WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Словник - Реферат

Словник - Реферат

2) який відповідає певним вимогам, який є досконалістю, взірцем, ідеалом. Справжній герой.

Дійсний – який насправді існує або існував, реальний. Дійсний проект.

32. Авторитетний – престижний

Авторитетний – який користується авторитетом; впливовий, поважний, який заслуговує на повну довіру. Авторитетна особа.

Престижний – пов'язаний з турботою про престиж, високоцінуємий, який має перевагу. Престижний заклад.

33. Близький – ближній

Близький – який відбувається на невеликій відстані, який настане незабаром, який перебуває у певних родинних стосунках з ким-небудь. Близький знайомий.

Ближній – те ж саме, що близький. Ближній аеропорт.

34. Компенсація – відшкодування

Компенсація – відшкодування, зрівноваження, винагорода за що-небудь, а також сума, яку сплачують як відшкодування. Повна компенсація.

Відшкодування – те саме, що компенсація; те, що повертається за спричинену шкоду або втрату. Відшкодування матеріальних збитків.

35. Витрати – видатки – втрати – затрати – збитки

Витрати – гроші, кошти, витрачені на що-небудь. Капітальні витрати, накладні витрати.

Видатки – 1) витрата, видання коштів, матеріалів та ін. для чого-небудь, викликана чимсь або необхідна для здійснення тієї чи іншої мети; 2) бухг. кошти, витрачені або необхідні для здійснення чого-небудь; 3) діал. кількість вимолоченого зерна. Невід'ємні видатки.

Втрати – 1) дія, внаслідок якої хтось лишається без кого-, чого-небудь; 2) зменшення кількості чого-небудь; 3) марне, без користі витрачення чого-небудь. Фінансові втрати, людські втрати.

Затрати – 1) дія за значенням затратити; 2) діал. втрата; 3) тільки мн. те, що затрачено, витрати. Затрати на будівництво.

Збитки – 1) матеріальні втрати; 2) розм. зло, шкода; 3) діал. вчинок, що завдає шкоди. Бути в збитку, нести збитки.

36. Галузь – сфера – ділянка – царина – терен

Галузь – перен. те саме, що гілка; певна ділянка виробництва, науки. Галузь промисловості, галузева структура.

Сфера – 1) мат. замкнута поверхня, всі точки якої рівновіддалені від центра; 2) предмет, що має форму кулі, його поверхня; 3) район дії, межа поширення чого-небудь; область фізичного чи духовного життя, діяльності людини. Небесна сфера, сфера впливу.

Ділянка – 1) частина земної площі, виділена за певними ознаками і цілеспрямовано використовувана; 2) частина поверхні, площі чого-небудь, що має протяжність; 3) частина фронту, що є місцем дії якогось військового підрозділу. Східна ділянка кордону.

Царина - 1) край села, околиця, вигін, пасовисько; 2) ділянка, галузь, сфера діяльності людини. Вивчена царина.

Терен – 1) місцевість, територія; 2) перен. ґрунт, основа розвитку чого-небудь. Перспективний терен.

37. Відносно – стосовно – щодо – з приводу

Відносно – порівняно, з приводу, щодо чого-небудь, стосовно, відповідно до чого-небудь. Відносно законодавства.

Стосовно – відповідно до чого-небудь у застосуванні. Стосовно правила.

Щодо – відносно чогось. Щодо положення.

З приводу – з нагоди; відповідно до чогось. З приводу свята.

38. Іноземний – зарубіжний – закордонний – "імпортний"

Іноземний – який належить іншій державі. Іноземний громадянин.

Зарубіжний – який міститься, живе, здійснюється і т.ін. за рубежем чогось. Зарубіжна література.

Закордонний – який стосується зарубіжних країн. Закордонний паспорт.

"Імпортний" - який завезений якоюсь країною з-за кордону. Імпортна річ.

39. Загальний – спільний

Загальний – 1) який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на всіх, все; 2) призначений для спільного користування кількома, багатьма; 3) в якому беруть участь усі присутні; 4) який стосується основ чого-небудь, охоплює основні аспекти чогось. Загальна освіта.

Спільний – який належить усім чи багатьом, який є загальною приватною власністю одного чи багатьох; призначений для колективного спілкування. Спільне підприємство.

40. Доход – прибуток

Доход – грошове надходження юридичній або фізичній особі за господарську та інші види діяльності, що становлять залишок між грошовою виручкою і матеріальними витратами, які пов'язані з відповідною діяльністю. Номінальний доход, національний доход.

Прибуток – 1) сума, яка складає різницю між доходом і витратами; 2) дохід, джерелом якого є додаткова вартість. Прибуток бухгалтерський, банківський прибуток.

41. Заслухати – прослухати – вислухати

Заслухати – слухати що-небудь, виголошене на зборах, засіданні та ін. Заслухати доповідь.

Прослухати – пильно прислухатися до того, що говориться навколо. Прослухати лекцію.

Вислухати – слухати все, повністю до кінця. Вислухати пораду.

42. Дефіцит – нестача

Дефіцит – перевищення видатків над доходами, збиток, те саме, що нестача. Дефіцит енергоресурсів.

Нестача – відсутність, брак чого-небудь у достатній кількості. Нестача коштів.

