WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Словник - Реферат

Словник - Реферат

Словник

1. Гуманістичний - гуманний - гуманітарний

Гуманістичний - прикм. до слова "гуманізм" і "гуманіст"; турботливий у ставленні до людини; ставиться з повагою до її гідності; людяний. Гуманістичне гасло.

Гуманний – людяний у своїх діях і ставленнях до інших людей. Гуманний вчинок.

Гуманітарний – 1) який належить до суспільних наук, що вивчають людину та її культуру; 2) стосуєть-ся до людського суспільства, до людини, як члена суспільства, до її прав та обов'язків. Гуманітарне право.

2. Економний – економічний

Економний – 1) який бережливо, ощадливо витрачає що-небудь; 2) який сприяє економії, здійснює її. Економна людина.

Економічний – 1) прикм. до "економіка"; 2) який дає можливість зекономити що-небудь; вигідний у господарському аспекті. Економічна стратегія, економічні відносини.

3. Компанія – кампанія

Компанія – 1) те саме, що товариство; 2) торговець або промислове товариство, що об'єднує підприємців, спілка. Тепла компанія, дочірня компанія.

Кампанія - 1) сукупність воєнних операцій у визначений період часу, що мають певну стратегічну мету; 2) час неперервної дії якої-небудь машини, агрегату. Воєнна кампанія.

4. Жират – жирант

Жират – особа, якій передаються папери за передавальним написом. Відповідальний жират.

Жирант – особа, яка робить передавальні написи на звороті чеків, векселів та інших цінних паперів і

несе солідарну відповідальність за цими цінними паперами. Уважний жирант.

5. Індосат – індосант

Індосат – те саме, що жират. Надійний індосат.

Індосант – те саме, що жирант. Недосвідчений індосант.

6. Комфортабельний – комфортний

Комфортабельний – який має комфорт, із комфортом; вигідний, зручний. Комфортабельний салон.

Комфортний – який сприятливо впливає на самопочуття, настрій, діяльність кого-небудь. Комфортні умови.

7. Гарантійний – гарантований

Гарантійний – той, що забезпечує щось, поручається за щось. Гарантійний талон.

Гарантований – дієприкметник мин. часу до "гарантувати" (давати гарантію у чому-небуть). Гарантований приз.

8. Ухвала – ухвалення

Ухвала – постанова якогось закладу, рішення, прийняття на зборах тощо. Ухвала проекту.

Ухвалення – 1) прийняття рішень; 2) підтримувати, схвалювати. Ухвалення договору.

9. Акціонерний – акціонерський

Акціонерний – який стосується акцій, оснований на акціях. Акціонерне товариство.

Акціонерський – який належить акціонерам, здійснюється ними. Акціонерський збір.

10. Звертання – звернення

Звертання – 1) дія за значенням "звертати"; 2) вислів, думка, прохання і т.ін., спрямовані до кого-небудь. Звертання уваги.

Звернення – сповіщення, розпорядження або заклик, привітальна промова, адресовані народові, якому-

небудь колективу, організації, спеціалістам якої-небудь галузі. Звернення до народу.

11. Чисельний – числовий – численний

Чисельний – який складається з великої кількості чого-небудь, який бував часто, проводиться багато разів. Чисельний колектив.

Численний – виражений у якій-небудь кількості. Численні збори.

Числовий – той, що відноситься до поняття кількості. Числове значення.

12. Прийом – приймання – прийняття

Прийом – 1) певне ставлення під час зустрічі з боку того, хто приймає; 2) спосіб виконання або здійснення чого-небудь. Гарний прийом, прийом високого рівня.

Приймання – те саме, що й прийом. Приймання їжі.

Прийняття – погоджування з чим-небудь; затверджування на зборах, засіданнях; схвалювання. Прийняття рішень, законів.

13. Банко – банк

Банко – ціна або курс, за яким банк купує або продає цінні папери. Високий (низький) банко.

Банк – кредитно-фінансова установа, яка зосереджує кошти і капіталовкладення, надає кредити, здійснює грошові розрахунки між підприємствами або приватними особами, регулює грошовий обіг в країні, в тому числі емісію грошей. Центральний банк.

14. Відрізняти – розрізняти

Відрізняти – 1) вирізняти, розпізнавати кого-, що-небудь серед інших за якимись ознаками; 2) робити кого-, що-небудь несхожим на інших якимись рисами, ознаками. Відрізняти людей.

Розрізняти – 1) сприймати, розпізнавати що-небудь органами чуттів, визначати, відрізняти за якимись ознаками; 2) встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між чим-небудь. Розрізняти кольори.

15. Програмний – програмовий

Програмний – прикметник до "програма" (наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи). Програмний матеріал.

Програмовий – те саме, що програмний. Програмова операція.

16. Особистий – особовий

Особистий – 1) який є власністю окремої особи, безпосередньо належить їй, персональний, власний; 2)який безпосередньо стосується якої-небудь особи, пов'язаний з нею. Особистий номер.

Особовий – 1) прикм. до "особа"; 2) граматична категорія дієслів, що виражається їх формами та особовими займенниками. Особовий займенник.

17. Комунікабельний – комунікативний – комунікаційний

Комунікабельний – товариський, контактний. Комунікабельна людина.

