WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Застандартовані правила ділового та наукового стилю - Реферат

Застандартовані правила ділового та наукового стилю - Реферат

Однак, у разі доцільності запозичення, треба підпорядкувати іншомовні слова законам української мови [9]. Зокрема, згідно з вимогами [4, п. Г.9.11], запозичаючи назву дії, треба, насамперед, від іншомовного слова утворити українське дієслово недоконаного виду, а далі всі потрібні похідні слова. Не можна стандартизувати іншомовні іменники для позначання дії, що закінчуються на ція, інг, мент тощо, які не даватимуть змоги розрізняти поняття дії та події і тим руйнуватимуть структуру української мови. Такими іменниками можна позначати інші поняття: наслідки події, об'єкти, суб'єкти тощо, наприклад:

Дія Подія Наслідок події, об'єкт, суб'єкт

ізолювати,

ізолювання заізолювати,

заізолювання ізоляція

класифікувати,

класифікування розкласифікувати,

розкласифікування класифікація

формувати,

формування сформувати,

сформування формовання,

формація

публікувати,

публікування опублікувати,

опублікування публікація

9 Назви учасників дії (суб'єктів та об'єктів) треба позначати іменниками [4, п. Г.9.9]

На відміну від російської мови, яка для назв учасників дії широко вживає прикметники (дієприкметники), що набули функції іменника, українська мова надає перевагу іменникам:

Російська мова Українська мова

прибывший прибулець

вычитаемое від'ємник

нарочный посланець

поступающий вступник

ссыльный засланець

трудящийся трудівник

Таку тенденцію зафіксовано в [4, п. Г.9.9], де не рекомендовано вживати прикметники (дієприкметники) в іменниковому значенні та запропоновано замінити деякі з них, наприклад:

Не рекомендовано Рекомендовано

напрямна напрямник (напрямниця)

складова складник

комплектуючі комплектовання, комплектівка

10 Потрібно вживати за прямою призначеністю віддієслівні прикметники та дієприкметники [4, пп. Г.9.3 – Г.9.8]

Дійові властивості (тобто здатність або призначеність бути учасником дії) українська мова, на відміну від російської, ніколи не позначає дієприкметниками, а зазвичай використовує для цього віддієслівні прикметники, утворені за допомогою таких суфіксів:

Вид властивостей Суфікси Приклади

Дійові властивості суб'єктів дії льн(ий) вимірювальний прилад

івн(ий) гальмівний пристрій

ч(ий) виконавчий орган

Дійові властивості об'єктів дії н(ий) змінний тиск

овн(ий) виліковна хвороба

енн(ий) здійсненна процедура

анн(ий) здоланна перешкода

Дійові властивості учасників неперехідної дії к(ий) летка олія

лив(ий) мінливий відтінок

уч(ий) плавучий док

ав(ий) блукавий струм

ив(ий) світивий об'єкт

Увага! Не можна дійові властивості суб'єктів дії та учасників неперехідної дії позначати активними дієприкметниками, наприклад [4, п. Г.9.6]:

Неправильно Правильно

ріжучий інструмент різальний інструмент

плаваючий док плавучий док

Ознаки стану, спричиненого перебуванням (перебуттям) учасником дії, треба позначати іншими засобами – пасивними дієприкметниками або підрядними реченнями. Треба мати на увазі таке:

лексико-граматичною особливістю сучасної української мови є повна відсутність у ній активних дієприкметників теперішнього часу [6; 9; 12]. Тому кальки на зразок працюючі в цеху агрегати, наявні в деяких НД, помилкові – натомість потрібно вживати підрядні речення;

в українській мові є два види пасивних дієприкметників із суфіксами н(ий), т(ий), утворені від основи інфінітива недоконаного та доконаного виду відповідно [6], які треба чітко розрізняти та правильно вживати:

1) дієприкметниками недоконаного виду треба позначати ознаки стану об'єктів, спричиненого спрямованим на нього дянням суб'єктів (перехідною дією);

2) дієприкметниками доконаного виду треба позначати ознаки стану об'єктів, спричиненого спрямованим на нього подянням суб'єктів (перехідною подією).

