WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис складних прийменників - Реферат

Правопис складних прийменників - Реферат

Реферат на тему:

Правопис складних прийменників

Складні прийменники пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

1) Складні прийменники, утворені сполученням одного або кількох прийменників з будь-якою частиною мови: вн<слідок, впод>вж, з<мість, навк>ло, наперед>дні, наприкінц% тощо.

2) Складні прийменники, утворені з двох простих прийменників: з<для, зар<ди, навпр>ти, окр%м, п>за, п>між, п>над, п>перед, п>серед, пр>між.

Через дефіс пишуться:

Складні прийменники, першою частиною яких є прийменник з-(із-): з-за, із-за, з-над, з-п+ред, з-під, із-під, з-п>за, з-п>між, з-п>над, з-п>під, з-п>серед, з-пр>між.

Окремо пишуться:

Прийменникові сполуки у(в) р<зі, під кін+ць, під ч<с, щ> ж до.

Вправа 1. Запишіть прийменники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

В/на/слідок, в/про/довж, за/мість, на/в/коло, на/передо/дні, на/при/кінці, що/до, за/для, за/ради, на/в/проти, о/крім, по/за, по/між, по/над, по/перед, по/серед, про/між, з/за, із/за, з/над, з/перед, із/під, з/по/за, з/по/між, з/по/під, з/по/над, з/по/серед, з/про/між, у/разі, під/кінець, під/час, що/ж/до.

Вправа 2. Складіть і запишіть речення з поданими прийменниками. Поясніть їх правопис.

З-над, поперед, з-під, з-межи, попід, понад, із-за, посеред.

● Перевірте за словником, з якими відмінками вживають ці прийменники.

Вправа 3. Складіть словосполучення за поданими конструкціями, поясніть правопис прийменників.

Без, біля, з-за, з-під, окрім, після, близько, замість

+

родовий відмінок іменника чи займенника

Всупереч, назустріч, наперекір, напереріз, навздогін

+

давальний відмінок іменника чи займенника

Перед, під, поза

+

орудний відмінок іменника чи займенника

Крізь, про, через

+

знахідний відмінок іменника чи займенника

При, на, по

+

місцевий відмінок іменника чи займенника

Вправа 4. Правильно запишіть прийменники у поданих словосполученнях. Поясніть їх правопис.

За/для нас, з/по/між усіх, по/між людьми, на/чолі/ з Іваненком, на/зустріч щастю, на/зустріч/ з братом, на/передо/дні свята, у/напрямку/ до площі, із/за рогу вулиці, з/під материної опіки, вдивлятися в/далечінь, дивитися в/гору, зібратися в/гори, повторювати в/третє, заглянути в/третє вікно, прийшли у/двох, жили у/двох кімнатах, у/вісні, покотився з/гори зеленої, по/над деревами, по/під хмари, з/по/над гір, з/над вершин.

Вправа 5. Перекладіть прийменникові словосполучення з російської мови на українську. Поясніть особливості використання прийменників в обох мовах.

Прийти по делу. По собственной воле. В рассрочку. Не по силам. По закону. Приняться за работу. Поставить в пример. По указанию. По всем правилам. Речь по вопросу. По последней моде. Принять во внимание. Принять к сведению. Работать по схеме. По моим сведениям. Послать по почте. В адрес. По прибытии. Поступать в университет. Читать на украинском языке. Войти в аудиторию. В столе. По причине. В течение. По заказу. Выйти из отдела. По истечении времени. Папка для бумаг. Вопреки желанию.

Вправа 6. Перепишіть текст. Правильно запишіть прийменники і поясніть їх правопис.

З/по/між різних видів наказів значну групу становлять накази по кадрах (про прийняття на роботу, переведення, звільнення тощо).

Оформлення таких документів має свої особливості. Констатуючої частини такі документи нерідко не мають, о/крім того, ухвальна частина завжди поділена за пунктами. Наприклад, спочатку йдуть пункти про прийняття на роботу (призначення на посаду), потім — про переведення, звільнення, а на/при/кінці документа — про надання відпусток, направлення у відрядження. Накази про заохочення і стягнення, як правило, оформляються окремо.

Усе це полегшує використання наказів для різного роду довідок.

З особливою увагою необхідно підходити до складання тексту наказів що/до кадрових питань, пам'ятаючи, що його чіткість і правильність допоможе уникнути порушень права на працю.

(За А. Головачем).

Вправа 7. Запишіть прийменники у три колонки: 1) ті, що пишуться разом; 2) ті, що пишуться через дефіс; 3) ті, що пишуться окремо. Поясніть їх правопис.

За/для, з/під, що/ж/до, з/по/між, у/разі, на/передо/дні, що/до, під/час, на/рівні/з, по/за, не/залежно/від, згідно/з, по/руч, на/чолі, про/між, по/серед, з/за, в/силу, із/за, у/зв'язку, на/відміну/від, з/поза, у/порівнянні/з, на/в/проти, по/перед, в/наслідок, на/в/коло.

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКІВ

Складні сполучники пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

Складні сполучники, які становлять тісне поєднання повнозначних слів з частками або прийменниками: адж+, ан%ж, втім, зат+, м>вби, н<чеб, н<чебто, нем>в, нем>вби, нем>вбито, нен<че,нен<чебто, н%би, н%бито, ніж, >тже, прит%м, прит>му, прич%м, прич>му, прот+, т>бто, с+бто, щоб, якб_, якщ>; також слова аб>що, т>що.

!Увага. Складні сполучники зат+, прот+, щоб, якб_, якщ>, які пишуться разом, слід відрізняти від однозвучних самостійних слів, що пишуться з прийменниками за, про та частками би, як окремо. Пор.: Щоб добре вчитися, треба багато працювати.Що б мені подарувати другу на день народження? Я знаю, проте не скажу. Про те оповідання ми не говорили. Якби тут був мій товариш. Як би краще виконати цю роботу? Отже, правопис слів залежить від тієї ролі, яку вони виконують у реченні.

Окремо пишуться:

1) Сполучники з частками б, би, ж, же: адж+ ж, але ж, а #к же, бо ж, кол_ б, кол_ б то, >тже ж, хоч< б, х>ч би.

2) Складені сполучники: дарм< що, для т>го щоб, з<мість т>го щоб, з т_м щоб, з т>го часу як, незваж<ючи на те що, п%сля т>го як, при ць>му, та й, т<к що, тимч<сом як, том що, у міру т>го як, ч+рез те що й под.

Через дефіс пишуться:

Сполучники от>ж-то, т_м-то, т%льки-но, том-то.


 
 

Цікаве

Загрузка...