WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Подовження приголосних - Реферат

Подовження приголосних - Реферат

Реферат на тему:

Подовження приголосних

В українській мові подовження приголосних зумовлене фонетичними процесами. На письмі воно позначається двома однаковими літерами. Подовжуватися можуть приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш.

Подовження приголосних відбувається в таких випадках:

1) В іменниках середнього роду 2-ї відміни (крім родового множини) на -я: знанн#, з%лля, бад_лля, мотззя, галззя, зб%жжя, стор%ччя, підд<шшя, а також у похідних словах: гілл#гілл#стий, гілл#чка, житт#житт@вийжиттьов_й), житт@пис та ін. (але: знань, знар#дь, підд<ш, стор%ч, уг%дь).

2) У деяких іменниках чоловічого і жіночого роду 1-ї відміни на -я у всіх відмінкових формах, крім родового множини із закінченням -ей: рілл#, Ілл#, судд#, судд+ю, статт# (але в родовому множини — стат+й) та ін.

3) В орудному відмінку іменників жіночого роду однини 3-ї відміни перед ю, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один приголосний: м>лодьм>лоддю, митьм_ттю, сільс%ллю, тіньт%нню, нічн%ччю, п>дорожп>дорожжю, р>зкішр>зкішшю.

Але якщо в називному відмінку однини слова закінчуються на два приголосних, губний або р, то пишеться одна буква н, а в словах після губного та р ставиться апостроф: м>лодістьм>лодістю, п>вістьп>вістю, р<дістьр<дістю; кровкр>в'ю, люб>влюб>в'ю, м<тірм<тір'ю.

4) Перед я і ю у прислівниках типу зр<ння, навманн#, спрос>ння, попідт_нню, попідвік>нню.

5) У всіх формах теперішнього часу дієслова лити: ллю, ллєш, ллєм>, ллють, лл@ться, лл$ться, а також у похідних словах: в_ллю, налл$ та ін.

!Увага. У словах кут#, попад#, свин# і в числівниках тр+тя, тр+тє приголосні не подовжуються.

Вправа 1. Запишіть, розкриваючи дужки, слова у дві колонки: 1 — в яких букви подовжуються; 2 — в яких подовження не відбувається. Обґрунтуйте свій вибір.

Навча(н)я, подоро(ж)ю, бездорі(ж)я, знаря(д)я, зі(л)я, (л)ється, ема(л)ю, те(л)я, горі(н)я, лю(т)ю, обли(ч)я, ще(н)я, відродже(н)я.

Вправа 2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Смертью, взаимностью, счастье, Припятью, убеждение, мазью, пропагандирование, Полесье, льют, упразднение, злоупотребление, верфью, здоровье, знание, гордостью, Приднепровье, судья, чувство, скатертью, ночью, бесчестье.

Вправа 3. Перепишіть речення, розкрийте дужки, напишіть, де потрібно, дві букви згідно з правилами українського правопису.

1. З пісні в світі виросло безсмер(т)я (Є. Летюк). 2. Хай же вічно красується доблес(т)ю наша земля! (О. Довженко) 3. Світлою радіс(т)ю повниться серце моє (П. Дорошко). 4. Двадцятий вік — зверше(н)ь і задуми, вік роздорі(ж) (Р. Братунь). 5. Рябіло в очах від безлічі людських обли(ч) (П. Загребельний). 6. Йдемо крізь бурю, спеку, лід, розвідники столі(т)ь (П. Дорошко).

Вправа 4.І. Утворіть від дієслів іменники, поясніть їх правопис.

Усвідомлювати, запровадити, втілити, переконати, читати, видати, зобов'язати, нарікати, застерігати, порівняти, судити, жити, сприяти, відчувати, атестувати, фінансувати, асигнувати, кредитувати, оприбутковувати.

ІІ. Поставте наголос в утворених словах. З трьома словами (на вибір) складіть речення і запишіть їх.

Вправа 5. Поставте наведені іменники в орудному відмінку однини, поясніть їх написання.

Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість, чесність, ніч, річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож, паралель, вісь, можливість, Русь, кількість, власність, якість, акварель, любов, активність, продуктивність, тінь, січ, Хатинь.

Вправа 6. Перекладіть слова з російської мови на українську. Поясніть написання подвоєних приголосних.

Отрицание, испытание, совестью, солью, значение, оборот, противоречия, вежливость, орудие, статья, наблюдение, свежестью, долголетие, понятие, углубление, зеленью, последовательностью, коренья, Запорожье, Полесье, раскаянье.

Вправа 7.І. Перепишіть слова. Поясніть їх правопис, визначте правила, за якими вони написані.

Стаття, суддя, Ілля, знаряддя, століття, обличчя, сторіччя, відкриття, дослідження, спросоння, зрання, походження, буття, невпинно, узбіччя, латаття, коріння, миттю, сіллю, ллється, повінню, галуззю, громаддя, розкішшю, зустріччю, навмання, віддзеркалення, благословенний, покоління, денний, управління, узбіччя.

ІІ. З п'ятьма словами на вибір складіть речення і запишіть їх.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...