Ознаки стану об'єктів, спричиненого спрямованим на нього

дянням суб'єктів подянням суб'єктів

змінюваний тиск змінений тиск

виліковувана хвороба вилікувана хвороба

коригований напрям скоригований напрям

деформоване тіло здеформоване тіло

митий ґрунт вимитий ґрунт

Отже, українська мова має ефективні засоби, щоб розрізняти дійові властивості та ознаки стану учасників дії:

Вид дії Дійові властивості Ознаки стану учасника дії

Перехідна дія

(дія суб'єкта

на об'єкт) зчитувальний пристрій

(рос. считывающее устройство) абонент, який викликає

(рос. вызывающий абонент)

виліковна хвороба

(рос. излечимая болезнь) вилікувана хвороба

(рос. излеченная болезнь)

виліковувана хвороба

(рос. излечиваемая болезнь)

Неперехідна дія самозавантажний драйвер

(рос. самозагружающийся драйвер) країна, яка (що) розвивається

(рос. развивающаяся страна)

Згідно з вимогами [4] треба уживати за призначеністю спільнокореневі віддієслівні прикметники та дієприкметники:

Віддієслівні прикметники, що означають призначеність чи здатність суб'єкта виконувати дяння (перехідну дію) Дієприкметники, що означають стан об'єкта, спричинений спрямованим на нього Віддієслівні прикметники, що означають призначеність чи здатність об'єкта піддаватися дянню (перехідній дії)

дянням

(перехідною дією) подянням

(перехідною подією)

відтворювальний відтворюваний відтворений відтворний

коригувальний коригований скоригований скориговний

модифікувальний модифікований змодифікований змодифіковний

напружувальний напружуваний напружений напружний

оброблювальний оброблюваний оброблений обробний

обслуговувальний обслуговуваний обслугований обслуговний

ремонтувальний ремонтований відремонтований відремонтовний

Висновки:

1. Усі викладені вище правила добре відомі, їх виведено з традицій української народної мови [6]. Якщо народна мова через невелику потребу вживала деякі з цих засобів рідко (особливо це стосується слів, що описують процеси), то в діловій та науково-технічній мові доцільно їх активно використовувати. Згідно з [3, п. 5.1.1, 5.1.6], розробникам НД треба користуватися усталеною лексикою, наявною в академічних словниках, застандартизованою науково-технічною термінологією, установленою стандартами на терміни і визначення понять. Якщо потрібних слів (термінів) немає, їх можна утворити за правилами українського словотворення, зокрема наведеними в [4].

2. Зважаючи на те, що багато раніше розроблених чинних термінологічних стандартів не відповідають вимогам Додатків Г і Д [4], у п. 7.4.9.2 цього стандарту визначено процедуру використання попередніх термінологічних напрацювань, а саме дозволено, за потреби, виправляти їх граматично і стилістично, додавши, чи змінивши ознаки, що розкривають зміст поняття. Зміни в такому разі, не повинні порушувати змісту і обсягу поняття.

3. Щоб перейти на природний для української мови стиль, розробникам НД потрібно подолати психологічну залежність насамперед від російськомовного способу мислення, що є причиною переважної більшості помилок.

4. Система правил українського ділового та наукового стилю, викладена в [3, 4] та зреалізована розробниками комплексу основоположних стандартів національної стандартизації, є дороговказом для всіх, хто пише українською мовою НД, ділові та наукові тексти. Адже від мови НД усіх видів та рівнів приймання багато залежить, чи фахова українська мова вдосконалюватиметься й збагачуватиметься, чи, – як іноді, на жаль, трапляється, – примітивізуватиметься та засмічуватиметься.


 
 

Цікаве

Загрузка...