову і коли з міркувань стилістичного характеру небажано вдаватися до описового перекладу. Наприклад, при перекладі наступної фрази з Польового статуту армії Великобританії ця необхідність виникає через відсутність формального відповідника іменнику inferiority:

The adoption of the defensive does not necessarily imply weakness or inferiority.

Замінивши поняття inferiority його антонімом superiority, ми легко дамо точний смисловий і стилістичний відповідник оригіналу:

Перехід до оборони не обов'язково означає слабкість тих, хто обороняється чи перевагу сил противника.

Ще один приклад:

They nodded to each other by way of breaking the ice of unacquaintance (Th.Hardy, The Three Strangers)

Значення іменника unacquaintance можна передати тільки описово: той факт, що вони були незнайомі. Але такий розгорнутий переклад зовсім не підходить для художнього перекладу. Найкращим виходом буде антонімічний переклад:

Вони поклонилися один одному щоб зав'язати знайомство.

Але антонімічний переклад деколи дає найкраще вирішення і при повній можливості прямого перекладу.

The police were on show discreetly, but under cover was every able-bodied man of the force.

Для цього речення можливий прямий переклад шляхом конкретизації:

Поліцейські показувалися/ з'являлися лиш невеликими групами ...

але набагато краще передає зміст висловлювання антонімічний переклад:

Поліція трималася в тіні.

Особливо часто антонімічний переклад застосовується при перекладі фразеологічних одиниць. В англійській мові є багато таких фразеологічних одиниць, значення яких може бути передано (без втрати ідіоматичності) лише протилежним поняттям із запереченням.

He has a ready tongue. - Він за словом у кишеню не лізе.

No time like the present. - Лови момент.

To be weighed and found wanting. - Не витримати випробування./ Не виправдати надій.

Як видно з прикладів, антонімічний переклад - контекстуальний у повному змісті слова - є одним з найбільш гнучких способів передачі відтінків оригіналу.

Компенсація втрат при перекладі

Прийом компенсації втрат полягає у передачі смислового або стилістичного відтінку не там, де він виражений в оригіналі. Дуже часто один стилістичний засіб заміняється при компенсації втрат іншим. Необхідність у компенсації виникає в зв'язку з тим, що у ряді випадків неможливо знайти повний відповідник (тобто смисловий і експресивно-стилістичний) для передачі у перекладі окремого елемента оригіналу.

Якщо необхідно пожертвувати або стилістичним забарвленням, або експресивною напруженістю слова при перекладі, то слід в першу чергу намагатися зберегти експресивну спрямованість. Це значить, що перекладаючи, наприклад, яке-небудь сленгове (жаргонне) словечко, перекладач перш за все повинен забезпечити точність передачі смислового і експресивного значення слова, жертвуючи, в крайньому випадку, його жанрово-стилістичним забарвленням. Але якщо це забарвлення має принципове значення для стилю оригіналу, його обов'язково слід передати в перекладі, хоча би і в іншому реченні, для чого і служить прийом компенсації втрат.

У чудовій за своєю рельєфністю характеристиці Джонаса Чезлвіта (Ch.Dickens Martin Chuzzlewit) міститься алегорія, яка у багатьох перекладах випала:

The education of Mr. Jonas had been conducted on the strictest principles of the main chance. The very first word he learned to spell was gain, and the second (when he got into two syllables), money.

Воспитание мистера Джонаса быль самое строгое и с колыбели имело в виду главным образом корысть. Первое слово, которое он научился складывать, было "деньги", а второе (когда он добрался до трёхсложных слов) - "нажива". (переклад Н.Дарузес)

В оригіналі йдеться не про суворість самого виховання, а про суворе дотримання принципу, що головне в житті - нажива (Ч.Діккенс делікатно називає його the main chance - головний шанс). Критичне відношення автора до такого виховання підкреслюється ще й тим, що він позначає його ціль лицемірним іносказанням, яке, на жаль, не передане у перекладі. Але перекладач намагається компенсувати цю втрату, підсилюючи відтінки іронії у подальшому викладі. Звернемо також увагу на те, що переклад слів gain і money також є своєрідною компенсацією: адже по Діккенсу першим словом, яке навчився писати Джонас, було нажива, а другим - гроші. Але по-російськи, у зв'язку з іншою кількістю складів, природно ці слова переставити.

Література:

 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории переводов. - М., "Международные отношения", 1975.

 2. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. - Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

 3. Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). - К., "Дніпро", 1968.

 4. Комиссаров В.Н. Теория перевода. - м,: "Высшая школа", 1990.

 5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - К., "Вища школа", 1982.

 6. Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. - Вінниця, "Нова книга", 2000.

 7. Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её достижения). - М., "Международные отношения", 1981.

 8. Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. - М., "Высшая школа", 1985.

 9. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. - М., "Международные отношения", 1974.

 10. Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). - М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

 11. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). - М.: "Высшая школа", 1983.


 
 

Цікаве

Загрузка...