Комунікативний – прикм. до "комунікативність"(здатність до спілкування, контактів, зв'язків). Комунікативний працівник.

Комунікаційний – прикм. до "комунікація"(шляхи сполучення, лінії зв'язку тощо; обмін інформацією).

Комунікаційна мережа.

18. Активізувати – активувати

Активізувати – робити кого-, що-небудь діяльнішим, активнішим. Активізувати механізм.

Активувати – здійснювати активізацію чого-небудь. Активувати таймер (бомби).

19. Ажіотаж – ажитація

Ажіотаж – 1) штучне підвищення або зниження курсу біржових паперів або цін на товари для одержання прибутку; 2) перен. велике збудження, хвилювання; боротьба інтересів навколо якої-небудь справи, питання. Ажіотаж на певні товари, великий ажіотаж.

Ажитація – збуджений стан, схвильованість. Ажитація почуттів.

20. Систематичний – систематизований – системний

Систематичний – 1) який являє собою систему; побудований, упорядкований за певним планом; 2) який спирається на певну систему. Систематичне відвідування лекцій.

Систематизований – дієприкм. до "систематизувати". Систематизовані знання.

Системний – 1) який стосується системи (порядок, зумовлений правильним розташуванням); 2)продуманий план. Системна помилка.

21. Інформативний – інформаційний

Інформативний – багатий, насичений потрібною інформацією. Інформативна стаття.

Інформаційний – який стосується інформації, містить її. Інформаційний центр.

22. Конститутивний – конституційний

Конститутивний – який становить основу чого-небудь; визначений. Конститутивне положення.

Конституційний – який стосується конституції, ґрунтується на ній. Конституційний суд.

23. Еміграція – імміграція – міграція

Еміграція – переселення зі своєї Батьківщини в іншу країну. Вимушена еміграція.

Імміграція – в'їзд до чужоземної країни на постійне проживання. Легальна імміграція.

Міграція – переселення народів в межах країни або з однієї країни в іншу. Переміщення, переїзд яких-небудь елементів. Міграція населення.

24. Презентація – репрезентація

Презентація – публічне представлення чого-небудь нового, що недавно з'явилося. Вдала презентація.

Репрезентація – представництво кого-, чого-небудь від когось. Репрезентація нової продукції.

25. Відносини – стосунки – взаємини – зносини

Відносини – стосунки, зв'язки, взаємини між ким-небудь; ставлення, прояв почуттів. Взаємні відносини.

Стосунки – зв'язки, взаємини, які виникають між людьми в процесі спілкування. Тісні стосунки.

Взаємини – взаємні стосунки між ким-, чим-небудь. Міждержавні взаємини.

Зносини – взаємні стосунки, спілкування; зв'язок між людьми на відстані за допомогою певних засобів.

Довготривалі зносини.

26. Адвокат – захисник

Адвокат – 1) юрист, що захищає обвинувачуваного або веде якусь справу в суді, а також дає поради з правових питань; захисник, оборонець; 2) перен. про людину, яка заступається за кого-небудь, захищає когось. Адвокат підсудного, адвокат-захисник.

Захисник – 1) той, хто захищає, обороняє кого-, що-небудь від замаху, удару, нападу; 2) той, хто пильно стежить за недоторканністю чого-небудь і багато робить для цього; 3) той, хто обстоює на суді інтереси обвинувачуваного. Правозахисник.

27. Юрист – правник

Юрист – фахівець із правознавства, юридичних наук; практичний діяч у галузі права. Відомий юрист.

Правник – юрист, фахівець із правознавства. Досвідчений правник.

28. Брокер – маклер – посередник

Брокер – окрема особа чи фірма, що спеціалізується на посередницьких біржових операціях; маклер. Брокер аутсайдер.

Маклер – професіональний посередник в укладанні торговельних угод; посередник у розв'язанні різних побутових справ. Курсовий маклер.

Посередник – особа чи установа, що сприяє встановленню та здійсненню ділових контактів, торговельних чи дипломатичних зносин між ким-, чим-небудь. Фінансовий посередник.

29. Пріоритет – перевага

Пріоритет – 1) першість у якому-небудь відкритті; 2) переважне, провідне значення кого-, чого-небудь; перевага над кимсь, чимсь. Пріоритетне рішення.

Перевага – 1) якість, властивість, що вигідно відрізняє кого-, що-небудь від когось, чогось; 2) більша, ніж у кого-небудь, кількість (військ, техніки); переважання в кількості; 3) виключне, особливе право на що-небудь; привілей. Кількісна перевага, надавати перевагу.

30. Рентабельний – прибутковий

Рентабельний – який виправдовує затрати, дає прибутки; прибутковий, доцільний. Рентабельне виробництво.

Прибутковий – 1) який дає прибуток; 2) пов'язаний з надходженням і записом прибутків; 3) який відраховується відповідно до величини прибутку. Прибутковий процент.

31. Автентичний – справжній – дійсний

Автентичний – справжній, дійсний. Автентичний документ.

Справжній – 1) який насправді, в дійсності; істинний, дійсний, не штучний, не вдаваний, щирий;


 
 

Цікаве

Загрузка...