43. Конто – рахунок

Конто – 1) виражений у числах результат яких-небудь підрахунків; 2) результат спортивних зустрічей, змагань; 3) банківський рахунок. Перевірений конто.

Рахунок – те саме, що конто. Великий рахунок.

44. Ажіо – лаж

Ажіо – 1) відхилення в сторону перевищення ринкової ціни; 2) комісійний збір, що його сплачують на разі обміну нерівноцінних валют. Непередбачене ажіо.

Лаж – те саме, що ажіо; надбавка до номінальної вартості золотих грошей, що є результатом знецінення банкнотів. Визначений лаж.

45. Монетарний – грошовий

Монетарний – 1) який стосується економічної політики; 2) спрямований на стримування зростання грошової маси та зменшення інфляції. Монетарний напрям заходів.

Грошовий – виражений грошима, у формі грошей. Грошовий обіг.

46. Інтерв'ю – бесіда

Інтерв'ю – призначена для опублікування в пресі, передачі по радіо, телебаченню розмова журналіста з політичним, громадським або яким-небудь іншим діячем. Ексклюзивне інтерв'ю.

Бесіда – 1) розмова з ким-небудь; 2) доповідь, повідомлення на яку-небудь тему з наступним обміном думками. Приємна бесіда, змістовна бесіда.

47. Робота – праця – заняття – труд – діло – бізнес

Робота – 1) дія за значенням "робити"; 2) чиєсь виконання чого-небудь, чийсь труд; 3)та чи інша діяльність щодо виготовлення, створення, обробки чого-небудь. Високооплачувана робота.

Праця – діяльність людини, сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної чи розумової енергії, та мають своїм призначенням створення матеріальних і духовних цінностей; труд. Наполеглива праця.

Заняття – 1) те, чим хто-небудь займається; 2) урок, лекція, навчальна вправа. Нудне заняття.

Труд – наполеглива, старанна праця людини. Даремний труд, тяжкий труд.

Діло – 1) робота, заняття людини, що пов'язані з розумовим чи фізичним напруженням; 2) те,що безпосередньо стосується кого-небудь, входить у чиєсь завдання, справа; 3) що-небудь важливе, істотне, потрібне. Конкретне діло.

Бізнес – економічна діяльність, спрямована на отримання прибутку; 2) будь-який вид підприємницької діяльності, що забезпечує дохід чи інший зиск. Вдалий бізнес.

48. Істотно – суттєво

Істотно – суттєво, дуже важливо, вагомо. Істотно змінитися.

Суттєво – найголовніше, основне в кому-, чому-небудь, суть, зміст. Суттєва перебудова.

49. Навколишнє середовище – довкілля

Навколишнє середовище – сукупність природних умов, у яких проходить життєдіяльність якого-небудь

організму, сфера. Забруднене навколишнє середовище.

Довкілля – оточення, навколишній світ. Небезпечне довкілля.

50. Неординарний – оригінальний – непересічний

Неординарний – незвичайний, рідкісний, оригінальний. Неординарний вчинок.

Оригінальний – який не є підробкою чого-небудь, справжній, автентичний. Оригінальний підхід.

Непересічний – який чимсь відрізняється з-поміж інших; не такий, як інші, не схожий на інших, особливий, незвичайний, винятковий. Непересічний громадянин.

51. Торговельник – торгівець

Торговельник – 1) дрібний торгівець, гендляр; 2) який торгує власною совістю. Торговельник непотрібу.

Торгівець – лицемірна, без принципова людина, яка торгує своєю честю. "Куплений" торгівець.

52. Професійний – професіональний

Професійний – рід занять, що вимагає певних професійних знань. Професійні вимоги.

Професіональний – рід діяльності; здібність, пов'язана із способом життя. Професіональний брокер.

53. Фундатор – засновник – організатор – основоположник

Фундатор – засновник, основоположник, хто створив щось. Фундатор компанії.

Засновник – той, хто заснував що-небудь, поклав початок чомусь. Засновник літературного гуртка.

Організатор – 1) той, хто організовує, засновує, налагоджує або впорядковує що-небудь; 2) той, хто має здібності до організаційної роботи. Талановитий організатор.

54. Контролер – ревізор – інспектор

Контролер – особа, що контролює чи перевіряє кого-, що-небудь. Лихий контролер.

Ревізор – 1) особа, яка здійснює ревізію; 2) особа, яку уповноважено перевірити діяльність, звітність підприємства, установи, організації; 3) контролер в окремих ділянках служби руху. Прискіпливий ревізор.

Інспектор – посадова особа в державних установах, на підприємствах, у громадських організаціях, що здійснює нагляд і контроль за правильністю їхніх дій, виконанням законів, інструкцій, постанов. Фінансовий, податковий інспектор.

55. Заступник – замісник

Заступник – 1) той, хто заступає, заміняє собою когось на якій-небудь посаді, виконує чиї-небудь обов'язки; 2) офіційна назва посади того, хто заміщає якого-небудь керівника, організатора; 3) той, хто захищає кого-небудь, захисник. Заступник директора.

Замісник – те саме, що заступник. Молодший замісник.


 
 

Цікаве

Загрузка...